ÖSYM’nin Misyonu: Yurt içinde ve yurt dışında hak ve adalet ölçüsüne göre sınav yapan, bilimsel yöntemler ışığında ölçme, değerlendirme ve yerleştirme çalışmalarını yürüten şeffaf bir kurum olmaktır.’

ÖSYM’nin kendisine hedef edindiği bu misyonu gereği, gerçekleştirdiği merkezi sınavlarda sınava giren adaylar arasında hak ve adaleti sağlamak amacıyla modern bilişim teknolojilerinin sağladığı olanakları kullanarak ‘adaya özgü soru kitapçığı’ uygulaması başlatmıştır.

Sınavın kapsamına uygun olarak sorulacak olan sorular, alt alanlar dikkate alınarak, her aday için rastgele oluşturulmuş bir sırada soru kitapçıklarında yer alacaktır. Soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak, ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Bu uygulamaya geçmeden önce, ÖSYM bu biçimde hazırlanmış soru kitapçıkları ile Türkiye’nin farklı illerinde YGS’ye girecek lise son sınıf öğrencilerini kapsayan bir deneme sınavı gerçekleştirmiştir. Deneme sınavı sonunda elde edilen cevap kâğıtları soru hazırlama, bilimsel denetleme ve eğitim bilimci uzmanlar tarafından istatistiksel olarak incelenmiş ve alt alanlar ayrık kalmak şartı ile sorulan soruların yerlerinin rastgele değiştirilmesinin adaylara herhangi bir üstünlük ya da olumsuzluk sağlamadığıtespit edilmiştir.

Sınav sırasında sadece adayın kendisinin açabileceği soru kitapçığı ve ilgili cevap kağıdını içeren bir set verilecektir. Adaya özngü cevap kağıdının üzerinde de adayın resmi bulunacaktır. Adaya özgü soru kitapçığının kapağında; adayın kimlik bilgileri, fotoğrafı ve soru kitapçığı numarası bulunmaktadır. Ayrıca, soru kitapçığı numarası kitapçığın her sayfasında yer almaktadır. Gerek soru kitapçığı numarasından gerekse soruların sayfadaki sıralanış biçiminden soru kitaçığının sahibi olan adayın kimliğine erişilebilmektedir. Bu nedenle, adayın kitapçığındaki soru ve cevaplar ile ilgili bilgi sadece adayın kendisinde olacak ve başka hiç bir şekilde ve yerde bulunması söz konusu olmayacaktır.

Adaya özgü soru kitapçığının doğası gereği soru uzunluklarına bağlı olarak her bir adayın eline geçen bir sayfadaki soru adedi diğerlerinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle, adayların kendi soru kitapçıklarını diğer adayların soru kitapçıkları ile görsel de olsa mukayese etmeleri kesinlikle yanlış olacaktır.

ÖSYM, modern bilişim teknolojisinin sağlamış olduğu bu olanak ile ÖSYM’nin yaptığı sınavlara katılan tüm adayların eşit şartlarda yarışmalarına büyük katkı sağlayacağını değerlendirmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

memurlarnet