MEB Sınav Sonuçlarını Açıkladı. Bundan Sonra Ne Olacak?


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

MEB Sınav Sonuçlarını Açıkladı. Bundan Sonra Ne Olacak?

 • #1
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  MEB Sınav Sonuçlarını Açıkladı. Bundan Sonra Ne Olacak?

  MEB tarafından yayımlanan 13/08/2009 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik'e göre yapılan sınavların sonuçları yayımlanmıştır.
  Sınav sonuçları ilan edildiğine göre bundan sonra süreç nasıl işleyecektir?

  Öncelikle belirtmeliyiz ki bu sınav sonuçları Müdürlük ve Müdür Yardımcılığına ilk kez başlayacaklar ile sınava dayalı atama döneminde yer değiştirmelerde kullanılabilecektir. Sınavda başarılı olabilmek için alınması gereken puan 60'tır.

  Bundan sonra kısa sürede duyuru yapılacaktır. Duyurularda;

  1- Münhal bulunan tüm okullar açık ilan edilecektir.
  2- Tüm adayların 10 tercih hakkı bulunacaktır.
  3- Tüm adayların (müdür ya da müdür yardımcısı) yönetmeliğin 7.maddesindeki genel şartları taşımaları gerekmektedir.
  4- Atamalarda öncelik sınava dayalı yapılacak atamalardadır. Yani sınava dayalı atamaların ivedilikle yapılması gerekmektedir. Çünkü Mayıs ayında İsteğe bağlı yer değiştirmeler yönetmelik gereği yapılacaktır.
  5- Sınava dayalı atamalar bir kez yapılabileceği gibi ihtiyaç halinde birkaç kez de yapılabilecektir.

  A- Müdür Yardımcılığı Atamaları için

  Müdür yardımcılığı için yapılan sınava
  - Daha önce asaleten yöneticilik yapanlar (müdürlük, müdür yardımcılığı, müdür baş yardımcılığı, müdür yetkili öğretmenlik…)
  - Şu anda asaleten yönetici olanlar
  - İlk kez yönetici olacaklar başvurmuşlardır. (Öğretmenlikte 3 yılını dolduranlar)

  Müdür yardımcılığı sınavında başarılı olanlar başvuru sonucunda başkaca hiçbir değerlendirmeye tabi olmadan sınav puanı üstünlüğüne göre atanacaklardır. Daha önce yöneticilik yapmış olanlardan göreve dönmek isteyenler ile mevcut yöneticilerden yer değiştirmek isteyenler de sınava dayalı atama döneminde başvurabilecekler ve sınav puanları esas alınarak atama isteyebileceklerdir.

  26/03/2005 tarihinde yapılan Müdür yardımcılığı Seçme sınavında son değerlendirmeye göre başarılı olanlardan 26/03/2005 tarihli sınavın puanına göre ataması yapılmayanlar (70 ve üzeri puan alanlar) da bu son sınava girmeseler dahi başvurabileceklerdir.

  26/03/2005 sınavına dayalı atamayı isteyebilecekler 31/10/2009 tarihli sınava da girmişler ise hangi sınav puanları yüksekse o puanlarını kullanabileceklerdir.

  Aynı kurum için sınav puanının eşit olması durumunda yönetmeliğin 24.maddesinde yer alan

  "Puan eşitliği hâlinde öncelik sırası
  MADDE 24 - (1) Eğitim kurumlarının yöneticiliklerine atanacaklarda puan eşitliği halinde sırasıyla;
  a) Lisansüstü düzeyde öğrenim görmüş,
  b) Başöğretmen,
  c) Uzman öğretmen,
  ç) Yöneticilikteki hizmet süresi fazla,
  d) Öğretmenlikteki hizmet süresi fazla,
  olanlara öncelik verilir.
  (2) Mesleki ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarına atanacaklarda bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan değerlendirmede puan eşitliği olması halinde sırasıyla alan/bölüm, atölye veya laboratuar şefi olarak görev yapmış olan adaylara öncelik verilir."

  hükmüne göre öncelik sırası uygulanacaktır.

  B- Müdür Atamaları İçin;

  Müdür olarak atanmak isteyenler ise yönetmeliğin 7.maddesindeki genel şartların yanı sıra 8.maddede yer alan özel şartları da taşımaları gerekir.

  "Müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar
  MADDE 8 - (1) Eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar şunlardır:
  a) (C) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az bir yıl yöneticilik yapmış olmak,
  b) (B) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az iki yıl yöneticilik yapmış olmak,
  c) (A) tipi eğitim kurumlarına müdür olarak atanacaklarda; eğitim kurumlarında en az üç yıl yöneticilik yapmış olmak."

  Müdürlük sınavına;
  - Mevcut müdürler
  - 8.maddedeki şartları taşıyan müdür adayları
  - Daha önce müdürlük yapmış olanlar
  başvurmuşlardır.

  Sınava girerek 60 ve üzeri puan alanların atamalarında;
  Sınav puanının tamamı ve EK-2 Yönetici Değerlendirme Formundan alınan puanın tamamı toplanarak elde edilecek "Atamaya Esas Toplam Puanlara" bakılarak puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.

  Puan eşitliği halinde müdürlükte de 24.madde hükümlerine göre öncelik sırası belirlenecektir.

  Şu anda eğitimcilerin heyecanla bekledikleri hususlar;
  - Duyuruların bir an önce yapılması
  - Kazanan adayların o ildeki başarı sırasındaki yerlerinin açıklanması noktasındadır.

  Valiliklerin bir an önce hazırlıklarını yaparak duyurulara çıkmalarını temenni ederken sınavda başarılı olan arkadaşları tebrik eder, atanma noktasında bol şanslar dilerim.

  Şansa ihtiyaçları olacak çünkü; aynı kurumu kendilerinden daha yüksek puanlı arkadaşların istemesi durumunda atanamamak riski ile karşı karşıya kalabilirler.

  Maksut BALMUK
  Eğitim Yöneticisi

  -memurlarnet-
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • #2
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE


  MEB yöneticilik sınavları değerlendirmesi

  Eğitim kurumları yöneticilerinin atanmalarına esas olacak Müdürlük sınavı 01.11.2009 Pazar, Müdür Yardımcılığı sınavı ise 31.10.2009 Cumartesi günü yapıldı.

  Sınav sonrasında birçok soru ile ilgili olarak yorumlar yapıldı. Hatta ve hatta soruların bakanlıkça yayımlanması sırasında Resmi yazışma kuralları ile ilgili bir sorunun iptal edildiği görüldü.

  Belirlenen takvim gereği 15-16 Kasım 2009 tarihlerinde açıklanması gereken sonuçlarla ilgili meraklı bekleyiş devam ediyor.

  Yönetmelik gereği de sınav sonuçlarının 15 günde açıklanması gerekmektedir.

  Sınav soruları ile ilgili bir çok değerlendirmeyi memurlar.net’te ele almıştık. Soruların iptal edilip edilmemesi noktasında karar mercii sınav komisyonu. Yani biz ya da herhangi bir kişi yazdı diye soruların iptal edilmesi söz konusu olamaz.

  Bizim yaptıklarımız değerlendirmelerden ibarettir.

  Kaldı ki sorulara itiraz için 3 günlük süre kılavuzda verilmiş, bu süre içerisinde itiraz edilen sorular komisyona ulaştırılmıştır.

  Komisyon bu soruları değerlendirecek ve muhtemelen sınav sonucu açıklanırken değerlendirmeye alınmayan yani herkes doğru yaptı kabul edilen sorular duyurulacaktır.

  Sınav sonucunu kılavuzda duyurulduğu gibi 15 Kasım Pazar günü bekleyen adaylar tabii ki hüsrana uğramışlardır. Şahsen ben açıklamanın Pazar günü olmayacağı noktasındaki görüşümü arkadaşlara iletmiştim.

  Birkaç günlük gecikmeyi de katılımcı sayısının çokluğundan çok görmemek gerektiğini ayrıca belirtmekte fayda vardır.

  Sınav sürecini değerlendirecek olursak;

  Öncelikle belirtmeliyiz ki her ne sebeple olursa olsun sınav uygulamasından vazgeçilmemelidir. Uygulama her yönüyle yerinde olmuştur.

  Sınav sorularının hazırlanması ve sınavın uygulanması noktasında ÖSYM’nin devrede olması yönündeki haklı talepler yine haklı çıkmıştır.

  Çünkü sorular çok tartışmalıdır. Resmi yazışma kurallarında “veya” yı “ve” diye yazmak, Protokol kurallarında tartışmalara yol açmak, Özel eğitimde merkez müdürünün görevi olmayanı sorarken müdür yardımcılarının görevlerinden bir maddeyi alıp yapıştırmak ve bunun müdürün görevi olabileceğini düşünememek, Disiplin yönetmeliği sorusunda birinde Ortaöğretim ibaresi koyarken diğerinde unutmak… gibi örnekler bunların en bariz göstergeleridir.

  Soruların dağılımının iyi olduğunu söyleyen bir çok aday olmuştur. Unutulmamalıdır ki dağılım kılavuzda belirlenmiştir. Yani hangi konulardan soru çıkacağı bellidir.

  Sorular üzerinde düşünülerek hazırlanmamış olduğunu gözlemlediğimizde hazırlama komisyonunda görev alanların konulara hakim olmadıklarını işin ehli olmadıklarını söylemek mümkündür.

  Eğitim kurumları yöneticileri için açılan bir sınavda Anayasanın Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi ile ilgili 42.maddesini ya da değiştirilemez maddelerini sormak belki mantıklı olabilir fakat MGK ile ilgili maddenin numarasını sormak, üstelik seçenekleri verirken birbirine çok yakın vermek çok yerinde değildir.

  Sınav soruları hazırlanırken temel felsefe MEB eğitim yöneticisinden neyi bilmesini bekler, bu konudaki en temel kural ve kavramlar nelerdir? Sorusuna cevap bulmak olmalıdır.

  Özel eğitimde 4-5 kez tekrar eden 60-70 günlük sürelerin ayrımını sormak ayrıntıya girmektir. Amaç her şeyi ezberletmek değil öğrenilmesini, temel bir yaklaşım kazanılmasını sağlamak olmalıdır.

  Bu yönden incelendiğinde soruların hazırlanışı noktasında çokta kaliteli olmadığını söylemek mümkündür.

  Soruları önceden bilenlerin durumu:

  Birçok site, kaynak, sendika ya da kişinin açıklamalarında soruların önceden tespit edilebildiği yönünde yayınların yapıldığına şahit olunmuştur. Bunlar normaldir çünkü mevzuat bellidir ve mevzuatta sorulacak soruları tahmin edebilmek muhtemeldir. Fakat birkaç sorunun dışında birebir (noktasına virgülüne kadar) tahmin edebilmek tabii ki mümkün değildir. Bu durum kafalarda soru işareti doğurur fakat bu sınavlarda böyle bir durumla karşılaşılmamıştır.

  Düşünün ki 3071 sayılı kanun 1 sayfalık bir kanundur ve çıkabilecek soru sayısı 10’u geçmez. Bu durumda bunları tahmin etmek tabii ki zor değildir.

  Sonuç olarak;

  Sınavdan vazgeçmek asla düşünülmemelidir.

  Sonuçlar ve istatistikler bir an önce açıklanmalıdır. (Kazanan sayısı illere göre dağılımı,-sonuç belgesinde il de ve genelde kaçıncı olunduğu belirtilebilir-, hangi puan aralığında kaç kişinin bulunduğu gibi bilgiler açıklanmalıdır)

  Duyuruların ivedilikle yapılması illere göre keyfiyetler yaşanmaması için bakanlık tarafından takvim belirlenmeli ve süreç tüm ülke de aynı anda başlatılmalıdır.


  Saygılarımla…

  Maksut BALMUK

  Eğitim Yöneticisi

  -memurlarnet-
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. MEB, öğretmenlerin 'becayiş' ataması sonuçlarını açıkladı
   By Ezgikyc in forum ATAMALAR VE TAYİN İSTEMLERİ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 05.Ekim.2012, 21:21
  2. Bundan sonra okulöncesi adına ne yapılabilir?
   By Drama06 in forum ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMİ
   Cevaplar: 4
   Son Mesaj: 01.Nisan.2012, 14:46
  3. MEB, eş durumu sonuçlarını açıkladı..
   By Zerrin KORKMAZ in forum ATAMALAR VE TAYİN İSTEMLERİ
   Cevaplar: 36
   Son Mesaj: 25.Ağustos.2011, 23:11
  4. MEB, 2009 müdür yardımcılığı sınav sonuçlarını yeniledi
   By HALE GAMZE in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 4
   Son Mesaj: 26.Mayıs.2011, 21:23
  5. BUNDAN SONRA SÖZLEŞMELİ ALIMI OLMAYACAKMIŞ!!!
   By didemmm in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 7
   Son Mesaj: 24.Haziran.2009, 23:55

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş