Sen Kimsin?
Sınıfta birbirini kesen çizgilerle yollar çizilir. Çocuklardan birisi ebe olur. Ebe diğer çocukları yakalamaya çalışır. Ebe tam birisini yakalayacakken o çocuk yakalanmamak için bir arkadaşının koluna girer. Oyun o anda öğretmence durdurulur ve ebe diğer çocuğa sorar; “Sen kimsin?” çocuk bir hayvan adı söyler. (Örneğin: Köpek) koluna girdiği çocuk o hayvanla ilgili bir özellik söylerse (Örneğin köpekler havlar.) çocuk ebe olmaktan kurtulur. Söyleyemezse ebe o olur. Oyun çocukların ilgileri göz önüne alınarak birkaç kez oynanır. Oyunun kuralı çizilen çizgiler üzerinde yürüyerek oynanmasıdır