MEB yönetici atamalarında şube müdürlüğü sorunu


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

MEB yönetici atamalarında şube müdürlüğü sorunu

 • #1
  Handan Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Yer
  Kayseri
  Mesajlar
  19,323
  @Handan Hoca


  MEB yönetici atamalarında şube müdürlüğü sorunu

  MEB’de yaşanan eğitim kurumları yöneticileri yönetmeliği ile ilgili 6 yıldır yaşanan sorunun nihayet sonuna gelinmektedir. Çünkü uzun bir uğraşın sonucunda MEB usulsüz atama ya da yargı kararlarına aykırı yönetmelik çıkarmaktan vazgeçmiş bugüne kadar çıkarılan en objektif yönetmeliği yayımlamıştır.

  Yönetmelik mükemmel midir? Bu kavram tabii ki her düşünen, araştıran bireye göre değişebilir ama bana göre kötünün iyisi olduğunu, uygulanmasının yerinde olacağını belirtmek isterim. (Uygulamada yaşanacak art niyetli yaklaşımlarla ilgili eleştiri hakkımız saklı kalmak kaydıyla.)

  Örneğin Yönetmeliğin 25.maddesi sorunludur. Bu konuyu daha önce de ele almıştık. Bu maddeyi tekrar hatırlayacak olursak;

  Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler

  MADDE 25 – (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil kadrolarda görev yapanlardan öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere; Talim ve Terbiye Kurulu uzmanlığı, eğitim uzmanlığı ve APK uzmanlığı, ilköğretim müfettişliği, eğitim ataşeliği, eğitim müşavirliği görevleri ile şube müdürü ve daha üst unvanlı görevlerde asaleten geçirilen süreler beşinci kademe yöneticiliğinde, kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfına dâhil şef kadrosunda geçen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılır. Bu görevlerde bulunanlar, boş bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak üzere; valiliklerde görev yapanlar görev yaptıkları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında görevli olanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla zamana bağlı olmaksızın bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile boş eğitim kurumu yöneticilikleri için başvuruda bulunabilirler. Bu durumda olanlardan aynı eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak üzere birden fazla adayın başvuruda bulunması hâlinde, bu adayların bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğü esasına göre atamaları yapılır.


  Şeklinde olduğu görülecektir.

  Kısacası; şu anda Şube Müdürü ya da şef olanlar daha önce öğretmenlikte adaylığı kaldırılmışsa açık bulunan istedikleri okula müdür ya da müdür yardımcısı olmak için istedikleri zaman başvuracaklar ve hiçbir kıstasa (sınav, ek-2, şeflikte geçen süre, öğretmenlikte geçen süreye…) tabi olmadan atanabileceklerdir.

  Bunun doğru olmadığını iddia ettiğimizde bazı eğitimciler “Şube müdürü olmuş bir kişiye bir okul müdürlüğünü çok mu görüyorsunuz?” şeklinde eleştiriler gelmişti.

  Bu eleştiriyi getirenlerin; Yönetmeliğe göre 20 yıllık müdürün 59, 3 yıllık müdür yardımcısının ise 60 aldığı bir sınav sonucuna göre bu iki kişinin başvurduğu bir okula koşulsuz olarak 60 puan alanın atanmasını da sorgulamalıdırlar.

  Bu cümleden asla ve asla geriye dönüş sinyali verdiğim anlaşılmamalıdır.

  Şube müdürlerimizin Okul müdürü adayları ile beraber sınava girmelerinde yönetmeliğe göre hiçbir sakınca yokken ya da varsa düzenlenebilecekken bakanlıkça yayımlanan 2009/73 nolu genelgede yer alan;

  “3- Daha önce öğretmenlik yapmış olup, halen genel idare hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda (Örneğin, halen şef veya şube müdürü olanlar ) görev yapanların durumlarına uygun eğitim kurumu yöneticiliklerine Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında duyuru yapılmaksızın ve zamana bağlı olmadan atanmaları mümkün olduğundan, bugün itibariyle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında olmayan ilgililer müdürlük ve müdür yardımcılığı sınavlarına giremeyeceklerdir.”

  İfadesi ile sınava alınmamışlar belki de mağdur duruma düşürülmüşlerdir.

  İsteğe bağlı yer değiştirmeler öncelikli yapılabilir mi?

  Bugünlerde bize en çok ulaşan konulardan birisi de İsteğe Bağlı yer değiştirmelerin öncelikli yapılması ve eski yöneticilerin mağdur edilmemeleri gerektiği yönündeki taleplerdir.

  Bu taleplerin mevcut yönetmeliğe göre karşılanması mümkün değildir.

  Bakanlıkta yaptığımız görüşmelerde de gündeme gelen bu konu ile ilgili olarak bakanlık yetkilileri eski yöneticilere de sınava girme hakkı verileceğini isteğe bağlı yer değiştirmeden önce yapılacak olan sınava dayalı atamalarda onların da başvurabileceğini belirtmişlerdir.

  Görülmektedir ki yönetmelik de bu yöndedir. Yani mevzuat ağırlıklı bir sınavda 60 barajını aşabilen eski yöneticilerin yer değiştirmeleri mümkündür. Sınav puanını aşamayanlar yönünden isteğe bağlı yer değiştirmenin öne alınması noktasında yapılabilecek bir şey yoktur. Bu durumda olanlar ancak Mayıs ayında isteğe bağlı yer değiştirebileceklerdir.

  Bu noktada 25.madde sorununa tekrar dönecek olursak;

  Bakanlığın yönetmeliği hazırlarken eski yöneticilerini tabi tuttuğu gibi 25.madde kapsamındakileri de sınava dahil etmiş olsa idi daha mantıklı bir iş yapılmış olacaktı.

  Kaldı ki bu yöneticilerin Şube müdürlüğünde geçen süreleri A tipi, Şeflikte geçen süreleri ise B tipi eğitim kurumu yöneticiliğinde geçmiş sayılmakta ve Ek-2 puanlarına yansımaktadır.

  Buradaki bir sorun da şeflikte ya da şube müdürlüğünde ne kadar süre geçirilmesi gerektiğinin belirlenmemiş olması noktasındadır. Örneğin birkaç yıllık bir öğretmen şeflik sınavına girip şef olsa (ki hukuken mümkündür) ve kısa bir süre şeflik yaptıktan sonra 25.madde kapsamında müdür ya da müdür yardımcısı olmak istese mevcut duruma göre koşulsuz olarak açık bulunan istediği kuruma atanmasında hiçbir sakınca yoktur.

  Bu madde kapsamında gerek bakanlık teşkilatında gerekse taşra (il ve ilçelerde) teşkilatında bir çok başvuru bulunmaktadır. Bu başvurularla ilgili olarak işlem yapılmadığı belirtilmektedir. Konu yargıya taşındığından yargı kararının beklendiği gelen bilgiler arasındadır.

  Evet son noktayı yargı koyacaktır. Bu konuda varsa bir doğruluk ya da yanlışlık böylece belirlenecektir. Hukuk devletine inanan bir kişi olarak bu konuda çıkacak yargı kararına saygı duymaktan öteye yapabilecek bir durumu düşünmek söz konusu dahi olamaz.

  Bu vesileyle başta tüm eğitimcilerin olmak üzere, halkımızın ve insanlık aleminin yeni yılını kutlar, 2009’da umut ettiğimiz halde gerçekleşmeyen tüm umutlarımızın 2010’da gerçekleşmesinin yanı sıra her şeyin gönlümüzce olduğu bir yıl olması dileklerimle…

  Saygılarımla…

  Maksut BALMUK

  Eğitim Yöneticisi

  NOT: Yeni yılın ilk günlerinde sınavsız atanan şube müdürlerinin atamalarının iptali ve şube müdürü atamalarını ele alacağız. Bu konuda TEÇ-SEN tarafından açılan davalar ve önemli kazanımlar söz konusudur.

  memurlar.net

 • #2
  GizLi_OzNe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mayıs.2009
  Yer
  ^AkdeniZ^
  Mesajlar
  3,089
  @GizLi_OzNe


  Teşekkürler paylaştığınız için.Bu ülkede tüm sistemler yıkık dökük halde ama en çok eğitim ve sağlık sisteminin bozuk oluşu can yakıyor.Neler olup, neler dönüyor...Bu minik bir örnektir eminim.

 • #3
  Handan Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Yer
  Kayseri
  Mesajlar
  19,323
  @Handan Hoca


  MEB'de, sınavsız şube müdürü atamaları geri alınmalı mı?

  30 Aralık 2009’da ele aldığımız “MEB yönetici atamalarında şube müdürlüğü sorunu”başlıklı yazıda;

  “Yeni yılın ilk günlerinde sınavsız atanan şube müdürlerinin atamalarının iptali ve şube müdürü atamalarını ele alacağız. Bu konuda TEÇ-SEN tarafından açılan davalar ve önemli kazanımlar söz konusudur.”

  cümlelerini yayımlanmıştık.

  TEÇ-SEN (Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) açtığı bir dava ile sınavsız yapılan (Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliğine dayanılarak) Milli Eğitim Şube Müdürü atamaların iptalini gerektirecek bir kazanım elde etmiştir.

  Danıştay 2.dairesinde açılan davada Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Yönetmeliğinin 25/c maddesinde yer alan;

  MADDE 25 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-12/12/2008-27078)

  (1) Görevler arası geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

  (a) Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği, Bakanlık başmüfettişliği, Bakanlık müfettişliği, iç denetçilik, hukuk müşavirliği, ilköğretim müfettişliği, mali hizmetler uzmanlığı görevlerinde bulunanlar ile şube müdürlüğü veya daha üst kadro unvanını kazanmış olmaları şartıyla ataşelik ve diğer müşavirlik görevlerinde toplam en az üç yıl …

  c) (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 3 yıl veya (B) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az 5 yıl ya da (A) tipi ve (B) tipi eğitim kurumu müdürlüğünde toplam en az 4 yıl asaleten görev yapanlar ilçe millî eğitim müdürlüğü, il millî eğitim müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü görevine,

  atanabilirler."

  hükmünde yer alan Şube Müdürlüğü ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Yani şube müdürlüğüne sınavsız olarak atanma yapılmayacağı hükmedilmiştir.

  İlgili sendika bunun üzerine idareye başvurmuş ve bu yönetmeliğin yayımlandığı 04.03.2006 tarihinden bugüne kadar yapılan şube müdürü atamalarının iptalini talep etmiştir.

  Bakanlık bu talebi “bu karardan sonra atama yapmıyoruz” şeklinde cevaplandırmış ve bu kapsamda yapılan atamaları geri almama yönünde bir tavır almıştır.

  Kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır ki 13.04.2007 tarihli eğitim kurumları yöneticileri yönetmeliğine göre MEB tarafından hiçbir kıstasa bağlı olmadan 15 bin civarında eğitim yöneticisi atamıştı. Bu yönetmeliğin iptali sonrasında atamaları geri alamayan bakanlık aleyhine açılan dava sonucunda atamaların tamamı geri alınmıştır.

  Bakanlığın TEÇ-SEN’e olumsuz cevap vermesi üzerine 04.03.2006 tarihinden sonra yapılan atamaların geri alınmamasına ilişkin idarenin tavrını yargıya taşımıştır.

  Dava konusu (c) bendindeki hüküm yönetmeliğe 12.12.2008’de yönetmeliğe girmiştir. 04.03.2006’da ise sadece (a) fıkrasındaki hüküm yer almakta idi.

  Bu ara dönemde yapılan şube müdürü atamalarında 657 sayılı kanunun 76.maddesi kullanılmakta idi.

  TEÇ-SEN’in açtığı ve kazandığı dava gereği (a) bendinde yer alan hükme tabi yapılan atamaların 04.03.2006 tarihi itibari ile (c ) bendine göre yapılan atamaların ise 12.12.2008 tarihi itibari ile geri alınması kaçınılmazdır.

  TEÇ-SEN’in açtığı 04.03.2006 tarihi itibari ile geri alma işlemi ile ilgili karar verecek olan ise yargıdır.

  Kararın sonucunu bizlerde sabırsızlıkla bekliyoruz.

  Maksut BALMUK

  Eğitim Yöneticisi


  NOT: Bu tür kazanımlar kim tarafından elde edilirse edilsin koşulsuz ve önyargısız olarak kamuoyu ile paylaşmayı uygun gördüğümüzden tüm kişi yada kurumların konuyu paylaşmaları halinde yayımlamaktan imtina etmeyeceğimizi belirtiriz...

  memurlar.net

 • #4
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  sağol tatlım...
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. işkur'un çankaya şube müdürlüğü biriminden ilan
   By celljuck in forum PERSONEL ARAYANLAR
   Cevaplar: 7
   Son Mesaj: 18.Eylül.2011, 15:35
  2. Son dönemde, MEB yönetici atamalarında yaşanan olaylar ve sorunlar
   By Zerrin KORKMAZ in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 03.Temmuz.2011, 00:59
  3. zümre toplantıısı ve şube müdürüymüş:))))
   By crazy_grs28 in forum GENEL SORUNLARINIZ
   Cevaplar: 10
   Son Mesaj: 28.Şubat.2011, 22:07
  4. Sağlık Bakanlığında, 12 şube müdürlüğü kuruldu
   By HALE GAMZE in forum GÜNCEL HABERLER
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 22.Şubat.2011, 21:08
  5. Şube Müdürü Atamaları İptal
   By Meryem DURMUŞ (ermer) in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 20.Mayıs.2010, 03:41

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş