24-28 AĞUSTOS 2020 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

24-28 AĞUSTOS 2020 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Like Tree1Likes
 • 1 Post By LL_MeraL

Konu: 24-28 AĞUSTOS 2020 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

 • #1
  LL_MeraL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  18.Mart.2009
  Nereden
  Bursa ;)
  Mesajlar
  2,166
  @LL_MeraL  24-28 AĞUSTOS 2020 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  24-28 AĞUSTOS 2020 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI


  Millî Eğitim Bakanlığı
  Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları
  Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 20-24 Ağustos 2020 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

  1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:

  1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
  2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
  3. Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
  4. Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
  5. Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek.
  6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
  7. Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün çalışmaları geliştirmek.
  8. Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
  9. Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

  2. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ

  Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.

  3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR

  1. 2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
  2. Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
  3. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
  4. Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
  5. Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
  6. Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
  7. Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
  8. Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.
  İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
  1. Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
  2. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
  3. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
  4. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
  5. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
  6. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
  7. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
  8. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
  9. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
  10. Masal anlatıcılığı eğitimi
  11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
  12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi 13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
  14. Okul-aile iş birliği eğitimi
  15. Okul tabanlı afet eğitimi
  16. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
  17. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
  18. Okulda ilk yardım eğitimi
  19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
  20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
  21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
  22. Değerler eğitimi
  23. Kaynaştırma eğitimi
  24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
  25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları
  26. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
  27. STEM eğitimi
  28. Robotik ve kodlama eğitimi
  29. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi
  24-28 Ağustos 2020

  MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

  Mesleki Çalışma Programı
  24-28 Ağustos 2020
  Tarih
  Çalışma Zamanı
  Katılımcılar
  Eğitim Görevlileri/ Sorumlular
  Dersler/Yapılacak Faaliyetler

  24.08.2020
  Pazartesi
  09.30-10.00
  Tüm
  Öğretmenler
  Doç. Dr. Adnan BOYACI
  Öğretmen Yetiştirme ve
  Geliştirme Genel Müdürü
  Mesleki gelişim programları hakkında EBA’dan bilgilendirme.
  10.10-
  10.50
  Tüm
  Öğretmenler
  Prof. Dr. Ziya SELÇUK
  Millî Eğitim Bakanı
  Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi.
  11.00-
  13.30
  Tüm
  Öğretmenler
  Okul müdürlükleri
  2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı
  Genel gündemin yanı sıra;
   2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covıd-19 salgını koruma ve önleme tedbirleri kapsamında okul ortamında alınacak önleyici tedbirler ve uyulması gereken kurallar
   2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covıd-19 salgını sürecinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik planlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı” uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması

  25.08.2020
  Salı
  09.30-13.30
  Tüm okul yöneticileri ve öğretmenler
  Tüm okul yöneticileri ve öğretmenler
  2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Yılı Başı Eğitim Kurumu Sınıf/Alan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı
  • 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin planlanması
  • Covıd-19 salgını uzaktan eğitim süreçlerinin değerlendirilmesi
  • Pandemi dönemi psiko-sosyal destek çalışmaları
  09.30-13.30
  Tüm
  Öğretmenler
  Okul müdürlükleri
  2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Yılı Başı Eğitim Kurumu Sınıf/ Alan Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
  Genel gündem maddelerinin yanı sıra;
  • Covıd-19 salgını kontrollü normalleşme sürecinde koruma tedbirleri kapsamında okul ortamlarında alınacak önlemlerin, yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi. Öğrenci, öğretmen ve veli ile ilgili süreçlerin planlanması
  • 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere güncellenen mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının (Haftalık ders çizelgesi, uygulamaya ilişkin açıklamalar, dersler, ders kazanımları, ders süreleri, sertifika programları ve seçmeli meslek dersleri) atölye, laboratuvar ve genel bilgi dersi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi (Mesleki ve teknik lise programı uygulayan okul/kurumlarda) 26.08.2020 Çarşamba

  26.08.2020 Çarşamba
  09.30-13.30
  Tüm
  Öğretmenler
  Okul müdürlükleri
  Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda Covıd-19 salgını koruma tedbirlerine, sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık alanlarda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir.
  Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler düzenlenebilir.”
  Söyleşi, Dinleti Etkinliği
   Anadolu masalları ve masal anlatıcılığı
   Anadolu çocuk oyunları
   Okul/ilçe/il genelinde Covıd-19 salgını sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi
   İllerin kültürel mirasları bağlamında halk ozanları şair ve yazarların eserlerine ilişkin kültürel müzik eşliğinde kısa söyleşiler

  27.08.2020
  Perşembe
  09.30-13.30
  Tüm okul yöneticileri ve öğretmenler
  Okul Müdürlükleri
  Prof. Dr. Selçuk ŞİRİN
  Akademisyen
  Seminer videolarının EBA’dan izlenmesi.
  Dijital Materyal Geliştirme Aracı
  V-Fabrika Programı
  Bilgilendirme videolarının EBA’dan
  İzlenmesi.

  28.08.2020
  Cuma
  09.30-13.30
  Tüm okul yöneticileri ve öğretmenler
  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  Okul müdürlükleri
  Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar/ Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından okul yöneticileri ile öğretmenlerin bilgilendirilmesi.
  14.08.2020 Tarihli ve 31213 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hakkında bilgilendirme videosunun EBA’dan izlenmesi
  Selma Hoca likes this.  Batı Aşığı !

  @sevgininsinifi

 • #2
  salvadorhasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  07.Şubat.2012
  Mesajlar
  14
  @salvadorhasan  Paylaşalım için teşekkürler hocam

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. SEMİNER-MESLEKİ ÇALIŞMA KONULARI
   Konu Sahibi adım88 Forum ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMİ
   Cevap: 5
   Son Mesaj : 16.Eylül.2016, 16:48
  2. 2020'de antibiyotik üretilmeyecek!
   Konu Sahibi Ezgikyc Forum GÜNCEL HABERLER
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 16.Ekim.2011, 22:43
  3. MESLEKİ AÇIKÖGRETİMCİLER
   Konu Sahibi cankuva Forum KIZ MESLEK LİSELİLER
   Cevap: 3
   Son Mesaj : 21.Mayıs.2011, 20:32
  4. MESLEKİ EĞİTİM BELGESİ
   Konu Sahibi HALE GAMZE Forum DİĞER DOSYALAR
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 14.Eylül.2010, 05:07
  5. MESLEKİ ENTELLEKTÜELLİK
   Konu Sahibi Arz Forum MAKALE-ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL YAZILAR
   Cevap: 2
   Son Mesaj : 09.Kasım.2009, 04:21

  Bu Konu için Etiketler

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş