PSİKOMOTOR:
amaç 1:bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
kazanım:4,6,14,15
amaç 2:el göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
kazananım :7,9,12
amaç 4 :küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
kazanım 1,2 ve 4
SOSYAL DUYGUSAL:
Amaç 2: duygularını farkedebilme
kazanım:1, 2 ve 4
amaç 4 :kendi kendini güdüleyebilme
kazanım:1,2
DİL ALANI:
amaç 2:konuşurken sesini doğdu kullanabilme
kazanım :1
Amaç 8:görsel materyalleri okuyabilme
kazanım : 1,2,3,4
BİLİŞSEL ALAN:
Amaç 3:dikkatini toplayabilme
kazanım:1
amaç 4:algıladıklarını hatırlayabilme
kazanım:8
ÖZBAKIM :
kazanım :1ve 7

bunlara uygun olaması gerekiyor.