amaç ve kazanımlarıyla birlikte oyunlar


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

amaç ve kazanımlarıyla birlikte oyunlar

Like Tree4Likes

Konu: amaç ve kazanımlarıyla birlikte oyunlar

 • #1
  merve kirazcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.Ocak.2011
  Mesajlar
  17
  @merve kirazcı  amaç ve kazanımlarıyla birlikte oyunlar

  Amaç…8: Küçük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.


  Oyun 1 :Top Yakalamaca
  Yaş grubu :5 yaş

  Kazanım: Belli bir güçte topu tutar.
  Kazanım: Koşarken nesne taşır.
  Kazanım: İstenilen yöne topu taşır.
  Kazanım: Verilen süre içinde atar.
  Kazanım: Verilen süre içinde tutar.

  çocuklar halka olur ,ayaklarını birbirine değecek şekilde açarlar bellerini büküp dizlerine koyarlar. Ebe seçilen çocuk elinde top ortada beklemektedir. Amacı topu bir arkadaşının ayakları arasından dışarıya yuvarlamaktır.
  Halkadaki çocuklar ayaklarını oynatmadan elleriyle topu yakalamaya çalışırlar.top atılıncaya kadar ellerini dizlerinden ayırmazlar.


  Oyun 2 : Top toplama oyunu
  Yaş grubu :5yaş

  Kazanım: Yönergeye uygun top tutar
  Kazanım: Yönergeye göre top taşır
  Kazanım: Dengede durur
  Kazanım: Topu istenilen hedefe koyar
  Kazanım: Nesnelelerin farklılığını anlar.

  Çocuklar oyun alanına dağılırlar. Bir sepet içine 10-15 kadar küçük top konur. Oyun başlayıncaya kadar öğretmen topları değişik yerlere atar . Çocukların birer birer topları getirip sepetin içine koymaları gerekir.


  Oyun 3 : Balık yakalamaca
  Yaş grubu:5 yaş

  Kazanım : Nesneleri sıkı tutar
  Kazanım: Nesneleri atar.
  Kazanım: Nesneleri çeker.
  Kazanım: Nesneleri taşır-bırakır.
  Kazanım: El-göz koordinasyonu sağlar.


  Öğretmenin hazırladığı mıknatıslı oltalar çocuklara verilir. Hazırlanan derenin içindeki balıklar da mıknatıslıdır. Ve oltalarla balık yakalanmaya çalışılır.


  Oyun 4 :Halata asılmaca
  Yaş grubu:5 yaş

  Kazanım: Nesneleri sıkar
  Kazanım: Dengede durur.
  Kazanım: Bedensel koordinasyonu sağlar.
  Kazanım: Nesneyi çıkarır.
  Kazanım: Belli bir güç kullanarak nesneleri kendine çeker.

  Çocuklar iki gruba ayrılır.ortaya mavi poşetten göl yapılarak koyulur.öğretmen ipi her grup kendisine çeksin yönergesini verir ve göle düşmeyelim der . göle düşen grubun çocuğu grubunun en arkasına geçer. Oyun çocuklar sıkılana kadar devam eder .


  Oyun 5 : Köşe kapmaca
  Yaş grubu :5 yaş

  Kazanım: Sözel yönergelere uygun top atar.
  Kazanım: Nesneleri sıkar
  Kazanım: Seken nesneleri tutar.

  Öğretmen tarafından fon kartonlarından kış yaz ilk bahar sonbahar köşeleri hazırlanır. Çocuklardan ellerine pin pon topları verilir ve öğretmen verdiği yönergelere göre ellerindeki pinpon topları belirlenen köşelere atılır. Sekip geri gelen top da tutulmaya çalışılır.


  AMAÇ 9 : DENGE GEREKTİREN BELLİ LOKOMOTOR HAREKETLERİ YAPABİLME  OYUN 1: AYŞE TEYZE

  KAZANIM 1 : Farklı zeminler üzerinde yürür
  KAZANIM 4 : Tek /çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.


  Çocuklar arasından bir ebe seçilir. Bu ebe “Ayşe teyze” olur. Çocuklar oyun alanında dağınık halde dururlar. Çocuklardan biri ebeye yaklaşır ve;
  “Ayşe teyze, bahçeye girebilir miyim?” der.
  Ayşe teyze; “Ne lazım, ne alacaksın?” diye sorar.
  Çocuk “elma alacağım” der.
  Ayşe teyze; “kaç tane?” diye sorar.
  Çocuk “10 tane” der.
  Bunun üzerine bütün çocuklar elma koparıyor gibi on kere çift ayakla zıplarlar.
  Oyun meyve sayısı değiştirilerek birkaç kez tekrarlanır.
  OYUN 2: BENİMLE GELİR MİSİN?

  KAZANIM 1 : Farklı zeminler üzerinde yürür.
  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider  Çocuklar oyun alanında büyük bir daire oluştururlar. Yüzleri dairenin içine dönüktür. Aralarından bir ebe seçilir. Ebe dairenin dışında dolaşırken, bir çocuğun sırtına dokunur. Ve “benimle gelir misin?” der. Sonra dairenin etrafında koşmaya, sıçramaya, sekerek gitmeye başlar. Dokunulan çocuk ebenin yaptığı hareketlerin aynısını yaparak ebeyi yakalamaya çalışır. Ebeyi yakalayamazsa ve ebeye dairedeki yerini kaptırırsa o ebe olur. Oyun devam eder.  OYUN 3 : DAİRE KAPMACA

  KAZANIM 2 : Zemin üzerinde çizilen şekiller üzerinde yürür
  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  KAZANIM 6 : Çift ayakla ileri/geri sıçrar.  Yere çocukların sayılarından bir eksik daireler çizilir. Çocuklar arasından arasından bir ebe seçilir. Ebe çocukların arasında durur. Öğretmenin işareti ile daire içinde duran çocuklar birbiri ile yer değiştirirler, bu değişim sırasında ebe bir daire kapmaya çalışır. Açıkta kalan çocuk ebe olur,oyun tekrarlanır.
  OYUN 4 : KISKANÇ TAVUKLAR

  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider  Çocuklar oyun alanında iki eşit gruba ayrılırlar. Her gruptaki çocuklar birbirlerinin bellerinden sıkıca tutarlar. Baştaki çocuk “anne tavuk” diğerleri “civciv” olurlar. Anne tavuklar karşı grubun civcivini yakalamaya çalışırlar. Koşma ve kovalama sırasında gruplar koparsa o grup başarısız sayılır.
  OYUN 5 : SEKEREK YER KAPMACA

  KAZANIM 4 : Tek /çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  KAZANIM 5 : Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  KAZANIM 6 : Çift ayakla ileri/geri sıçrar.


  Oyun alanında çocuklar dağınık halde dururlar. Her çocuğun durduğu yer tebeşirle küçük daire çizilerek belirlenir. Bir ebe seçilir. Ve ebe ortada durur. Çocuklar kendi aralarında işaretleşerek yer değiştirirler. Yer değiştirme sekerek olur. Bu sırada ebe boş gördüğü daireyi sekerek kapmaya çalışır. Ebe kimin yerini kaparsa o çocuk ebe olur.

  Büyük kasları kullanarak belli güç gerektiren denge hareketlerini
  yapabilme.
  YAŞ GRUBU:5 Yaş

  SAHİLE HAVUZA


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Belirli bir hedefe çift ayakla sıçrar.
  • Belirli bir hedefe tek ayakla sıçrar.
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Sözel yönergeye uygun olarak zıplar.
  • Sözel yönergelere uyarak belirli hareketler yapar.


  Oyun alanına büyük bir daire çizilir. Çocuklar geniş aralıklarla bu
  dairenin dışında sıralanır.Yüzleri daireye dönüktür.
  Öğretmen önce ‘çocuklar ortada bir havuz var. Ben havuza dersem herkes
  havuzun içine çift ayakla ya da tek ayakla atlayacak. Sahile dediğim zaman
  çizgiye basmadan sahile sıçrayacaksınız, yani çizgi dışına
  çıkacaksınız.’der. Bir kaç kez deneme yapılır.Öğretmen çocukları bazen
  yanıltmak için çocuklar sahilde iken tekrar sahile , havuzda iken tekrar
  havuza diyebilir.


  BALON İLE DANS


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Araç kullanarak ritmik hareketler yapar.
  • Sözel yönergelere uyarak belirli hareketler yapar.
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Belirli bir mesafeye aralarındaki nesneyle gider.
  • Yönergelere uygun olarak ritmik hareketler yapar.


  Çocuklar ikili olarak eşleşirler. İki çocuğun arasına balon konulur. Müzik
  başlanır ve eşler balonu düşürmeden dans etmeye çalışırlar. Eşler balonu
  düşürsün diye komik hareketler yaparak güldürmeye çalışılır.


  KARPUZLARA BASMA


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  • Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  • Belli bir engel üzerinden tek ayakla sıçrayarak atlar.
  • Belli bir engel üzerinden çift ayakla sıçrayarak atlar.


  Çocuklarla salonda gezintiye çıkılır, çocukların hayal etmesi sağlanır.
  Çocuklara fasulye torbalarını karpuz olarak düşündürülür. Çocuklara verilen
  komutla bu karpuzların üzerinden karpuzlara değmeden atlayarak tarlayı
  geçmeleri gerektiği söylenir ve oyun oynanır.Çocuklar yönergeye göre
  karpuzların üzerinden tek yada çift ayakla sıçrayarak atlar.


  ENGEL PANKURU


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Elindeki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
  • Verilen yönergelere uyar.
  • Topu göğüs seviyesinde tutarak yürür.
  • Topu düşürmeden başının hizasında tutarak yürür.
  • Topu karın hizasında tutarak yürür.


  Çocuklarla dışarıda gezintiye çıkılır.denge tahtasını çocukların köprü
  olarak düşünülmesi istenir.Çocuklara birer tane top verilir, çocukların
  ellerinde topla karşıya geçmeleri istenir.Ardından yerdeki ipin üzerinden
  yine ellerinde top varken yürümeleri gerektiği söylenir.Bu sefer çocukların
  topu değişik şekillerde karın, göğüs ve baş seviyesinde tutarak taşımaları
  istenir.


  YENGEÇ YÜRÜYÜŞÜ


  KAZANILMASI BEKLENEN DAVRANIŞLAR:
  • Verilen yönergeye uyar.
  • Sözel yönergelere uygun olarak belirli hareketler yapar.
  • Verilen yönergeye uygun olarak istenilen pozisyonu alır.
  • Belirli bir mesafeye istenilen harekette yürüyerek gider.
  • Karnının üzerindeki nesneyi düşürmeden belirli mesafeye ilerler.


  Çocuklarla hayvanlar üzerinde sohbet edilir. Yengeçleri bilip bilmedikleri
  sorulur. Yengeçlerin özellikleri ve yürüyüş tarzları anlatılır ve öğretmen
  çocuklara gösterir. Çocuklarla beraber yengeç yürüyüşü yapılır. Bu sefer
  öğretmen her çocuğa bir fasulye torbası verir ve çocukların bu torbaları
  karınlarının üzerine koymalarını, yengeç yürüyüşüyle bu torbaları karşıya
  kadar düşürmeden taşımaları istenir. Deneme yapıldıktan sonra oyuna geçilir
  1. Öğretmen hangi grubun adını söylemişse,üçerli gruplar harekete geçerek onun taklidini yaparlar,sesini çıkarırlar.Çocuklar araba kullanırken önlerine çıkan işlerin altından ,tahtaların üstünden geçerler.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme .
  Kazanım1:Engele değmeden belirli büyük kas hareketlerini yapar.
  Kazanım2:Çeşitli boyutlardaki engelleri aşar.
  Kazanım3:İpe değmeden ipin üzerinden atlar.
  ETKİNLİK13:İpin Üzerinden Atlama
  İki çocuk 4-5 m uzunluğundaki çamaşır ipini birer uçlarından tutarak bekler.İpin bir taraftan yüksekliği 25-30cm diğer taraftan yüksekliği ise 35-40 cm olmalıdır.
  Öğretmen karşıda gördüğünüz ipi değmeden aşacaksınız.İsteyen yüksek ipten ,isteyen alçak ipten atlasın,der.Denemesi yapıldıktan sonra oyuna geçilir.ipe değen olursa sayı alamaz.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Uyarı ile hareketini değiştirir.
  Kazanım2:Uyarı ile hedefe yönelir.
  Kazanım3:Uyarı ile yönergeye uygun büyük kas hareketini yapar.
  ETKİNLİK14:Eşini Bul
  Çocuklar ikişer ikişer eşlendirilir.Sonra,eşlerinden ayrı olarak sağa,sola yürünür,koşulur.Bu sırada Öğretmen:
  -Eşini bul yanıma gel!deyince,çocuklar eşlerini bulur,el ele tutuşarak öğretmenin yanına koşarlar.ilk üç çift alkışlanır.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Sese uygun şiddette zıplar.
  Kazanım2:Sese uygun şiddette yerde yuvarlanır.
  Kazanım3:Kol ve bacak koordinasyonu ile zıplar.
  ETKİNLİK15:Havai Fişekler
  Çocuklar oyun alanında ayakta halka oluştururlar.Havai fişeklerin şekilleri ve sesleri ile ilgili konuşulur.Çocuklarla birlikte hareket edip yüksek sesler çıkartarak yukarı zıplanır ,daha sonra alçak sesle yere yuvarlanır .Oyun birkaç kez tekrarlanır.Sonra çocuklar kollarını ve bacaklarını da kullanmaları konusunda cesaretlendirilir.Oyunun sonunda havai fişeklerin patlayışını ve sönüşünü gösteren panolar oluşturulur.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Çift olarak belirli bir nesneyi taşır.
  Kazanım2:Çift olarak nesneyi taşır ve müziğe uygun dans eder.
  Kazanım3:Top ile müzik eşliğinde dans eder.
  ETKİNLİK16:Balon İle Dans
  Çocuklar ikili olarak eşleşirler.İki “dansçı”arasına balon konur .Müzik başlar ve eşler balonu düşürmeden dans ederler.Balonu düşüren çift elenir sona kalan çift birinci olur.Elenenler yan taraftan dans eden çiftleri komik hareketler yaparak güldürmeye ve balonlarını düşürtmeye çalışırlar.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Gözleri bağlı olarak hedefe ulaşır.
  Kazanım2:Gözleri bağlı olarak yürür.
  Kazanım3:Gözleri bağlı olarak oturur.
  ETKİNLİK17:Evini Bul
  Oyun alanına ,yan yana üç büyük daire çizilir .Dairenin 8-10adım karşısında çocuklar sıralanırlar.Çocuklardan üçünün gözleri bağlanır.Gözleri kapalı olarak evlerini bulup oturmaları istenir.öğretmenin işareti ile oyun başlar.Evini bularak oturan çocuklar oyunu kazanır ve alkışlanır.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Farklı zeminler üzerinde yürür.
  Kazanım2:Zemin üzerine çizile şekiller üzerinde dengeli yürür.
  ETKİNLİK18:Simitçi,Balıkçı,Satıcı Yürüyüşleri
  Başta omuzda tabla veya sepet taşıyormuş gibi yürünür.Sesler taklit edilir.Alana sınırlar çizilebilir.Engeller konulur.Gidiş-geliş yerleri sınırlandırılır.Belli şekiller çizilip buradan yürütülür.Elindeki yada başındaki nesneyi denge içerisinde götürür.İyi bir denge çalışmasıdır.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Tek ayak sıçrayarak belirli bir mesafe gider.
  Kazanım2:Çift ayak sıçrayarak .
  ETKİNLİK19:Sınıfın arkasında boş bir alan oluştururlar.Sınıfta bulunan blok,lego vb materyalleri kullanarak çocuklardan istasyon oluşturmalarını isterler.Her istasyonda hareketin değişeceğini söyleyin .Örneğin ilk istasyona kadar çift ayak sıçrayarak,ikinci istasyona kadar sürünerek,üçüncü istasyona kadar tek ayak sıçrayarak,dördüncü istasyona kadar ise de yuvarlanmalarını isteyin.

  Amaç11enge gerektiren belli harekeleri yapabilme.
  Kazanım1:Zemin üzerinde çizilen şekiller üzerinde yürür.
  Kazanım2:Tek ayak sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  Kazanım3:Çift ayak sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  ETKİNLİK20:İp Bağlama
  Sınıfın ortasında geniş bir alan oluşturulur.İki gruba ayrılır.Aralarında belli bir mesafe olmak üzere,iki gruptaki çocukların tek sıra halinde dizilmelerine yardım edin ve grupların karşısındaki aynı mesafedeki uzaklığa birer sandalye koyun .Her iki grubun başında bulunan çocuklara ip verin “Başla
  “ yönergesiyle verdiğinizde grupların en başında olan çocukların çizilen çizgi üzerinde tek/çift ayak sıçrayarak ve minderden oluşturduğumuz engel üzerinden atlayarak sandalyelere kadar gideceklerini ve ellerindeki ipleri sandalyelere bağlayarak kendi sıralarının sonuna geçeceklerini açıklayın.İkinci sıradaki çocukların da tek/çift ayakla sıçrayarak sandalyelere bağlı bulunan ipleri çözeceklerini ve üçüncü sırada bekleyen arkadaşlarına getirerek sıranın sonuna geçeceklerini söyleyin.Sırasını en kısa zamanda tamamlayan grup oyunu kazanacağını açıklar.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Zemin üzerinde çizilen şekiller üzerinde yürür.
  ETKİNLİK21ans Etme
  Çocukların tahta çubuk,pipet,kurdele,şifon yada tül gibi malzemeleri kullanarak yaratıcı dans etkinliği için materyal hazırlamalarına rehberlik edin .(Örneğin ;Tahta çubuklara kurdelelerin bağlanması ) etkiliği uygulamak üzere sınıfta boş bir alan oluşturulur.Sınıftaki alanına uygun olarak çocuklarla birlikte koli bandı kullanarak yerde farklı şekiller oluşturun Şekiller üzerinde müzik eşliğinde dans etmeleri için yönlendirin.

  Amaç11enge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Belirli bir süre dengede durabilir.
  ETKİNLİK22:Heykel Oyunu
  Oyun açık havada yada sınıfta oynanabilir.Öğretmen düdük çaldığında çocuklar istedikleri şekli alarak heykel olular.Hareketsiz olarak dengede durmaya çalışırlar .Hareket eden çocuk düdüğü alır ve o alan bu sefer diğer çocuklar heykel olurlar.
  Ödevi Hazırlayan Öğretmen Adayının
  Adı-Soyadı : Çiğdem ÇETİN
  Numarası : 040118048 3. Sınıf 2. Öğretim B Grubu
  Amaç 5. : Büyük kasların kullanarak belli güç gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme
  Yaş grubu : 60 ay

  Oyun 1
  Öğretmen çocuklara hangi takımı tuttuklarını sorar. En sevdikleri futbolcuları sorar. Onların maçlarından önce nasıl antrenman yaptıklarını anlatır. Hadi bizde biraz antreman yapalım diyerek iki kişiye bir top gelecek şekilde çocuklara topları dağıtır. Çocukları karşılıklı oturtup topları birbirine yuvarlamalarını ister. Ardından çocuklardan ayağa kalkmalarını isteyip topları karşılıklı olarak birbirlerine atmalarını ister. Öğretmen topları olmayan çocuklara da top dağıtarak çocukların topları serbest bir şekilde havaya atıp tutmalarını ister. Son olarak artık iyice çalıştıklarını ve şimdi gol atacaklarını söyleyerek çocuklardan topları sırayla kaleye ayaklarıyla atmalarını ister.
  Kazanım1- Sözel yönergeye uygun olarak topu ayağıyla hedefe atar.
  Kazanım2- Topu karşısındaki arkadaşına atar.
  Kazanım3- Kendisine atılan topu tutar.
  Kazanım4- Top sektirir.
  Kazanım5- Topu karşısındaki arkadaşına yerden yuvarlayarak atar.

  Oyun 2
  Öğrenciler bir halka olurlar. Halkanın ortasına bir öğrenci çıkar ve eline, ucunda ağırlık bulunan bir ip alır. Ağırlık olarak sert olmayan, ayakkabı, kum torbası vb. maddeler kullanılır. Öğrenci ipi çevirmeye başlar ve ipi yavaş yavaş uzatarak diğer öğrencilerin ayaklarına çarptırmaya çalışır. Halkadaki öğrenciler ise ip üzerinden atlayarak kurtulmaya çalışırlar. İpe değen oyuncu oyundan çıkarılır.
  Kazanım1- Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
  Kazanım2- Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.
  Kazanım3- Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belli bir mesafeye gider.
  Kazanım4- Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
  Kazanım5- Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.

  Oyun 3
  Köy ve şehir diye nitelenen iki köşe seçilir. Oyun yöneticisi <köy> deyince oyuncular köy köşesine koşarlar. Şehir deyince şehir köşesine koşarlar. Oyun yöneticisi arada başka isimler söyleyerek oyuncuları yanıltabilir. Oyun sebze veya meyve isimleri ile de oynanabilir. Köşe sayısı artırılarak da oynanabilir. Oyunda şaşıran oyuncular oyundan çıkarılır.
  Kazanım 1.- Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  Kazanım 2.- Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  Kazanım 3.- Zemin üzerinde çizilen şekiller üzerinde yürür.
  Kazanım 4.- Tek-Çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  Kazanım 5.- Tek-Çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  1.


  Oyun 4
  Oyucular iki gruba ayrılır. Her grubun oyuncuları ikişerli eşleştirilir. Birinci öğrenci ayakları yarış istikametine dönük olarak sırt üstü uzanır. Diğer oyuncu, yüzü yarış istikametine gelecek şekilde arkadaşının üstüne eğilir. Alttaki oyuncu kafa hizasına gelen arkadaşının ayaklarını bileklerinden sıkıca kavrar. Üstteki oyuncuda arkadaşının yine kafa hizasına gelen ayak bileklerini tutar. Oyun yöneticisinin başla komutuyla beraber arkadaşının ayakları arasından düz takla atar. Bu kez alttaki oyuncunun pozisyonuna gelir. Aynı hareketi tekrarlayarak varış noktasına kadar dozer paleti gibi takla ata ata gidilir. Varış noktasından sonra ayağa kalkarak gruplarına doğru koşarlar. Bekleyen diğer çifte dokunur ve arkaya geçerler. Tüm oyuncular oyunu oynadıktan sonra yarışı önde tamamlayan grup oyunu kazanır.
  Kazanım 1.- Değişik yönlere yuvarlanır.
  Kazanım 2.- Belirli bir mesafeyi yuvarlanarak gider.
  Kazanım 3.- Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.
  Kazanım 4.- Farklı zeminler üzerinde yürür.
  Kazanım 5.- Farklı zeminlerde koşar.

  Oyun 5
  Çamaşır ipinin iki ucu düğümlenerek, bir halka yapılır. Oyuncular bu pi sol veya sağ elleriyle tutar, halkayı bozmadan yürürler. Oyun yöneticisi, dilerse öğrencileri koşturur. Bu arada oyun yöneticisi <el değiştir> deyince, oyuncular ipi diğer elleriyle tutup ters istikamete doğru koşmaya başlarlar. Bunu yapamayan, şaşıran veya geçiken öğrenciler atlıkarıncadan çıkarılır. Ama arkadaşlarının elini tutarak halkada yürümeye devam ederler. Belli bir süre içinde yanılmayan öğrenciler oyunu kazanmış sayılır.
  Kazanım 1.- Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  Kazanım 2.- Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  Kazanım 3.- Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
  Kazanım 4.- Tek-Çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  Kazanım 5.- Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
  OYUNUN ADI : Palyaçonun karnını doyur.
  GELİŞİM ALANI : Psikomotor Alan
  ARAÇ – GEREÇ : Mukavva üzerine çizilmiş ağzı oyulmuş parçaya resmi, toplar.
  OYUNCU SAYISI : Sınıf mevcudu.
  YAŞ GRUBU : 4-5 yaş
  OYUNUN OYNANDIĞI YER : Açık hava


  UYGULAMA :
  Oyun alanına kalın mukavva çizilmiş, ağzı daire şeklinde oyulmuş bir palyaço resmi getirir. Yüksekliği çocukların boyuna göre hazırlanmış bir resim sehpasının veya bir sandalyenin üzerine konur. Çocuklar arka arkaya sıraya geçerler. Hepsi sıra ile ellerindeki topu palyaçonun ağzına fırlatırlar.  OYUNUN ADI : Elim sende
  GELİŞİM ALANI : Psikomotor alan
  ARAÇ – GEREÇ : ----------------------
  OYUNCU SAYISI : Sınıf mevcudu
  YAŞ GRUBU : 4-5 yaş
  OYUNUN OYNANDIĞI YER : Açık hava  UYGULAMA :
  Çocuklar oyun alanında dağınık halde durular. Aralarından bir ebe seçilir.n Öğretmenin başla komutu ile ebe, çocukları sınırları belli olan alan içinde kovalamaya başlar. Dokunduğu çocuğa ‘elim sende’ diye bağırır. Dokunulan çocuk ebe olur. Arkadaşlarına ‘ebe benim’ diyerek kendini tanıtır. Oyuna bu şekilde devam edilir.  OYUN ADI : Benimle gelir misin?
  GELİŞİM ALANI : Psikomotor alan
  ARAÇ – GEREÇ : Tebeşir
  OYUNCU SAYISI : ---------
  YAŞ GRUBU : 4-5 yaş
  OYUNUN OYNANDIĞI YER : ----------

  UYGULAMA :
  Çocuklar oyun alanında büyük bir daire oluştururlar. Yüzleri dairenin içine dönüktür. Aralarından biri ebe seçilir. Ebe dairenin dışında dolaşırken, bir çocuğun sırtına dokunur ’benimle gelir misin?’ der. Sonra dairenin çevresinde koşmaya, sıçramaya veya sekerek gitmeye başlar. Dokunulan çocuk ebenin yaptığı hareketi yarak ebeyi yakalamaya çalışır. Eğer ebeyi yakalayamazda ebe dairenin boş olan bölümünü doldurursa ebe olur. Oyun böyle devam eder.
  OYUNUN ADI : Çürük elma
  GELİŞİM ALANI : PSİKOMOTOR ALAN
  ARAÇ-GEREÇ : -------------
  YAŞ GRUBU : 4-5 YAŞ
  OYUNUN OYNANDIĞI YER : ---------

  UYGULAMA :
  Çocuklar eşit olarak ikiye ayrılır. Oyun alanının ortasına düz bir çizgi çizilir. Gruplar çizgi ortada kalmak şartıyla karşılıklı sıraya geçer ve birbirlerinin bellerinden sıkıca tutunurlar. Önde olan ve diğerlerinden daha güçlü olan oyuncular el ele tutarlar. Öğretmenin başla komutuyla gruplar birbirlerini kendi alanına çekmeye çalışılar. Gruptan kopan çürük elma diğer gruba geçer. Böyle devam eder.  OYUNUN ADI : Canlı top
  GELİŞİM ALANI : Psikomotor alan
  ARAÇ-GEREÇ : ---------
  OYUNCU SAYISI : 8-10
  YAŞ GRUBU : 4-5 Yaş
  OYUNUN OYNANDIĞI YER : Açık hava


  UYGULAMA :
  Çocuklar arasından bir top seçilir.Top seçilen çocuk çömelir,ellerini dizlerinin üstüne koyar.Diğer bir arkadaşı onun yanına gelir. Bir elini başının üzerine koyar. ’Topum sıçra’ dediği zaman, oyuncu ayak uçlarından hız alarak ufak sıçramalar yapar. Belli bir süreden sonra yer değiştirilir. Yeniden oynamaya başlanır.

  Amaç5:Büyük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafe gider.
  Kazanım2:Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir yere koyar
  ETKİNLİK1:Oyuncak Toplama
  Yeşil,sarı,kırmızı renklerin bulunduğu birer kutu yapılır.Sınıf üç gruba ayrılır.Yeşil,sarı, kırmızı olmak üzere bir dakika içinde kırmızı renkli grup ,,sınıftaki bütün kırmızı oyuncakları kutuya toplaması istenir.Aynı şekilde yeşil ve sarı gruplarda sınıftaki renklerine uygun olan oyuncakları toplarlar.Bir dakika içinde en çok oyuncak toplayan grup oyunun galibi olur.

  Amaç5:Büyük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Görsel öğelere uygun olarak yer değiştirir.
  Kazanım2:Sözel yönergelere uygun olarak yer değiştirir.
  ETKİNLİK2:Yer Değiştirme
  Mor,turuncu,,yeşil ve pembe renkli kartonlar hazırlanır.Çocuklar bahçeye çıkarlar.Aynı renkli kartonlar yan yana gelmemesine dikkat edilerek bir daire oluşturulur.Bir ebe seçilir ve dairenin ortasında durur.Diğer çocuklar kartonun üzerindedirler ve ebenin ,örneğin ;”turuncular yer değiştirsin “dediğinde turuncu renkli kartonun üzerinde olanlar ebeye yakalanmadan yer değiştirirler.Ebe yer değiştiren çocukların yerini kapmaya çalışır.Yeri kapılan çocuk ebe olur.

  Amaç5:Büyük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır.
  Kazanım2:Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafe gider.
  ETKİNLİK3:Terazi Oyunu
  Sınıfta farklı ağırlıklarda nesnelerden oluşan bir köşe oluşturulur.Çocukların dikkatlerini nesnelerin farklı özelliklerine çekerek incelemeleri sağlanır.Hangilerinin hafif ,hangilerinin ağır olabileceklerini tahmin etmelerini isteyin .Örneğin;balon ve topun hangisinin daha ağır olduğu tahmin etmesini isteyin .Elbise askısından çocuklarla birlikte basit bir terazi yapın Nesnelerin ağırlıklarını ölçmelerini ve karşılaştırma yapmalarına rehberlik edin her çocuğun sınıftan bir nesne getirmesini ve ağırlığını ölçmesini isteyin.

  Amaç5:Büyük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Elinde nesne taşıyarak koşar.
  Kazanım2:Elindeki nesneyi arkadaşına verir.
  ETKİNLİK4:Bayrak Verme
  Bir bayrak hazırlanır.Birde ebe seçilir.Öğretmen elinde bayrak ortaya geçer.Öğrencilerden biri bayrağı alıp kaçar.Ebe kaçan çocuğu kovalamaya başlar.kaçan çocuk ebeye yakalan madan bayrağı başka bir arkadaşına verirse kurtulur.Ebe tarafından yakalanırsa ebe olur.
  Amaç8:Küçük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme
  Kazanım1:Nesneleri sıkar.
  ETKİNLİK1:Çimdik Oyunu
  Çocuklar eşit sayıda iki gruba ayrılır.Takım oyuncuları birbiri arkasına sıralanır.Bir ellerini bellerinin arkasına koyar;avuçlar dışarı bakmaktadır.
  Öğretmen oyunu şöyle açıklar:Ben takımların en arkasındaki oyuncuların avuçlarını çimdiklediğim zaman onlarda öndeki arkadaşının avucunu çimdikleyecekler.Böylece bu işaret en öndeki oyuncuya geldiği zaman oda bir kolunu yukarı kaldırarak (pat)diye bağıracak der .

  Amaç8:Küçük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme
  Kazanım5:Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
  ETKİNLİK2:Adamın Gözlüklerini Tak
  Yazı tahtasına gözleri,burnu,ağzı belirlenen bir insan başı çizilir.
  Oyunculara gözleri bağlı olarak kim bu adamın gözlüklerini çizebilecek ?denir.İsteyen çocuklar,gözleri ağlı olarak birer birer gelirler adamın gözlüklerini çizmeye çalışırlar.çizenler alkışlanır.

  Amaç8:Küçük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Nesneleri sıkar.
  Kazanım5:Nesneleri keser.
  ETKİNLİK3:Kör Terzi
  Oyuncular yarım ay şeklinde dizilir. İki çocuk yaklaşık 5 m uzunluğunda bir makara ipliğinin birer ucundan tutar.iplik yüksekliği oyuncuların boyunu aşmamalıdır.Çocuklar arasından bir ebe seçilir ona;
  -Senin gözlerini bağlayacağız.(Kör Terzi)olacaksın karşıdaki ipi kesmeye çalışacaksın denir. Kör terzi bir elini cebine sokar,diğer eline makası alır,ipi kesebilirse usta terzi olur.alkışlanır.

  Amaç8:Küçük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.
  Kazanım6:Nesneleri yönergeye göre tutar.
  Kazanım7:Nesneleri yönergeye göre bırakır.
  ETKİNLİK4:Yakala-Bırak
  Oyuncular halka olur,bağdaş oturuşuna geçer yada bir masa etrafına toplanırlar.Ellerinde kalem,silgi,mendil vb gibi bir eşya alınır.
  Öğretmen :-Şimdi size bir olay (öykü) anlatacağım konuşmam sırasında “yakala dersem,elinizdeki eşyayı hemen yere (masa üzerine)bırakacaksınız;ama bırak dersem,koyduğunuz şeyi elinize alacaksınız der.Oyunun bir denemesi yapıldıktan sonra ,uygulamasına geçilir.

  Amaç8:Küçük kaslarını kullanarak belli bir güç gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Nesneleri kopartıp yırtar.
  Kazanım2:Nesneleri sıkar.
  Kazanım3:Malzemelere elleriyle şekil verir.
  ETKİNLİK5:Kar Topu Oyunu
  Öğretmen çocuklara gazete kağıtlarını dağıtır.Çocuklar istediği boyutta gazete kağıtlarını yırtar ve şekil verir.Sonra yüzlerine gelmeyecek şekilde (öğretmen kontrolünde)birbirlerine atarak kartopu oynarlar.
  Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
  Kazanım 1:Çift ayak üzerinde atlar.
  2:Elinde bir nesne varken atlar.
  3:Nesneyi atar.
  ETKİNLİK 1:Ata Binelim
  Öğretmen çocuklara şimdi hepimiz birer tane ata biniyoruz ve dağlara doğru koşuyoruz.Önümüze bir dere çıkıyor yavaşlıyoruz.Dereden geçtikten sonra tekrar hızlı koşuyoruz gitmek istediğimiz yere varıyoruz.

  Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
  Kazanım 1:Çift ayak üzerinde atlar.
  2:Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  ETKİNLİK 2:Kedini Karnını Doyuralım
  Öğretmen çocuklara çocuklar kedinin sesini duyuyor musunuz bakın orada bir kedi var karnı çok acıkmış.Şimdi elimizdeki yemleri götürelim kedinin ayak izlerinden atlayalım ve elimizde yemleri atarak kedinin karnını doyuralım denir.
  Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
  Kazanım 1:Çift ayak üzerinde zıplar.
  2:Sağ-sola doğru koşar.
  3:Tek ayak üzerinde durur.
  4:Öne-arkaya doğru zıplar.
  ETKİNLİK 3:Kuş-top-leylek
  Öğretmen çocuklarla el ele tutuşarak halka oluşturur.Çocukların kuş,top ve leylek maskeleri dağıtır.Çocuklar ben kuş dediğimde kuşlar ayağa kalkacak ve kuş gibi uçacak top dediğimde kalkacak ve top gibi zıplayacak leylek dediğimde leylekler ayağa kalkacak ve leylek gibi yürüyeceklerdir.
  Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
  Kazanım 1:Elleri ve ayaklarıyla nesneyi iter ve çeker.
  2:Sözel yönergelere uygun hareketi yapar.
  ETKİNLİK 4:Kayıkçı
  Öğretmen çocuklara çocuklar hepimiz şimdi birer kayıkçı oluyoruz ilk önce kollarımızla birbirimizin elinden iterek kayıkçı sonra ayaklarımızla bisiklet sürermiş gibi kayıkçı oluyoruz.’fış fış kayıkçı’ parçası söylenir
  Amaç 3:Bedensel koordinasyon gerektiren belirli denge hareketlerini yapabilme.
  Kazanım 1:Çift ayak üzerinde çömelir.
  2:Sözel yönergelere uygun hareket eder.
  3:Ayaklarının ve parmaklarının üzerinde yükselir.
  ETKİNLİK 5:Kek yapalım
  Öğretmen bugün hep beraber kek yapacağız der çocuklar halka halini alarak yere çömelir.Öğretmen çocukların omuzlarından yada kafalarından ittirerek dengelerinin bozulmasını sağlar.Dengesi bozulan çocuk çürük yumurta olur.Diğer çocuklar un,kabartma tozu ve benzeri olurlar.Hep birlikte ayağa kalkıp bir kabın içinde karışmaya başlarlar ve hamur haline gelirler.Kek fırına verilir.Fırında pişerken kabarır.Çocuklar kendilerini yukarı doğru kaldırır kabardı denir ve çocuklar parmak üzerinin uçlarında dururlar.
  Amaç10enge gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Elindeki bir nesne ile iki amacı yapar.
  Kazanım2:Elindeki topu dengeli bir biçimde diğer eline verir.
  Kazanım3:Topu engelden geçirir.
  ETKİNLİK1:Çanı Çaldır
  Sağlamca bir ip iki ağaç arasına gergin olarak bağlanır.İpin ortasında,iple birleşen kısmına çan bağlanmış çember tutturulur.Çocuklar sıra ile topu çemberden geçirmeye geçirirkende çanı çaldırmaya çalışırlar.

  Amaç10enge gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Yönergeye uygun olarak ellerini hareket ettirir.
  Kazanım2:Elleri ile nesneyi kavrar.
  Kazanım3:Hareketli vücut ile birlikte ,elleriyle küçük nesneleri kavrar.
  ETKİNLİK2:Mum Dibi
  Sayışma ile bir ebe seçilir.Boyu 50 cmye yakın bir sopa bulunur.Sopa dik tutulur.Sopanın alt ucuna mum dibi,ortasına mum ortası,üst ucuna mum tepesi denir.
  Oyun başlayınca ebe sopayı dik biçimde en alt yerinden tutar.Öteki çocuklar(5-6) ebenin çevresinde bir halka oluştururlar;”mum ortası”deyince orta yerinden;”mum tepesi “deyince en üst yerinden tutarlar.
  Oyun önce ağır bir tempoyla ve sıra güdülerek oynanır.Daha sonra tempo hızlandırılır ve tutma yerleri sırayla değil karışık olarak söylenir.Çocukların sırayı şaşırmadan ve geç kalmadan,tutacak yerleri tutmaları gerekir .Şaşıran yada geciken çocuk oyundan çıkar.Son kalan çocuk alkışlanır.

  Amaç10enge gerektiren manipülif hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Gözleri bağlı olarak nesneleri kavrar.
  Kazanım2:Gözleri bağlı olarak nesneleri taşır.
  Kazanım3engeli bir şekilde nesneleri taşırken nesneleri tutar.
  ETKİNLİK3:Atları İdare Et
  Atları idare et bir grup oyunudur.Oyuncular eşleşecekleri için çift sayıda oyuncuyla oynanır.Oyuncular iki gruba ayrılır.Bu gruplardan biri atlar,diğeriyse seyislerdir.Her at bir seyisle eşleşir.
  Atların gözleri bağlanır ve buruşturulmuş kağıttan toplar yada benzeri nesneler oyun alanının içine,gelişi güzel dağıtılır.Atlar gözleri bağlı olarak bu kağıtları toplamaya çalışırlar.Seyisler ise atlara emir vererek onları kağıtlara ulaştırmaya çalışırlar.Bütün kağıtlar toplanınca, kağıtlar sayılır,en çok kağıt toplayan at-seyis ikilisi oyunu kazanır.

  Amaç10enge gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Engellere dokunmayarak ,nesneyi bulunduğu yerden alır.
  Kazanım2:Elindeki nesneyle hedefi tutturma.
  Kazanım3:Gözleri bağlı şekilde nesneleri kavrar.
  ETKİNLİK4:Biftek
  Oyunda 30 cm uzunluğunda ince bir ip ve 10-20 sap süpürge çöpü yada pipet kullanabilirsiniz.Ebenin gözlerini bağlamak için bir eşarp gerekir.
  Oyuncular arasından bir ebe seçilir.Gözleri bağlanan ebe bir eline ipi,diğer eline de süpürge çöplerini alır ve bir iskemleye oturtulur.Ebe çöpleri düşürmemeli ;ancak çokta sıkı tutmamalıdır.Oyun başlar diğer oyuncular ebenin elindeki çöpleri birer birer almaya çalışırlar.Ebede bu sırada ,çöpü çeken çocuğa iple vurmaya çalışır.Ebenin iple vurduğu yeni ebe olur.Elindeki çöplerin hepsi çekildiğinde ebe hala kimseyi vuramamışsa,ebelikten kurtulamaz.

  Amaç10enge gerektiren manipülatif hareketleri yapabilme.
  Kazanım1:Ani söylenen yönergeye uygun,elleriyle nesneyi tutar.
  Kazanım2:Elleriyle,nesneyi dengeli tutar.
  Kazanım3üşmekte olan nesnryi yakalar.
  ETKİNLİK5:Hacı Yatmaz
  Oyunda bir sopa kullanılır ve oyuncuların görevi sopanın yere düşmesini engellemektir.
  Oyuncular arasından bir ebe seçildikten sonra oyuncular bir daire oluşturacak şekilde yere oturur;ebe sopayı eline alarak dairenin tam ortasına geçer.Diğer oyuncular 1’den başlayarak sırayla numaralar alır.Ebe elindeki sopanın bir ucunu yere dayar ve bir parmağıyla bastırarak sopayı yere dik şekilde tutar.Oyunculardan birinin numarasını söyler ve parmağını çeker.Numarası söylenen oyuncu yerinden fırlayıp sopa yere düşmeden sopayı tutmaya çalışır.Numarasını unutan yada numarası söylendiğinde sopayı tutmayıp yere düşüren oyuncu ebe ile yer değiştirir.

  Amaç1:Bedensel koordinasyon gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanım2eğişik yönlere yuvarlanır.
  ETKİNLİK1:Hamur Açalım
  Çocuklar bir minder etrafında halka oluştururlar Öğretmen çocuklara siz birer oklavasınız (oklavanın ne işe yaradığı anlatılır)bende oklava ile hamur açacağım ,derUzunluğuna konmuş bir minder üzerine çocuklar sırt üstü yatırılır.
  Öğretmen ,hamur açarmış gibi ,elleriyle çocuğu yavaş yavaş yuvarlamaya başlar.Oklava olan çocuklarda omuz ve ellerin yardımı ile minderin sonuna kadar yuvarlanır.Bütün oyunculara ,yardımcı olunarak ,bu çalışma yapılır.Daha sonra her oyuncu yalnız omuzlarının hareketi ile minder üzerinde yuvarlanmaya başlar.

  Amaç1:Bedensel koordinasyon gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanım4:Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  ETKİNLİK2:Taklit Yürüyüşleri
  1-İhtiyar adam yürüyüşü :sırt kamburlaştırılır,baş öne bükülür,elde baston varmış gibi yavaş yavaş yürünür.
  2-Dalgın adam yürüyüşü:Öne çapraz adım atılarak dengesiz yürünür.
  3-Cüce yürüyüşüizler tam bükülür,baş omuzlar arasına gömülür,kollar aşağıya sarkıtılır.
  4-Robot yürüyüşü:Vücut gergin ,dizler ve kollar bükülmeden yürünür kollar öne ve geriye sopa gibi sallanır.
  5-Dev yürüyüşü:Kollar yukarı kaldırılır.Ayak uçları üzerinde yükselerek yürünür.

  Amaç1:Bedensel koordinasyon gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanım7:Belirli bir yüksekliğe çıkar.
  Kazanım8:Belirli bir yüksekliğe tırmanır.
  Kazanım9:Tırmanılan yükseklikten uygun bir şekilde iner.
  Kazanım10:Belirli bir yükseklikten atlar.
  ETKİNLİK3ağcılık Oyunu
  Çocuklar oyun bahçesine götürülür.kaydıraktan bir ip sarkıtılır.İpin ucu yukarıdaki sağlam bir yere bağlanır.İpi kısa aralıklarla düğüm yapılabilir.Çocuklara”haydi çocuklar dağcı olalım.Dağcılar nasıl tırmanıyor biliyor musunuz?Haydi bizde yapalım.”gibi yönergelerle çocuklara yardım ederek ipten tutup tırmanmaları sağlanabilir.Ama ilk önce kendimiz yapıp onlara nasıl yapıldığını göstermemiz gerekecektir.Öğretmenin çok dikkatli olması gerekir.kaza olabilir.

  Amaç1:Bedensel koordinasyon gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanım4:Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  Kazanım5:Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  ETKİNLİK4:Tazı-Tavşan Oyunu
  Oyunda çocuklar halka olurlar .Bir çocuk halkanın içinde kalır.Tavşan olur,bir çocuk halkanın dışında kalır tazı olur.Daha öncesinde oyun ve oyunun içindeki tekerleme öğretilir.Halka olan çocuklar yavaş yavaş dönerek hep birlikte tekerlemeyi söylerler:
  Şu hendekte bir tavşan uyuyordu, uyuyordu
  Tavşan bana baksana ,yakışmıyor bu sana
  Tavşan kaç ,tavşan kaç.............


  Amaç1:Bedensel koordinasyon gerektiren lokomotor hareketleri yapabilme.
  Kazanım5:Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  Kazanım7:Belli bir yüksekliğe çıkar .
  Kazanım10:Belli bir yükseklikten atlar.
  Kazanım16:Belli bir yüksekliğe sıçrar.
  ETKİNLİK5:Ayak Yere Basmaz Oyunu
  Öğretmen :-Seçilen ebe sizleri kovalamaya başlayınca ,kimin ayağının yere bastığını görürse ,hemen onu ebeleyecektir.ayağınızı yerden kesmek için ,oturup ayağınızı yukarı kaldırın yada yüksekçe bir yere çıkın der ,vurulan ebe ile yer değiştirilir.
  ETKİNLİK 1)
  Etkinlik adı :Çorap topakları
  Yaş grubu:5
  Amaç:Büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme
  Kazanımlar:
  1)Çeşitli nesneleri kullanarak belli bir mesafede atar.
  2)Büyük ve küçük nesneleri ayır eder.
  3)Renkleri ayırt eder.
  4)Ellerini kullanarak nesnelere şekil verir.
  Uygulama: Bu oyun için çocuklardan evlerinden farklı büyüklüklerde çorap getirmeleri istenir. Bu çoraplar farklı renkte ve büyüklüktedir. Bu çoraplardan çocuklara top hazırlanması söylenir. Gelen çorapların içerisine gazete kağıtları konulur ve toplar yapılır. Çocuklardan çorap topaklarını karşılarındaki çeşitli hedeflere atmaları istenir.

  ETKİNLİK2)
  Etkinlik adı:Sıcak patates
  Yaş grubu:5
  Amaç: Büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme
  Kazanımlar:
  1)Ellerini kullanarak topu atar.
  2)Değişik hayvan taklitleri yapar
  Uygulama: çocuklar bağdaş kurarlar ve otururlar. Müzik açılır. Öğretmen ellerindeki topun sıcak bir patates olduğunu söyler. Bu patatesi de ellerinizi yakmaması için hızla yanınızdaki arkadaşa vermeniz gerekiyor der. Müzik başlar ve bittiğinde patates kimin elinde kalırsa o çocuk değişik hayvan taklitleri yapar.

  ETKİNLİK 3)
  Etkinlik adı:Engelden aşmaca
  Yaş grubu: 5
  Amaç: Büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme
  Kazanımlar:
  1)Büyük kaslarını kullanarak farklı ağırlıkları çeker
  2)Çeşitli ağırlıktaki nesneleri belirli bir mesafe taşır.
  3)Kollarını ve bacaklarını kullanarak nesneleri iter
  4) Kollarını ve bacaklarını kullanarak nesneleri çeker.
  Uygulama: öğretmen tarafından sınıfın içine minder, yastık, taşlar konulur. Çocuklara bu yoldan geçmeleri için kutudan yapılmış bir taşıma aracı verilir. Bu aracın içine çeşitli ağırlıkta bebek, oyuncak konulur. Sonra çocuklardan bu taşıma aracını devirmeden bu engellerden aşması istenir.

  ETKİNLİK4)
  Etkinlik adı:Ev yapalım
  Yaş grubu:5
  Amaç : Büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme
  Kazanımlar:
  1)Belli bir mesafe giderek ağır nesneleri taşır.
  2) Belli bir mesafe giderek hafif nesneleri taşır
  Uygulama: Öğretmen çocuklara ormanda gezintiye çıkacaklarını söyler. Hava o gün çok yağışlıdır. Çocuklar ormana gider ve hava yağışlı olduğundan ormanda kalırlar. Öğretmende ormanda çeşitli ağırlıkta ağaçları görür ve bunlardan ev yapmalarını söyler. Çocuklarda bu ağaçları bir ağacın altına taşır ve ev yapar.

  ETKİNLİK4)
  Etkinlik adı:Bowling oyunu
  Yaş grubu:5
  Amaç: Büyük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme
  Kazanımlar:
  1)Yönergeye uygun hareket yapar.
  2)Yönergeye uygun hayvan taklitleri yapar.
  3)Yönergeye uygun ellerini şıklatır.
  Uygulama: Öğretmen oyun oynanacak yere değişik sayılarda rulolar koyar.ve çocuklardan bunları devirmesini ister. Çocuklar sırayla bu ruloları devirmeye çalışır. Ruloları deviren çocuklar devirdiği rulo kadar ya ellerini şıklatır yada taklit yapar
  1. Amaç 2: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli manipülatif hareketleri yapabilme

  ETKİNLİK 1
  OYUNUN ADI: RENKLER SEPETE (5 YAŞ)

  KAZANIMLAR
  1. Sözel yönergeye uygun olarak yürür.
  2. Sözel yönergeye uygun olarak koşar.
  3. Belirli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
  4. Sözel yönergeye uygun olarak nesneyi alır.
  5. Nesneleri belirli bir mesafedeki hedefe atar.

  UYGULANIŞI:
  Masaya çeşitli renklerde oyuncaklar konulur. Önce her çocuktan bir renk oyuncak alması istenir. Daha sonra ellerindeki oyuncakların renklerine uygun hazırlanmış sepetlere oyuncakları atmaları istenir. Sepetlerin önüne farklı yükseklikte lastik gerilir ve üzerlerinden atlayarak sepete ulaşmaları istenir. Elerindeki oyuncakları uygun sepete tek tek atarlar. Etkinlik bu şekilde devam eder.

  ETKİNLİK 2
  OYUNUN ADI: TOP YAKALAMA (5 YAŞ)

  KAZANIMLAR
  1. Değişik yönlere doğru uzanır.
  2. Sözel yönergeye uygun olarak nesneyi atar.
  3. Atılan nesneleri yakalar.

  UYGULANIŞI:
  Çocuklar önce halka olur. Öğretmen ortaya geçer ve eline bir top alır. Elindeki topu rasgele bir çocuğa ismini söyleyerek atar. Topu yakalayan çocuk başka bir arkadaşına arkadaşının adını söyleyerek atar.oyun bu şekilde devam eder. Topu düşüren çocuk ortak verilen karar sonucu taklit yürüyüşü yapar, şarkı söyler vb.


  ETKİNLİK 3
  OYUNUN ADI: SEPET TAŞIMA (5 YAŞ)

  KAZANIMLAR
  1. Sözel yönergeye uygun olarak nesneyi alır.
  2. Sözel yönergeye uygun olarak nesneleri taşır.
  3. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşır.
  4. Nesneleri bir araya getirip yeni ürün elde eder.

  UYGULANIŞI:
  Sınıfın bir köşesine önceden logolar konur. Çocukların her birine birer sepet verilir. Çocuklar, logoların bulunduğu köşeden taşıyabilecekleri ağırlıkta logoları sepetlerine koyarlar ve sınıfın başka bir köşesine götürüp; orada beraber bir oyun evi yaparlar.

  ETKİNLİK 4
  OYUNUN ADI: ÖRÜMCEK AĞI (5 YAŞ)

  KAZANIMLAR
  1. Sözel yönergeye uygun olarak nesneyi atar.
  2. Atılan nesneleri yakalar.
  3. Sözel yönergeye uygun olarak nesneden yeni ürün elde eder.

  UYGULANIŞI:
  Çocuklar minderlerini alarak halka şeklinde yere otururlar. Öğretmen çocukların tutup atabilecekleri büyüklükte bir yumak alıp; çocuklardan birinin beline bağlar. Beline ip bağlanan çocuk yumağı alır ve karşısında oturan bir başka arkadaşına atar. Yumağı yakalayan çocuk önce beline bir kez dolar ve oda karşısında bulunan daha önce yumağın atılmadığı bir arkadaşına atar. Oda beline dolayıp yumağı başka arkadaşına atar. Oyun bu şekilde devam eder. İp ortada bir örümcek ağı görünümü verir. Daha sonra öğretmen ipi sararak açar.


  ETKİNLİK 5
  OYUNUN ADI: SICAK PATATES (5 YAŞ)

  KAZANIMLAR
  1. Değişik yönlere doğru uzanır.
  2. Sözel yönergeye uygun olarak nesneyi atar.
  3. Atılan nesneleri yakalar.

  UYGULANIŞI:
  Çocuklar minderlerini alarak halka şeklinde yere otururlar. Öğretmen eline bir top alır,gösterir ve topun sıcak bir patates olduğunu söyler. “Eliniz yanmadan yanınızdaki arkadaşınıza patatesi hemen verin” der. Oyun topun elden ele dolaşmasıyla devam eder. Topu düşüren çocuk ortak verilen karar sonucu taklit yürüyüşü yapar, şarkı söyler vb.

  OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
  BEDEN EĞİTİMİ OYUN ÖĞRETİMİ II

  AMAÇ VE KAZANIMLAR

  AMAÇ 8: Küçük kaslarını kullanarak belli güç gerektiren manipulatif hareketleri yapabilme.

  KAZANIMLAR:
  1. Küçük nesneleri toplar.
  2. Nesneleri sıkar.
  3. Malzemeler elleriyle şekil verir.
  4. Küçük nesneleri atar.
  5. Küçük nesneleri yuvarlar.
  6. Küçük kaslarını kullanarak nesneleri çeker.
  7. Küçük kaslarını kullanarak nesneleri kaldırır.
  8. Topu atar.
  9. Topu tutar.
  10. Topu sektirir.
  11. Küçük kaslarını kullanarak nesneleri iter.

  ETKİNLİK ÖRNEKLERİ :

  ETKİNLİK 1: Öğretmen çocuklara hangi mevsimde olduklarını sorar. Havanın çok soğuk olduğunu söyler. Hadi montlarımızı giyip eldivenlerimizi takalım ve dışarı kartopu oynamaya gidelim der. Çocuklar yerdeki elişi kağıtlarını yuvarlayarak kartopu yaparlar. Kartoplarını birbirlerine ve duvarda asılı olan kardan adam resmine atarlar.
  KAZANIM: 1, 4, 5


  ETKİNLİK 2: Çocuklarla izciler hakkında sohbet edilir. Daha sonra hadi hep birlikte izci olalım ve ormanda gezintiye çıkalım denir. Öğretmen hava çok sıcak olduğu için çok susadıklarını ancak su içebilmek için kuyudan su çekmeleri gerektiğini söyler. Çocuklar ikişerli olarak içinde çeşitli materyaller(bloklar) doldurulmuş olan kovaları kuyunun(büyük bir kutu) içinden yavaş yavaş çekerler ve susuzluklarını giderirler.
  KAZANIM: 6, 7


  ETKİNLİK 3: Öğretmen sınıfa getirdiği kil çamurunu çocuklara dağıtır ve hep birlikte çok güzel pastalar yapacaklarını söyler. Çocuklar çamurları yoğurur, sıkıştırır ve elleri ile şekillendirirler. Yapılan pastalar sergilenir.
  KAZANIM: 2, 3


  ETKİNLİK 4: Öğretmen çocuklara “Renklerin Oyunu” adlı oyunu oynayacaklarını söyler. Her çocuğa renkli yuvarlak kartonlar dağıtır. Çocuklar bunları boyunlarına takarlar. Daha sonra çocuklara top verilir. Öğretmen çocukların karşısına geçer ve ismini söylediği rengin kendisine topu atmasını söyler. Daha sonra da öğretmen top tekrar aynı renge atar. Son olarak topları serbestçe sektirmelerini ister.
  KAZANIM: 8, 9, 10


  ETKİNLİK 5: Öğretmen çeşitli meslek grupları ile ilgili çocuklarla sohbet eder. Daha sonra da hadi birimiz şoför olsun biz de onun yolcuları olup otobüsle gezelim diyerek otobüs şeklindeki büyük maketin arkasına dizilmelerini ister. Her çocuk arkadaşının belinden tutar ve şoför en önde olmak üzere maketi iterek ilerlerler. Arada hızlanırlar ve yavaşlayıp dururlar.
  KAZANIM: 1
  1.  5 YAŞ GRUBU

  Amaç 1 : Denge gerektiren belli lokomotor hareketleri yapabilme.
  Etkinlik 1: BOM
  Kazanımlar:
  1. Belirli bir noktaya koşar.
  2. Belirlenen noktanın içine zıplar.
  3. Vücudunu dengeli bir şekilde hareketsiz tutar.
  4. Elindeki topu bir hedefe atar.

  Yere büyük bir daire çizilir. Büyük dairenin çevresine çocuk sayısı kadar küçük daire çizilir. Küçük dairelerin içerisine farklı meyve resimleri konur. Her çocuk bir dairenin içerisine geçer ve o dairedeki meyvenin ismini alır.
  Öğretmen bütün çocuklar halkada iken bir meyve adını söyler ve adını söylediği meyve olan çocuk, en kısa zamanda ortadaki büyük halkanın içine zıplar ve “bom” diye bağırır.
  Öğretmen başka bir meyve adını söyler söylemez, çocuklar koşmaya başlarlar ve ebe “bom” deyince oldukları yerde dururlar. Ebe çocuk ortadaki büyük halkadan çıkmadan top ile bir arkadaşını vurmaya çalışır. Vurursa vurulan çocuk,vuramazsa ebe olan çocuk oyundan çıkar.

  Etkinlik 2 : KÜMES
  Kazanımlar:
  1. Ayak bileklerini tutarak yürür.
  2. Kollarını yanlara kaldırarak yürür.
  3. Belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde koşar.

  Çocukların sayısından bir sayı az yuvarlak çizilir. Çocuklardan biri ebe seçilir. Çizilen yuvarlaklar ancak bir çocuğun ayakları girecek kadar büyüklükte olmalıdır. Kümese giren çocuklar yerlerinde beklerler. Her çocuğa kaz,ördek,tavuk,kuş gibi yürüme şekli değişik hayvanların isimleri verilir.
  Grupları belirlemek için çocukların yakalarına toplu iğne ile kaz,tavuk,ördek,kuş gibi küçük resimler takılırsa oyun daha da eğlenceli olur ve bilgiler pekiştirilir. Öğretmen bir hayvanın adını söyler. Örneğin ;”Tavuk” der ve tavuk olan çocuklar yuvalarından çıkıp tavuk taklidi yaparlar. Öğretmen “Kurt Geliyor” dediği zaman çocuklar koşarak boş bir yuvaya girerler. Açıkta kalan çocuk ebe olur.

  Etkinlik 3 : BALONLU PENGUEN OYUNU
  Kazanımlar:
  1. Ayak uçlarında yükselip dans eder.
  2. Müziğe uygun şekilde farklı yönlere yürür.
  3. Ritme göre hızlıca ve yavaşça yürür.

  Öğretmen çocuklara değişik renklerde balonları dağıtır. Kaset çalara çocuk şarkıları kasetini takar. “Şimdi hepimizin elinde çeşitli renklerde balonlar var, ayak uçlarımız kalkık, balonlarımızla dans ederek müziğe uygun yürüyelim, müzik durunca aynı renkteki balonlu çocuklar yan yana gelsin” der.
  Çocuklar müziğin ritmi hızlandıkça hızlı, yavaşladıkça yavaş yürürler. Müzik bitince eşleşirler. Sırayla herkes ellerindeki balonların renklerini söylerler.

  Etkinlik 4 : YERİNİ BUL
  Kazanımlar:
  1. Ritme göre koşar.
  2. Ritme göre zıplar.
  3. Ritme göre oynar.

  Sayışma ile bir ebe seçilir. Geri kalan çocukların sayısı kadar minder veya kum torbaları oyun alanına dağıtılır. Çocuklara hareketli bir müzik parçası dinletilir. Müziğin ritmine uygun hareketlerle çocuklar koşar,oynar,zıplarlar. Müzik birden durunca her çocuk bir mindere veya kum torbasına oturur. Açıkta kalan çocuk ebe olur.


  Etkinlik 5 : ŞAPKAYI KAP KAÇ
  Kazanımlar:
  1. Belirli bir hedefe doğru koşar.
  2. Tek-çift ayak sıçrayarak gider.
  3. Sekerek koşar.
  4. Tek-çift ayak zıplar.

  Çocuklar iki eşit gruba ayrılırlar ve salonda çizilen çizginin gerisinde yan yana dururlar. Çocuklara birer numara verilir. Salonun ortasına bir tabure ve onun üzerine bir şapka konur. Öğretmen bir numara söyler. O numaraya sahip çocuklar koşarak gelip şapkayı kaparlar. Şapkayı alan çocuk, diğer çocuğa yakalanmamak için, istediği hareketi yapabilir (oturur,sek sek koşar,zıplar). Diğer çocuk şapkalı çocuğun yaptığı her hareketi yapmak zorundadır. Şapkayı yakalanmadan kendi grubuna götüren çocuk 1 puan alır. Yakalanırsa diğer grup puan alır. Öğretmen başka bir numara söyleyerek oyunu sürdürür. En çok puan alan grup alkışlanır.

  Amaç 2 : Denge gerektiren belli hareketleri yapabilme.
  Etkinlik 1 : YERDEN YÜKSEK
  Kazanımlar:
  1. Farklı noktalara doğru koşar.
  2. Belirli yüksekliğe çıkar.
  3. Belirli yükseklikten iner.
  4. Bacaklarını belirli bir süre havada tutar.

  Oyuncular arasından sayışarak ebe seçilir. Bütün oyuncular oyun alanının ortasında dururlar ve ebenin “yerden-yüksek” demesiyle oyun başlar. Oyuncular kaçar, ebede oyuncuları kovalar ve onlara dokunarak ebelikten kurtulmaya çalışır. Ancak ebe yalnızca ayakları yere basan oyuncuları ebeleyebilir. Oyuncular ebelenmemek için yere oturup ayaklarını havaya kaldırabilir, bir sıranın üzerine çıkabilir. Ebelenen oyuncu yeni ebe olur ve oyun devam eder.


  Etkinlik 2 : DON ATEŞ
  Kazanımlar:
  1. Farklı yere doğru koşar.
  2. Belirli bir süre çömelip durur.
  3. Belirli bir süre hareketsiz durur.

  Sayışarak bir ebe seçilir. Ebe oyuncuları kovalar, oyuncular ebeye yakalanmamaya çalışırlar. Ebeye yakalanmak üzere olan bir oyuncu “don” diye bağırarak çömelir ve hiç hareket etmeden durur yani donup kalır. Bu oyuncu diğer bir oyuncu tarafından kurtarılana kadar hiç hareket etmeden durmak zorundadır. Diğer oyunculardan biri “ateş” diye bağırarak donmuş oyuncuya dokunur, yani onun ateşle buzlarını çözmüş olur. Kurtulan oyuncu tekrar kaçmaya başlar. Ebe her hangi bir oyuncuyu donmadan ebelerse ebelikten kurtulur. Bu durumda ebelenen yeni ebe olur ve oyun devam eder.

  Etkinlik 3 : MISIR PATLATMA
  Kazanımlar:
  1. Yere çömelip durur.
  2. Küçük kaslarını kullanarak bir nesneyi düşürmeden sallar.
  3. Olduğu yerde çift ayak sıçrar.

  Çocuklar yarım halka biçiminde yere çömelirler. Ellerinde bir tava varmış gibi yaparlar.
  Öğretmen: “Elinizdeki tavalarda mısır var. Mısırları patlatıyormuş gibi tavayı sallayacaksınız. Ben “pat” dediğim zaman hep birden yerinizden sıçrayacak sonra tekrar yere çömeleceksiniz. Pat demeden sıçrayanlar yanacak” der.
  Öğretmen söylenen hareketleri çocuklarla birlikte yapar. Çocuklar için arada bir “pat” demeden yerinden sıçrar. Şaşıranlar oyundan çıkar. Oyun böylece devam eder. Sona kalan çocuklar alkışlanır.  Etkinlik 4 : HOROZ DÖĞÜŞÜ
  Kazanımlar:
  1. Parmak ucunda durur.
  2. Belirli bir süre çömelip durur.
  3. Çift ayak sağa sola sıçrar.
  4. Yerden destek almadan durur.
  5. Çizilen çizgiyi aşmadan dengeli bir şekilde durur.

  Çocuklar oyun alanında iki eşit gruba ayrılırlar. Ortaya düz bir çizgi çizilir. Gruplar çizginin gerisinde karşılıklı olarak eşleşirler. Ayak uçları üzerinde çömelip dururlar. Eşler karşılıklı olarak elleri ile birbirlerinin avuç içlerine dokunarak birbirlerini yere düşürmeye çalışırlar. Oldukları yerde ayağa kalkmadan sağa sola sıçrayabilirler. Yere düşen, yerden elleri ile destek alan çocuk oyunu kaybeder.

  Etkinlik 5 : HACI YATMAZ
  Kazanımlar:
  1. Belirli bir güç göstererek arkadaşını iter.
  2. Vücudunu belli bir süre dengede tutar.
  3. Belli bir güç göstererek arkadaşını tutar.

  Çocuklar üçer kişilik gruplara ayrılırlar. Her grupta iki çocuk yüz yüze ve karşılıklı durur;üçüncü çocuk ise bu iki çocuğun arasında (iki arkadaşının birinin sağına ötekinin soluna alacak biçimde dimdik ve kaskatı) durur. Ortadaki çocuğa “hacı yatmaz” denir.
  İki çocuktan biri hacı yatmazı ötekine, öteki de birinci çocuğa doğru omuzlarından iter. Yandaki çocuklar,hacı yatmazı düşürmemeye dikkat ederler. Oyunun tekrarında ortadaki çocuk yana geçer,üç çocuk da hacı yatmaz olduktan sonra oyun biter.


  Şişe Devirmece
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K13: Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
  K15: Nesneleri belli bir mesafedeki hedefe atar.
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K7: El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
  K8: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
  SDA
  A6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
  K10: Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Boş pet şişeler, elişi kağıdı, fon kartonu, atık materyaller (ip, kumaş parçaları, vs.), yapıştırıcı, top, müzik çalar.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Öğretmen her çocuğa bir adet boş pet şişe verir ve bu şişelerin üzerine atık materyaller, el işi kağıdı, fon kartonu ve boyalarla süslemelerini ister.
  • Şişelerin süsleme işi bitince öğretmen her bir şişenin üzerine rastgele rakamlar yapıştır.
  • Rakamlar yapıştıktan sonra çocuklar 2 gruba ayrılır ve ellerindeki topla, dizilmiş şişeleri devirmeye çalışırlar.
  • Devrilen şişelerin üzerindeki puanlar sayılır. En çok puan alan grup oyunu kazanır. Oyundan sonra öğretmen müziği açar ve çocuklar ellerine aldıkları şişelerle müzik eşliğinde hareket yaparlar.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Balonla Dans
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A3: Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
  K1: Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
  K4: Farklı ağırlıktaki nesneleri döndürür.
  K5: Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Balon, müzik çalar
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Öğretmen bir oyun oynayacaklarını söyler ve çocuklar kendilerine bir eş seçer. Eşler karşılıklı dururlar ve aralarına balonları yerleştirirler. Öğretmen müziği açınca çocuklar dans etmeye başlarlar. Oyunun kuralına göre dans ederken balonu yere düşürmemeleri gerekmektedir.
  • İki çocuk vücutlarıyla balonu tutarak hem dans eder hem de balonu yere düşürmemeye çalışırlar. Balonu düşüren çift oyundan çıkar.
  • Kazanan çift arkadaşları tarafından alkışla ödüllendirilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Mandal Yarışı
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K4: Nesneleri takar.
  K5: Nesneleri çıkarır.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Mandallar
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Çocuklar sınıf içerisinde eşit sayıda 2 gruba ayrılır. Oyun materyali olarak kullanılacak mandallar çocuklara gösterilir.
  • Öğretmen oyuna başlama komutunu verince her gruptan iki çocuk gelir. 1. çocuk mandalları alıp belirtilen süre içinde arkadaşının giysisine, saçına vb. takar, 2. çocuk ise arkadaşının mandalları takması için ayakta bekler.
  • Gruplardaki tüm yarışmacılar oyuna katıldıktan sonra oyun biter ve öğretmen her oyun sonunda kaydedilen mandal sayılarını toplar. En çok mandal takan grup yarışmayı kazanır ve arkadaşları tarafından alkışla ödüllendirilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Doğum Günü
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K13: Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
  A4: Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
  K2: Nesneleri sıkar.
  K4: Malzemelere elleriyle şekil verir.
  K5: Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Oyun hamuru, kürdan, pullar, düğmeler, gazoz kapakları, boyalar.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  “Doğum günü” oyunu oynanır.
  • Yeni yılın yeni yaşın kutlu olsun (daire şeklinde el ele tutuşup dönerler).
  • Çok uyu, çok yemek ye, çok çalış (elleriyle yemek yeme hareketi yaparlar. İki yumruklarını sıkıp koşar gibi hareket ederler).
  • Büyü büyü büyü büyü. Büyü büyü büyü büyü…(Kollar aşağıya doğru uzatılır ve her büyü sözcüğünde biraz daha yukarı kaldırılır. Halkanın içine doğru küçük adımlarla ilerlenir.).
  • Yeni yılın yeni yaşın (el çırparak şarkı söylenir). Kutlu olsun kutlu olsun.
  • Daha sonra hep birlikte hamurdan bir doğum günü pastası yapılır. Pasta düğme ve pullarla süslenir. Kürdan ya da çubuklardan mum yapılır. Mumları da üflüyormuş gibi yapılarak doğum günü kutlaması tamamlanır.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Ayna Oyunu
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K3: Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
  K4: Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  K6: Çift ayakla ileri / geri sıçrar
  SDA
  A6 : Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
  K2: Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır.
  K7: Gerektiğinde lideri izler.
  K8: Gerektiğinde liderliği üstlenir.
  BA
  A3: Dikkatini toplayabilme
  K2: Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Ayna
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Öğretmen “Ayna” oyununun kurallarını anlatır.
  • Bir çocuk ayna olur, bir başka çocuk da onun karşısına geçer. Ayna olan çocuk, diğer çocuğun yaptığı hareketlerin aynısını yapmaya çalışır. Şaşırırsa oyundan çıkartılır.
  • Ayna olan çocuk, yapacağı hareketler konusunda özgür bırakılmalıdır.
  • Bu oyun, birden fazla çocukla da oynanabilir. İlk deneme gerçek ayna önünde de yapılabilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.  Mırnav Kedi
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K8: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
  K12: Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
  K13: Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
  K14: Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
  SDA
  A9: Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
  K3: Canlıların yaşama hakkına özen gösterir.
  K4: Canlıların bakımını üstlenir ve korur.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Renkli elişi kağıtları, makas, yapıştırıcı, düğmeler, gazoz kapakları, yün ipler.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Çocuklara kare şeklinde elişi kağıtları dağıtılır. Katlama tekniği ile kedi yapılacağını söylenir.
  • Kare şeklindeki ka¬ğıt katlanarak önce üçgen oluşturulur. Uzun kenarların kıvrılması ile kulaklar katlanır.
  • Çocuklar kedinin gözlerini düğmelerden, bıyıklarını da yün iplerden yapıştırarak tamamlarlar.
  • Daha sonra çocuklara kediler hakkında sorular sorulur (örneğin, kediler nasıl ses çıkarır, ne ile beslenirler, tüyleri nasıldır, vb) ve gelen cevaplar dinlenir.
  • Evde kedi besleyen kişi ya da kişiler varsa bakımını nasıl gerçekleştirdiklerini arkadaşlarıyla paylaşması istenir.
  • Hayvan besleme ve hayvan sevgisinin önemi üzerine sohbet edilir.
  • Sonrasında konuşulanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.


  Bizim Ormanımız
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K8: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
  K9: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
  K13: Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
  K14: Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
  BA
  A2: Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
  K1: Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
  SDA
  A9: Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme
  K5: Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar.
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Boş tuvalet kağıdı ruloları, kahverengi elişi kağıdı, yeşil fon kartonu, makas, yapıştırıcı.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Tuvalet kağıdı ruloları kahverengi elişi kağıtları ile yırtma yapıştırma tekniği kullanılarak kaplanır ve ağacın gövdesi oluşturulur.
  • Çocukların yeşil kartondan ağacın yapraklı kısmını oluşturmaları için parçalar kesmeleri istenir.
  • Daha sonra yeşil kartonlar, ruloların üzerine yapıştırılarak ağaç modeli tamamlanır.
  • Tamamlanan ağaçlar sınıfın bir köşesinde sergilenerek sınıfın ormanını oluştururlar.
  • Daha sonra çocuklarla ormanlar ve ormanda bulunan canlılar hakkında sohbet edilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  İlk Çiçeğim
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K2: Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
  K3: Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.
  K6: Nesneleri ipe vb. dizer.
  SDA
  A12: Çevredeki güzellikleri koruyabilme
  K1: Çevredeki güzelliklerin korunma nedenlerini söyler.
  K2: Çevredeki güzellikleri korumak icin yapılması gerekenleri açıklar.
  K3: Çevredeki güzellikleri korumada sorumluluk alır.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Saksı, toprak, sulu boya, patlamış mısır, su, yapıştırıcı.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Boş bir saksının içi toprakla doldurulur.
  • Patlamış mısırlar dallara yapıştırılarak sulu boya ile mısırların üzerleri boyanır.
  • Daha sonra ağaç dalları çocukların isteklerine göre kutunun içine yerleştirilerek çiçek tamamlanır.
  • Çocuklarla çevredeki güzellikleri neden korumamız gerektiği ve bunun için neler yapılması gerektiği hakkında sohbet edilir.
  • Sonrasında konuşulanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  • Bu etkinliğin yapıldığı hafta çevrede bulunan bir ormana ya da botanik bahçesine gezi düzenlenerek çocukların farklı canlı türlerini tanımaları sağlanır. Çevreyi koruma konusunda da çocuklar bilgilendirilir.
  Tilki Tilki Saat Kaç?
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A3: Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
  K5: Farklı ağırlıktaki nesneleri taşıyarak belirli bir mesafeye gider.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Dolgu oyuncaklar
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Çocuklardan biri tilki seçilir ve diğer çocuklar tilkiden en uzak köşede sıra olurlar. Bu sırada her çocuk elinde tilkiden korunmak üzere dolgu oyuncak vb. hayvanlar taşırlar.
  • Daha sonra çocuklar “Tilki tilki saatin kaç?” diye sorarlar. Tilki bir sayı söyler ve çocuklar tilkinin söylediği sayı kadar adım atarlar. Tilkiye kadar yaklaşanlar tilkinin sırtına vurur ve geri kaçarlar.
  • Tilkinin yakaladığı çocuk ise tilki olur ve oyuna böylece devam edilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Aydede ve Yıldızlar
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K12: Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
  K13: Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
  K14: Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
  BA
  A16: Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
  K1: Bir olayın olası nedenlerini söyler.
  K2: Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Siyah ve beyaz fon kartonu, alüminyum folyo, makas, yapıştırıcı.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Öğretmen aydede ve farklı boyutlarda yıldız çizilmiş kartonları çocuklara dağıtır ve çocuklardan aydede ve yıldızları keserek kartondan çıkarmalarını ister.
  • Daha sonra ay ve yıldızları alüminyum folyo ile kaplamaları istenir.
  • Alüminyum folyo ile kaplanan aydede ve yıldızlar siyah fon kartonuna yapıştırılarak gece gökyüzünün temsili görüntüsü elde edilir.
  • Çocuklarla gece ve gündüz hakkında sohbet edilir. Yıldızlar ve ay hakkında öğretmen çocuklara sorular sorar ve onlardan gelen cevapları dinler. Örneğin, “sizce yıldızlar neden parlar?” “ay neden farklı şekillerde bize görünür?” gibi.
  • Sonrasında konuşulanları özetleyerek etkinliği sonlandırır.


  İçeri-Dışarı
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K5: Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  K6: Çift ayakla ileri / geri sıçrar.


  Malzeme:
  İp
  Uygulama:
  • Öğretmen iple yerde büyük bir daire oluşturur.
  • Çocuklar “içeri” komutuyla dairenin içine çift ayakla sıçrar, “dışarı” dediğinde dışarı sıçrarlar.
  • Şaşıran çocuk oyundan çıkar.
  • Tek çocuk kalana kadar oyun devam eder.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Komutan ve Askerleri
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K2: Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
  K3: Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
  K5: Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  K6: Çift ayakla ileri / geri sıçrar.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  İp, düdük
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Öğretmen ipleri eğik bir çizgi oluşturacak şekilde yere serer. Çocuklara kendisinin komutan onların ise asker olduğunu hayal etmelerini ister.
  • Önce asker gibi çift ayak sonra da tek ayak sıçrayarak çizgi boyunca nasıl yürüneceğini gösterir.
  • Daha sonra çocukları sıraya dizer ve başla komutuyla (düdük çalınır) birlikte aynı şekilde ipin üzerinden çift ve tek ayak sıçrayarak yürümelerini ister.
  • Çocukların ileri ve geri yürümeleri, sıçramaları istenerek hareket çeşitliliği sağlanır.
  • Oyuna bir süre devam edildikten sonra yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Babam Çin’den Geldi
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  K12: Pedal çevirme hareketini yapar.
  BA
  A3: Dikkatini toplayabilme
  K2: Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır.
  SDA
  A6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
  K7: Gerektiğinde lideri izler.
  K8: Gerektiğinde liderliği üstlenir.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme: --
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Çocuklar daire şeklinde yerde otururlar.
  • Oyunu başlatan kişi Babam Çin'den geldi dedikten sonra, diğer çocuklar "Ne getirdi?" diye sorar.
  • Yanıt "Bisiklet"se, tüm oyuncular havada pedal çevirme hareketi yapmaya başlar.
  • Daha sonra ikinci oyuncu, "Babam Çin'den geldi" der ve diğer çocuklar yine"Ne getirdi?" diye sorar. Örneğin "Yelpaze" yanıtını verirse, çocuklar pedal çevirmeyi sürdürürken, bir yandan da yelpazelenmeye başlarlar.
  • Oyun bunun gibi, hareketle anlatılabilecek cevaplarla devam eder.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Köşe Kapmaca
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A3: Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
  K5: Sözel yönergelere uygun olarka koşar.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Çocuk sayısından bir eksik sandalye
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Öğretmen sandalyeleri kullanarak köşeleri oluşturur ve oyunun kurallarını anlatır.
  • Çocuklardan birisi ebe olarak seçilir ve ortaya geçmesi istenir.
  • Çocuklar köşelerde yerleşip dururlar.
  • Öğretmenin başla komutuyla birlikte çocuklar ebeye yerlerini kaptırmadan arkadaşlarıyla yer değiştirirler.
  • Yerini kaybeden çocuk ebe olur.
  • Çocukların ilgisi devam ettiği sürece etkinliğe devam edilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Kardan Adam Yapalım
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K7: El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
  K8: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
  K9: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
  K13: Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
  K14: Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
  SDA
  A11: Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme
  K3: Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Beyaz karton, siyah karton, makas, yapıştırıcı, pamuk, keçeli kalemler.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Çocuklar biri büyük, biri küçük iki beyaz daireyi kartondan keserek çıkartırlar.
  • Kesilen daireler siyah karton üzerine yapıştırılır ve pamuklarla kaplanır.
  • Daha sonra boyalarla kardan adamın ağzı, yüzü, burnu tamamlanır ve kağıdın kenarlarına pamukla kar yapılır.
  • Süreç içerisinde siyah-beyaz kavramı, sert-yumuşak kavramı vurgulanır.
  • Kardan adamlar bittikten sonra çocuklarla kış mevsimi hakkında sohbet edilir, kar yağdığında kardan adam yapıp yapmadıkları hakkında sorular sorulur.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  • Eğer kar yağdığı bir zamanda bu etkinlik gerçekleştiriliyor ise çocuklarla bahçe zamanında dışarı çıkılır ve kardan adam yapılır

  Mısırlar Patlıyor, Patlıyor, Pat.... Pat....
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  A5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K4: Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme: ---
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Çocuklar yarım daire şeklinde oturur.
  • Öğretmen “Kış geldi, haydi canımız sıkılmasın diye mısır patlatalım.” der ve mısır patlatma canlandırması yaparlar.
  • Öğretmen “Mısırlar patladı.” dediğinde çocuklar kendilerini yere atıp yeniden kalkarlar.
  • “Pat” dediğinde yere atlamayan çocuk yanmış sayılır ve oyundan çıkar.
  • Bu şekilde son kişi kalana kadar oyuna devam edilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Beni İzle ve Taklit Et
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  K4: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  K5: Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  BA
  A3: Dikkatini toplayabilme
  K2: Dikkatini nesne/durum/ olay üzerinde yoğunlaştırır.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme: ---
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Çocuklardan tek sıra halinde birbirlerinin ardı sıra dizilmeleri istenir.
  • Öğretmen sıranın başına geçerek bazı hareketler yapar (el sallama, başını kaşıma, dizlerini karnına çekme, vb.) ve çocuklardan bu hareketleri aynen taklit etmelerini ister.
  • Önce yavaş hareket edilir ve hareketler giderek daha hızlanır.
  • Hareketler belirli aralıklarla çeşitlendirilir.
  • Önce çocukların kolay taklit edebilecekleri hareketlerle başlanır. Daha sonra hareketler giderek karmaşıklaşır.
  • Sıranın başına sırasıyla her çocuğun geçmesi sağlanır ve hareketler yapması istenerek oyuna devam edilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Ağaçlar Çiçek Açtı
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  K2: Değişik yönlere yuvarlanır.
  K4: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme: ---
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Çocuklar halka biçiminde yere çömelirler ve öğretmen, “Ağaçlar çiçek açtı.’’ deyince çocuklar ayağa kalkarak kollarını yana açarlar.“Çiçekler döküldü.’’deyince yere çömelirler.
  • “Rüzgar esti.” deyince yerde değişik yönlere yuvarlanırlar.
  • Öğretmen bu sözleri karışık sırada söyler. Şaşıran çocuklar oyundan çıkartılır.
  • Oyunda bir kişi kalana kadar oyun devam eder.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Kurt Baba
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K4: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  K5: Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  SDA
  A6: Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
  K4: Aldığı sorumluluğu yerine getirir.
  K10: Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme: ---
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Öğretmen çocuklara Kurt Baba oyununu anlatır.
  • Çocuklar halka olurlar. Bir çocuk Kurt Baba olur. Kurt halkanın ortasına geçer.
  • Diğer çocuklar Kurt Baba şarkısını söyleyerek kurdun etrafında dönerler.
  Kurt Baba Şarkısı:
  “Ormanda dolaşırken
  Kurt Babaya rastladım ben
  Kurt Baba kurt Baba ne yapıyorsun?”
  • Çocuklar “Kurt Baba Kurt Baba ne yapıyorsun?” sorusunu sorduklarında; kurt baba bir eylem yanıtı verir (örneğin, diş fırçalama, el yıkama vb.).
  • Kurt Baba “Yemek yiyorum” dediğinde ise bütün çocuklar kaçışır.
  • Kurt Babanın yakaladığı çocuk bu defa Kurt Baba olur.
  • Oyun bu şekilde devam eder.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.
  Sünger Tavşan
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K8: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
  K12: Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar.
  K15: Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
  DA
  A2: Konuşurken sesini doğru kullanabilme
  K1: Nefesini doğru kullanır.
  K2: Kelimeleri doğru telaffuz eder.
  K3: Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
  K4: Konuşurken sesinin hızını ayarlar.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Sünger, ip, kurdele, düğme, keçeli kalem, artık kumaşlar.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Tavşan konulu bir şarkı:
  iki uzun kulağım
  bir fısıltıyı duyar
  keskin güçlü dişlerim
  küçük bir kuyruğum var
  ben havucu çok yerim
  lahanayı severim
  yokuşu hızla çıkar
  inişi güç inerim
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Süngerin üst kısmı tavşanın kulakları olacak şekilde ip ile bağlanır.
  • Boyun kısmına kurdele ile fiyonk yapılır.
  • Tavşanın düğmelerle gözleri, keçeli kalemle yüzü ve artık kumaşlarla da elbisesi tamamlanır.
  • Tavşanlar tamamlandıktan sonra çocuklarla birlikte “Tavşan” şarkısı söylenir ve herkes yaptığı tavşanı oynatarak şarkıyı söyler.
  • Çocukların sünger tavşanları sınıfta sergilenir. Eve götürmek isteyenler olursa izin verilir.
  • Yapılanlar özetlendikten sonra etkinlik sonlandırılır.
  Hayvanlar Alemi

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K4: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  K5: Sözel yönergelere uygun olarak koşar
  K11: Belli bir engel üzerinden sıçrayarak atlar.
  A5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K4: Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  K5: Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  K6: Çift ayakla ileri / geri sıçrar.
  DA
  A1: Sesleri ayırt edebilme
  K4: Verilen sese benzer sesler çıkarır.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme: ---

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Çocuklara aşağıda belirtilen komutları verilir. Çocuklar yan yana veya arka arkaya yürüyerek söylenenleri yaparlar.
  • Öğretmen, “Kurbağa gibi sıçrayalım” der. Çocuklar, ellerini yere koyarlar, ellerine dayanarak iki ayağını öne sıçratırlar; sonra da ayaklarına dayanarak iki elini ileriye koyarlar. (Bu hareketleri hızlıca yaparlar.)
  • Öğretmen, “Ördek olalım, onun gibi yürüyelim.”der. Çocuklar yere çömelirler, ayak bileklerinden tutarlar, sağa sola ördek gibi sallanarak badi badi yürürler.
  • Öğretmen, “Maymun olalım, onun gibi yürüyelim, sıçrayalım.” der. Çocuklar dizlerini biraz bükerler, gövdelerini kalçadan öne doğru eğerler, kollarını yanlarına dümdüz ve gevşekçe sarkıtırlar. Bu duruş biçimiyle ve dizler yaylandırılarak hareketler yapılır.
  • Öğretmen, “Aslan olalım.” der. Çocuklar dört ayak durumuna geçerler. Her çocuk, sağ elini öne atarken sol ayağını da öne atar; sol elini öne atarken sol ayağını da öne atar ve kükreme sesleri çıkarırlar.
  • Öğretmen, “Fil olalım.” der. Her çocuk öne eğilir; iki kolunu baş düzeyinde birleştirir, öne sarkıtır, parmaklarını birbirine kenetler (Bu filin hortumu olur); bir sağa bir sola sallanarak ağır adımlarla fil gibi yürürler.
  • Öğretmen, “Tavşan olalım” der. Çocuklar dört ayak durumuna gelir. Tavşan gibi sıçrarlar.
  • Öğretmen, “Kelebek olalım” der. Çocuklar kollarını yana açıp kanat çırpar gibi sallayarak serbestçe ve çarpışmadan koşarlar.
  • Bu şekilde etkinliğe farklı hayvan taklitleri ile devam edilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır

  Uç Uç Kelebek
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A2: El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K7: El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır.
  K8: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
  K9: Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
  K13: Malzemeleri istenilen nitelikte keser.
  K14: Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Boş tuvalet kağıdı ruloları, el işi kağıtları, karton, pastel boya, yapıştırıcı, makas, pipet, boncuklar.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Her çocuğun önüne malzemeler konur.
  • Boş tuvalet kağıdı rulosu, siyah pastel boya ile boyanır.
  • Kelebeğin kanatları kartona çizilerek kesilir.
  • El işi kağıtlarından küçük yuvarlaklar kesilerek kelebeğin kanatlarındaki benekler oluşturulur.
  • Kanatlar, boyanmış tuvalet kağıdı rulosuna, iki yana açılmış şekilde yerleştirilerek yapıştırılır.
  • Rulonun kenarlarına pipetlerden anten yapılır ve pipetlerin ucuna boncuk takılarak kelebek tamamlanır.
  • Kelebekler tamamlandıktan sonra sınıfta sergilenir ya da evlerine götürmeleri için çocuklara verilir.
  Biz Fırça Olduk!
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  K2: Değişik yönlere yuvarlanır.
  K3: Değişik yönlere doğru uzanır.
  K4: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:----
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Çocuklardan kendilerini birer resim fırçası olarak hayal etmeleri ve hep birlikte resim kağıdını boyayacaklarını düşünmeleri istenir.
  • Çocuklara “Fırçalar ayağa kalksın ve kağıtlara doğru yürüsün” diye bir komut verilir. “Yavaş yavaş kağıtlarımıza doğru ilerliyoruz. Şimdi daha hızlı..., şimdi yavaşlıyoruz. Şimdi hızlı…
  Şimdi kağıda seke seke gidelim.
  Şimdi kağıdı başımızla boyamaya başlayalım.
  Şimdi kollarımızla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi ellerimizle kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi kalçamızla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi diz kapaklarımızla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi ayaklarımızla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi topuklarımızla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi sırtımızla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi burnumuzla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi boynumuzla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi dilimizle kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi saçlarımızla kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi gözlerimizle kağıdımızı boyayalım.
  Şimdi sırt üstü yatalım ve ayaklarımızla gökyüzüne bir güneş çizelim gibi komutlarla etkinliğe devam edilir.
  • Daha sonra “Artık bacaklarımızı rahatça uzatalım ve eserimizi seyredelim. Mükemmel oldu değil mi?” diyerek çocukların dinlenmesi sağlanır.
  • Oyunun sonunda alkışlarla ayağa kalkılır ve etkinlik sonlandırılır.
  Yağmur, Kar, Fırtına
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  K4: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  K5: Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  BA
  A3: Dikkatini toplayabilme
  K1: Dikkat edilmesi gereken nesneyi / durumu / olayı fark eder.
  K2: Dikkatini nesne /durum / olay üzerinde yoğunlaştırır.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme: --
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Çocuklarla birlikte yere daire şeklinde oturulur ve oyunun nasıl oynanacağı gösterilerek açıklanır.
  • Öğretmen YAĞMUR dediğinde çocuklar ellerini hafifçe göğüslerine vururlar. FIRTINA dediğinde eller çırpılır. KAR dediğinde eller birbirine sürtülür.
  • Çocukların oyunu ve kuralları anladıklarından emin olunur. Daha sonra öğretmen bu üç kelimeyi önce sıralı daha sonra karışık halde, bazen de aynı kelimeyi üst üste söyleyerek çocukları yanıltmaya çalışır. Şaşıran çocuk oyun dışı kalır.
  • En son hiç şaşırmadan oyunu sürdüren çocuğa kadar oyun sürdürülür. Başarılı olan çocuk ödüllendirilir.
  • Oyun çocukların ilgi ve isteklerine göre tekrarlanır.
  • İstenildiği takdirde sözcüklere farklı hareketler bulunabilir, sözcükler değiştirilebilir ya da yeni bir sözcük eklenilerek oyun sürdürülebilir.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Kırmızı Balık
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K1: Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar.
  K4: Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
  K5: Sözel yönergelere uygun olarak koşar.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Kırmızı renkte balık maskesi (hazır alabilir ya da kendiniz hazırlayabilirsiniz)

  Kırmızı Balık şarkısı:
  Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor
  Balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor
  Kırmızı Balık dinle, sakın yemi yeme
  Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak
  Kırmızı Balık kaç kaç, Kırmızı Balık kaç kaç
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  • Çocuklara Kırmızı Balık Şarkısı öğretilir.
  • Ardından halka olunur.
  • Bir çocuk Kırmızı Balık olur. Kırmızı Balık maskesini takarak halkanın ortasına geçer. Başka bir çocuk da Balıkçı Hasan olur.
  • Halkanın dışında kalır. Öğretmen ve çocuklar Kırmızı Balık şarkısını söyleyerek Kırmızı Balığın etrafında dönerler.
  • Balıkçı Hasan ise oltası varmış gibi balık tutma hareketi yapar. Kırmızı Balık Kaç Kaç dediklerinde Kırmızı Balık kaçar, Balıkçı Hasan ise onu yakalamaya çalışır.
  • Kırmızı Balık yakalandığında oyun sona erer.
  • Çocukların ilgileri doğrultusunda oyun tekrarlanır.
  • Sonrasında yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Fış Fış Kayıkçı
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A1: Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K3: Değişik yönlere doğru uzanır.
  A3: Büyük kaslarını kullanarak belirli güç gerektiren hareketleri yapabilme
  K1: Farklı ağırlıktaki nesneleri iter.
  K2: Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Çocuk sayısı kadar minder
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fış Fış Kayıkçı Şarkısı:
  Fış fış kayıkçı
  Çabuk çabuk kayıkçı
  Kayıkçının küreği
  Evde benim etim var
  Hop hop eder yüreği
  Bir yaramaz kedim var
  Akşama fincan böreği
  Kedim eti yerse
  Sabaha bayram çöreği
  Annem bana kızarsa
  Aman aman kayıkçı
  Vay başıma gelenler
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Öğretmen çocuklara oyunu anlatır ve çocuklar ikişerli grup halinde karşılıklı olarak yere otururlar.
  • Bacaklarını uzatarak ayaklarını birleştirirler.
  • Daha sonra eller tutuşulur ve her çocuk karşısındaki arkadaşını fış fış kayıkçı şarkısını söyleyerek kendine doğru çeker ve daha sonra iter.
  • Bir süre bu şekilde devam edildikten sonra etkinlik sonlandırılır.
  Sek Sek Oynayalım
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Amaç ve Kazanımlar
  PMA
  A5: Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
  K2: Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür.
  K3: Tek ayak üzerinde belirli bir süre durur.
  K4: Tek / çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
  K5: Tek / çift ayakla sıçrayarak belirli bir mesafeyi dengeli bir şekilde gider.
  K6: Çift ayakla ileri / geri sıçrar.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Malzeme:
  Tebeşir, taş
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Uygulama:
  Bahçede yere 1 ile 10 arası rakamları içeren kutular çizilir.
  • Çizdikten sonra çocuklara sek sek oynanacağı söylenerek, oyunun kuralları anlatılır.
  • İlk önce öğretmen nasıl oynandığını gösterir. Taş kutulardan birine doğru atılır ve taşın isabet ettiği kutuya kadar sekerek ilerlenir ve geri dönülür.
  • Sayışarak bir çocuk seçilir.
  • Çocuğun taşı atarak hangi numaraya isabet ettirdiyse ona doğru seke seke gitmesi ve dönmesi istenir.
  • Bu şekilde her çocuk bir kere oynadıktan sonra yapılanlar özetlenerek etkinlik sonlandırılır.

  Not: Eğer bahçede sek sek oynanamıyorsa, sınıf içinde de oynanabilir. Bunun için kare şeklinde kesilmiş ve üzerine numaraları yazılmış büyükçe (çocukların iki ayağını da içine alacak genişlikte) kartlar hazırlanır ve sınıfın bir köşesine yerleştirilir.
  thelandfather and tqbaa like this.

 • #2
  merve kirazcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.Ocak.2011
  Mesajlar
  17
  @merve kirazcı  bu oyunlar umarım işinize yarar arkadaşlar...
  tqbaa likes this.

 • #3
  Emine TURAN TUNÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2009
  Nereden
  İSTANBUL
  Mesajlar
  28,261
  @Emine TURAN TUNÇ  Yaramaz olur mu hiç Çok teşekkürler

 • #4
  sosisim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30.Mart.2009
  Mesajlar
  372
  @sosisim  hocam bu oyunların kaynağı nedir yani hangi yayından alındı acaba o kitabı alsam diyorum yardımcı olursanız sevinirim

 • #5
  rumeysa03 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Aralık.2011
  Mesajlar
  10
  @rumeysa03  çoooooooook teşekkür ederim çok işime yaradı.

 • #6
  merve kirazcı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.Ocak.2011
  Mesajlar
  17
  @merve kirazcı  Alıntı sosisim Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hocam bu oyunların kaynağı nedir yani hangi yayından alındı acaba o kitabı alsam diyorum yardımcı olursanız sevinirim
  bu oyunları kitaptan almadım ben şimdi 12. sınıf ögrencisiyim staja gidiyorum o yüzden aratırmıştım kitabı olsa ilk ben alırdım zaten

 • #7
  YekTaNeM - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10.Aralık.2011
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  4
  @YekTaNeM  süper ya paylaşımınız için çoooooooook tşk

 • #8
  Emel Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  05.Mart.2009
  Nereden
  Eskişehir
  Mesajlar
  13,302
  @Emel Hoca  Emeklerinize sağlık. Araştırmanız kitap gibi olmuş zaten.
  tqbaa likes this.

 • #9
  SevinccSena - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12.Ocak.2013
  Mesajlar
  4
  @SevinccSena  oyun planı hazırlamam gerekiyor elinizde örnekler varsa paylaşır mısnız acil lütfen

 • #10
  delikanlikis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.Aralık.2012
  Mesajlar
  5
  @delikanlikis  çok işe yaradı saolun

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. Cevap: 16
   Son Mesaj : 08.Mart.2015, 19:00
  2. amaç kazanımlarıyla 50 tane dinlendirici oyun lütfennn pazartesiye ödevimmm
   Konu Sahibi seda izmir Forum OYUN HAREKET ETKİNLİKLERİ
   Cevap: 3
   Son Mesaj : 27.Eylül.2013, 12:54
  3. amaç ve kazanımlarıyla birlikte hareketli oyunlar
   Konu Sahibi merve kirazcı Forum HAREKETLİ OYUN
   Cevap: 12
   Son Mesaj : 27.Mayıs.2013, 18:26
  4. 50 tane amaç kazanımlarıyla ısındırıcı oyun lütfeeeenn
   Konu Sahibi seda izmir Forum ISINDIRICI OYUN
   Cevap: 36
   Son Mesaj : 27.Mayıs.2013, 16:54
  5. Cevap: 0
   Son Mesaj : 13.Ekim.2012, 23:12

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş