ETKİNLİK ADI: SEÇELİM SEÇELİM KİMİ SEÇELİM
Etkinlik türü: Matematik ve Müzik (Bütünleştirilmiş ve bireysel büyük grup etkinliği)
Yaş grubu: 48-72


Materyal: oy sandığı, oy pusulaları, paravan, ritim aletleri, karton,

Sözcükler ve kavramlar: temsilci, oy, paravan .
Kazanımlar ve Göstergeleri

Bilişsel kazanım

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar
Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.
şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Sosyal duygusal alan:

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.

Kazanım 15. Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.

Dil gelişimi
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar.
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır. Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur


ÖGRENME SÜRECİ

*Çocukların dikkati sınıfa getirilen kutudan yapılmış oy sandığına çekilir. Sınıf temsilcisi adayların kendi fotoğraflarından oy pusulaları sınıf mevcudu kadar çıktı alınarak çoğaltılır ve çocuklara bugün sınıfımızda bir temsilci seçeceğiz denir. Aday gösterilen çocukların oy pusulaları seçen çocuklar tarafından tek tek oy sandığına atılır. Oy kullanım süreci bittikten sonra sandık açılır ve sandıklardan çıkan fotoğraflar adayların belirtildiği grafiğe yapıştırılır. Yapıştırılan fotoğraflar çocuklarla birlikte sayılır ve en fazla oy alan sınıf temsilcisi seçilir.

* Çocuklarla oluşturulan grafiği, çocuklar okur ve sorulara cevap verir. ''Hangi aday kaç oy aldı'', denilerek çocukların sayması ve görsel sembolleri okuması saglanır.


Haydi haydi seçelim
Sandıklara geçelim
Sandıklar açılıyor
Fotoğraflar saçılıyor
Haydi haydi birlikte sayalım
Bakalım neler oluyor

Haydi haydi seçelim
Sandıklara geçelim
Sandıklar açılıyor
Fotoğraflar saçılıyor
Haydi birlikte sayalım
Bakalım neler oluyor

*Şarkı, grupla söylenir. Daha sonra bireysel olarak da isteyen çocuklar şarkıyı söyleyebilirler.


Aile katılımı:

Aileden çocuklarıyla birlikte bir gün sonrası yapılacak olan yemegin kararlaştırılmasında oybirliğine gidildiği ve ortak karar alınıp çocuğun yapılan yemeği resimlendirmesi ve yapılan resmin okula gönderilmesi rica edilir.


DEĞERLENDİRME:
sınıfımızın temsilcisini nasıl seçtik? nasıl oy kullandık?
Temsilci seçiminde en çok ne hoşunuza gitti?
Temsilciyi oy kullanarak seçmeseydik ne olurdu?
Başka kimleri oy kullanarak seçeriz?