Farklı Olanı Bulma Oyunu

UYGULAMA:
Öğretmen daha önceden hazırladığı çalışmma sayfalarını çocuklara dağıtır. Çocuklardan resimlere dikkatlice bakmalarını ve gördüklerini anlatmalarını ister. Bu iki resim arasında fark görüp görmedikleri sorulur.
Daha sonra çocuklardan iki resim arasındaki farkları bulup işaretlemelerini ister. Farklılıklar üzerine sohbet edilip oyuna geçilir.