İçinde-Dışında kavram çalışması
İçinde-Dışında balık çalışması
Zıt kavramlarla ilgili çalışma örneği

alıntı