Site altında bulunan boardlarda güzel seçenekler var. Mesela Son üyeleri takip edebiliyorsunuz. User Stats > Newest Members kanalını kullanarak. Hemen hemen hepsi işe yarar. Ama User Stats'ta 2, Forum Stats'ta sadece 1 başlık Türkçe. Bunları kim çevirmiş (: ki ötekileri bırakmış. Ötekiler içinde daha yararlı olabilecek olanları var. Türkçeleştirilmesini talep ediyoruz.