Okulunuzda aday öğretmenleriniz için uygulaorsunuzmalı eğitim konusunda neler yapıyorsunuz