Tura Oyunu

Karma oynanan bir oyundur. En az dört kişi ile oynanır. Ağaca iki üç metre uzunluğunda ip bağlanır. Bir kişi ebe seçilir. Ebe bağlı ipten tutarak ipi elinden bırakmaz. Diğerleri ise ellerinde bulunan eşarpları düğüm yaparak ebeye vurmaya çalışırlar. Ebe de onların vurduğu eşarbı kapmaya çalışır. Eşarbı kaptıran oyuncu ağaca bağlı olan ipten tutar ve ebe olur. İpi yakalayamayan, diğer oyuncuları sırtına bindirerek onları ağacın etrafında dolaştırır.