Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin İlksan Üyeliği

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünün (İLKSAN) 12/08/2011 tarihli, 10645 sayılı ve “Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Üyeliği” konulu yazılarında; “Kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde, Müdürlüğünüze bağlı aşağıda yazılı okullara 14/09/2009 tarihinden sonra atanan okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden aidat kesildiği görülmüştür.

Yönetim Kurulunun 25/09/2009 tarih ve 12/10 sayılı kararı kararın (b) bendinde: “...14/09/2009 tarihinde ataması yapılanlar ve bundan sonra ataması yapılacak okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden Sandık aidatı kesilmemesi için İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yazılı olarak bilgilendirilmesine...” denilmektedir.

Buna göre, 14/09/2009 tarihinden İtibaren ataması yapılan okul öncesi eğitim öğretmenlerinden bundan böyle aidat kesilmemesi için ilgili Malmüdürlüğünün ve adı geçenlerin bilgilendirilmesi ” açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaya göre; 14/09/2009 tarihinde ataması yapılanlar ve bundan sonra ataması yapılacak okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden Sandık aidatı kesilmeyecek
-memurlarnet-