TİLKİ SAAT KAÇ OYUNU (ileri geri şeklinde)

bir öğrenci tilki olur ve yüzü duvara dönük olarak duvara yaslanır.Çocuklar dizilirler ve tilki saat kaç diye sorarlar.Tilki bir sayı söyleyerek ileri veya geri der.örneğin üç adım ileri derse çocuklar üç adım ileri giderler, iki adım geri derse çocuklar iki adım geri giderler.Öğretmeninde yönlendirmesiyle çocuklar giderek tilkiye yaklaşırlar ve dokunup kaçarlar.Tilki kimi yakalarsa o ebe olur.