Geçtiğimiz yıl bütçe kanununda, çocuk yardımı için sınırlama olmayaxağına dair düzenleme bulunmakta idi.

Söz konusu bu düzenleme, bu yıltorba tasarıda yer aldığı için, 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa konulmamıştır. Bu nedenle de şu an, 2'den fazla çocuk için yardım ödenememektedir.

Torba tasarının Meclis komisyonundaki görüşmeleri geçen hafta tamamlanmıştı. Tasarı, bu hafta Meclis Genel Kurulu tatil olduğu için, önümüzdeki hafta görüşülecektir. Torba tasarı, Meclis Genel Kurulunda kabul edilip, Cumhurbaşkanının onayına sunulacak, onayın akabinde Resmi Gazetede yayımlanacaktır.

Torba tasarının hali hazırdaki halinde, ilgili maddenin, Resmi Gazetedeki yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği hükmü yer almaktadır. Meclis Genel Kurulunda yapılacak görüşmelerde, bu konudaki mağduriyet giderilmeli, çocuk yardımındaki sınırlamayı kaldıran düzenlemenin 1 Ocak 2011'den itibaren yürürlüğe girmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.


-memurlarnet-