Milli Eğitim Bakanlığı, bugün itibariyle, online olarak bazı bilgileri kamu kurumlarından alabilmektedir. Askerlik, adli sicil kaydı bunlardan bir kaçıdır. Ancak KPSS yerleştirmelerini yapan ÖSYM bu konuda hala bir mesafe katedememiştir. Kaynakta kontrol yapılmadığı için şartları tutmayan adaylar kadrolara yerleşmekte, ancak şartlar tutmadığından atama yapılmamakta, bu nedenle de hem aday hem de ilana çıkan kurum mağdur olmaktadır


Konuyu örneklendirecek olursak; Diyanet İşleri Başkanlığının, 2009/6 alımlarında çok sayıda kadrosu yer aldı. Bu kadrolardan bir çoğu da öncekilerde olduğu gibi yine boş kaldı. Bir kısım kadrolarda hafızlık belgesi, bir kısım kadrolarda ise imam hatip yeterlik begesi istenilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu belgeleri kime verdiğini bilmektedir. Ama ÖSYM bilmemektedir. ÖSYM bilmediği için de, hafızlık belgesi olma şartını taşımayan bir aday imam hatip kadrosunu tercih edip, puan durumuna göre yerleşebilmekte ancak şartları taşımadığı için ataması yapılmamaktadır.

ÖSYM tarafından yürütülen merkezi memur yerleştirmelerinde "iki kez yerleştirilmeme yapılmaması" önemli bir kural değişikliği idi. Ancak bu yeterli değildir. ÖSYM artık kendini geliştirmesi gerekmektedir.

ÖSYM, imam hatip alımı örneğinde olduğu gibi, bazı bilgileri online olarak kurumlardan almalı, kaynakta kontrol yapmalıdır.

Bu sadece hafızlık belgesi veya imam hatip yeterlik belgesi uygulamasında değil, askerlik, KPDS dil notu, sertifikalar gibi onlarca alanda ilgili kamu kurumlarından bilgi toplanarak, kaynakta kontrol yapılmalı, böylece hem aday hem kurum mağdur edilmemelidir.

ÖSYM'nin kendi yapmış olduğu KPDS dil notu konusunda dahi kaynakta kontrol yapmaması ciddi bir hizmet kusurudur. Bu kusurun bir an önce giderilmesi gerekmektedir.-memurlarnet-