Öğretmenlere Sahip Çıkın!

   
  

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

Öğretmenlere Sahip Çıkın!

 • #1
  cyln35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2009
  Yer
  afyon-izmir
  Mesajlar
  305
  @cyln35


  Öğretmenlere Sahip Çıkın!

  Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail KONCUK, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili sendikamızın yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
  Türk Eğitim-Sen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye genelinde 3 bin 65 öğretmen üzerinde bir anket çalışması gerçekleştirdi. Öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını, mesleki sorunlarını tespit edebilmek amacıyla yapılan anket, Türkiye’de öğretmenlerin hangi koşullarda çalıştığını ortaya koymaktadır.

  Ankete katılanların yüzde 65.3’ü ilköğretimde, yüzde 33’ü ortaöğretimde, 1.6’sı okul öncesinde görev yapmaktadır. Ankete katılanların yüzde 88.4’ü kadrolu, yüzde 8.6’sı sözleşmeli, yüzde 2.5’i de ücretli öğretmendir. Ankete katılanların yüzde 87.6’sı erkek, yüzde 12.3’ü kadındır. Ankete katılanların yüzde 86.1’i evli, yüzde 13.9’u bekârdır. Ankete katılanların yüzde 73.5’inin çocuğu var iken, yüzde 26.4’ü çocuğu olmadığını belirtmiştir. Çocuğu olan öğretmenlerin yüzde 35.2’sinin 1, yüzde 46.3’ünün 2, yüzde 14.8’inin 3, yüzde 3.6’sının da 4 ve üzerinde çocuğu bulunmaktadır.


  ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 60.4’Ü KİRADA OTURUYOR

  Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 60.4’ü kirada oturduğunu, yüzde 39.5’i kirada oturmadığını belirtmektedir.


  ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70.5’İNİN KREDİ KARTI BORCU VAR

  Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 70.5’inin kredi kartı borcu varken, yüzde 29.4’ünün kredi kartı borcu yoktur.
  Öğretmenlere kredi kartına ya da bankaya ne kadar borcu bulunduğu sorusunu yönelttik. Buna göre ankete katılanların yüzde 43.9’unun 1001-5000 TL, yüzde 18.6’sının 5001-10.000 TL, yüzde 16.4’ünün 10.001-20.000 TL, yüzde 7.1’inin 20.001-30.000 TL, yüzde 3.7’sinin 30.001-40.000 TL, yüzde 2.4’ünün 40.001-50.000 TL, yüzde 1.5’inin 50.001-60.000 TL, yüzde 1.7’sinin 60.001-70.000 TL, yüzde 4.4’ünün de 70.001 TL ve üzerinde borcu bulunmaktadır.


  ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 21.6’SI MADDİ SORUNLAR NEDENİYLE EŞİYLE AYRILMA NOKTASINA GELDİĞİ ZAMANLAR OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

  Maddi sorunlar öğretmenlerin aile hayatını da olumsuz yönde etkilemektedir. Ankete katılanların yüzde 33.3’ü ailesiyle yeteri kadar ilgilenemediğini, yüzde 18.7’si ailesine yönelik saldırgan tutum ve davranışlar sergilediğini, yüzde 14.7’si de eşiyle ve çocukları ile iyi bir diyalog kuramadığını söylemektedir. Maddi sorunların aile hayatını olumsuz etkilemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 33.2’dir.

  Öğretmenlerin yüzde 78.3’ü ekonomik nedenlerden dolayı eşiyle ayrılma noktasına geldiği zamanlar olmadığını, yüzde 21.6’sı maddi konular nedeniyle eşiyle ayrılma noktasına geldiği zamanlar olduğunu söylemiştir.


  EKONOMİK SORUNLAR ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİSİNİ DE BOZDU

  Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 34.1’i ekonomik sorunlar nedeniyle sinir, kaygı, endişe gibi duygularında artış olduğunu, yüzde 17.5’i uyku bozukluğu olduğunu, yüzde 11.2’si dikkat dağınıklığı bulunduğunu, yüzde 7.5’i depresyonda olduğunu, yüzde 1.5’i de panik atak olduğunu belirtmektedir. Ekonomik sorunlar nedeniyle herhangi bir psikolojik sorun yaşamadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 27’dir.


  ÖĞRETMENLER MESLEKTAŞLARININ SAMİMİYETSİZLİĞİNDEN ŞİKAYETÇİ

  Öğretmenler meslektaşları ile olan ilişkilerinde ne tür sorunlar yaşıyor? Buna göre; ankete katılanların yüzde 61.4’ü ilişkilerde samimiyetsizlik, yüzde 19.9’u düşünce farklılıkları, yüzde 11.3’ü konuşma ve hitap şekillerindeki farklılıklar, yüzde 6,2’si uyum sorunu, yüzde 1’i de cinsiyet ayrımcılığı cevabını vermiştir.


  ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 42.5’İ İDARECİLERİN ADAM KAYIRMA VE AYRIMCILIK YAPTIĞINA İNANIYOR

  Öğretmenlere idarecilerle olan ilişkilerinde ne tür sorunlarla karşılaştıklarını da sorduk. Öğretmenlerin yüzde 42.5’i adam kayırma ve ayrımcılık, yüzde 29.4’ü okulda yaşanan sorunlara duyarsızlık, yüzde 14.1’i baskıcı ve dayatmacı tutum, yüzde 13.9’u da sendikal farklılıklara göre davranma cevabını vermiştir.


  ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİN DERSE İLGİSİZLİĞİNDEN YAKINIYOR

  Öğretmenler öğrencilerle olan ilişkilerinde ne tür sorunlarla karşılaşıyor? Ankete katılanların yüzde 34.6’sı öğrencilerin derse ilgisizliğinden, yüzde 24.6’sı öğrencilerin saygısız davranışlarından, yüzde 17.5’i öğrencilerin kendilerini ifade edememelerinden, yüzde 16.4’ü sınıfların kalabalıklığı nedeniyle yaşanan iletişim sorunundan, yüzde 6.7’si ise velilerin baskı ve tehditlerinden şikayetçi olduğunu belirtmektedir.


  ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 62.7’Sİ MESLEĞİNİ SEVEREK YAPIYOR

  Öğretmenlere mesleğini severek yapıp, yapmadıklarını da sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 62.7’si mesleğini severek yaptığını söylerken, yüzde 37.2’si mesleğini severek yapmadığını belirtmektedir.
  Mesleğini severek yapmadığını belirtenlere bunun nedenlerini sorduk. Ankete katılanların yüzde 41.3’ü mesleğini MEB’in öğretmenlere yanlış tutumu dolayısıyla severek yapmadığını söylerken; yüzde 28.4’ü öğretmenlik mesleğinin ücret ve özlük hakları açısından yetersiz olduğunu, yüzde 22.9’u kadrolaşma faaliyetlerinin hevesini kırdığını, yüzde 7.2’si de öğretmenlik mesleğinin ideali olmadığını ifade etmektedir.


  ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 24.1’İ KİŞİSEL/MESLEKİ GELİŞİMİ İÇİN BÜTÇE AYIRAMIYOR

  Öğretmenlere kişisel/mesleki gelişimi için aylık ne kadar bütçe ayırıyor? Ankete katılanların yüzde 34.1’i herhangi bir bütçe ayıramıyorum derken; yüzde 26.6’sı 25 TL’den az, yüzde 19.1’i 25-50 TL, yüzde 7’si 51-75 TL, yüzde 6.2’si 76-100 TL, yüzde 3.8’i 101-125 TL, yüzde 3’ü de 126 TL ve üzerinde bütçe ayırdığını ifade etmektedir.


  ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 69.6’SI ÖĞRETMENEVLERİNE HİÇ GİTMİYOR

  Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 69.6’sı öğretmenevlerine hiç gitmediğini belirtirken; yüzde 26.4’ü ara sıra, yüzde 3.9’u da sık sık gittiğini söylemektedir.
  Öğretmenevlerine hiç gitmeyenlere bunun nedenlerini sorduk. Ankete katılanların yüzde 45’i öğretmenevlerinin işlevini yitirdiğini, yüzde 27.7’si öğretmenevlerinin fiyatını yüksek bulduğunu, yüzde 13.9’u öğretmenevlerinden beklediği ilgi ve alakayı göremediğini, yüzde 13.2’si de öğretmenevlerinde verilen hizmeti yeterli bulmadığını ifade etti.

  ÖĞRETMENLER EĞİTİME-ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNİN BİR MAAŞ TUTARINDA VERİLMESİNİ İSTİYOR

  Ankete katılan öğretmenlere eğitime-öğretime hazırlık ödeneği ile ilgili düşünceleri de soruldu. Buna göre, öğretmenlerin yüzde 45.4’ü eğitime-öğretime hazırlık ödeneğinin bir maaş tutarında verilmesini isterken, yüzde 28.4’ü eğitime-öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu, yüzde 26.1’i de bu ödeneğin tüm eğitim çalışanlarını kapması gerektiğini belirtmiştir.


  ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 96.7’Sİ MEB’İN ÖĞRETMENLERE YETERLİ DESTEĞİ VERMEDİĞİNİ BELİRTİYOR

  Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 96.7’si MEB’in öğretmenlere maddi, sosyal ve psikolojik olarak yeterli desteği vermediğini düşünmektedir.


  ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM BAKANI OLSA İLK OLARAK ÖĞRETMENLERİN ÜCRETLERİ VE ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME YAPACAĞINI SÖYLÜYOR

  Öğretmenler Milli Eğitim Bakanı olsaydı acaba hangi sorunu öncelikli olarak çözerdi? Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 37.6’sı “öğretmenlerin ücretleri ve özlük haklarında düzenleme yapardım” derken, yüzde 19.1’i “kadrolaşma ve yandaş kayırmaya son verirdim”, yüzde 17.8’i “eğitime yeterli kaynak ayrılmasını sağlardım”, yüzde 12.5’i “öğretmenlikte farklı istihdam türlerine son verirdim”, yüzde 6.7’si “250 bin öğretmen adayının atamasını yapardım”, yüzde 6.1’i “derslik ve öğretmen açığı sorununu çözerdim” demektedir.


  ÖĞRETMENLERE GÖRE TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK SORUNU İŞSİZLİK VE EKONOMİK SIKINTILAR

  Öğretmenlere göre Türkiye’de yaşanan en büyük sorun işsizlik ve ekonomik sorunlardır. Öğretmenlerin yüzde 51’i işsizlik ve ekonomik sıkıntıların Türkiye’nin en büyük sorunu olduğunu düşünürken; yüzde 16.6’sı dışa bağımlılık, yüzde 15.6’sı terör, yüzde 9’u demokrasi sorunu, yüzde 6.8’i siyasi çekişmeler cevabını vermiştir.


  ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN SADECE YÜZDE 1.2’Sİ SİYASİLERİ DÜRÜST BULUYOR

  Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 73.4’ü Türkiye’deki siyasetçileri dürüst bulmadığını, yüzde 25.2’si kısmen dürüst bulduğunu, yüzde 1.2’si de dürüst bulduğunu söylemektedir.
  Ülkemizde ne yazık ki bu yıl da öğretmenler günü buruk kutlanmaktadır. Çünkü öğretmenlerimiz gerek maddi ve özlük, gerekse sosyal açısından hak ettikleri konumda değildir. Öğretmen atamaları, öğretmen açığını kapatmaktan uzaktır, atama bekleyen öğretmen adayları isyandadır, öğretmenlik kadrolu, sözleşmeli, ücretli, vekil olarak farklı türlere ayrılmıştır. Tüm bunların yanı sıra anketten de görüleceği üzere öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tam anlamıyla destek aldığını düşünmemekte, ekonomik sıkıntılar ve işsizliği en büyük sorun olarak görmekte, siyasileri dürüst bulmamaktadır.
  Türk Eğitim-Sen’in yaptığı bu anketin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dikkate alınmasını, öğretmenlerin beklentilerine cevap verilmesini, sorunların en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Aksi takdirde mutsuz, umutsuz öğretmenlerle eğitimi yarınlara taşımak, kaliteli, kalifiye öğrenci yetiştirmek mümkün olmayacaktır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  ...Kalem yazar tükenir,
  kader yazar tükenmez,
  tükenmesin sevgimiz,
  aynen öyle ...

  . . . c e y l i n . . .

 • #2
  cyln35 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  26.Mayıs.2009
  Yer
  afyon-izmir
  Mesajlar
  305
  @cyln35  GAZETE HABERLERİ
  Yavuz DONAT'ın Giriş Yazısı İçin Tıklayınız
  Yavuz DONAT'ın Yazısı İçin Tıklayınız
  Hürriyet Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Sabah Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Posta Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Cumhuriyet Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Tercüman Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Yeniçağ Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Ortadoğu Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Bugün Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız
  Birgün Gazetesinde Yayınlanan Haber İçin Tıklayınız  https://www.turkegitimsen.org.tr/habe...?haber_id=2145
  __________________
  .

  ...Kalem yazar tükenir,
  kader yazar tükenmez,
  tükenmesin sevgimiz,
  aynen öyle ...

  . . . c e y l i n . . .

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. Sıkı Kalçalara Sahip Olabilirsiniz!
   By Ayşe Turan BAL in forum SAĞLIK
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 27.Mart.2010, 01:55
  2. Zeki bir bebeğe sahip olmak için...
   By Gülşah MUTLU in forum Bebek Bekliyorum
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 03.Şubat.2010, 00:56
  3. Özürlü bir kardeşe sahip olmak, normal bir kardeşe sahip olmaktan farklı mıdır?
   By Ayşe Turan BAL in forum MAKALE-ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL YAZILAR
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 10.Ocak.2010, 02:40
  4. Yumuşacık Ayaklara Sahip Olun!
   By Ayşe Turan BAL in forum CİLT BAKIM-MAKYAJ
   Cevaplar: 0
   Son Mesaj: 26.Aralık.2009, 03:17
  5. İkiz Çocuklara Sahip Olmak
   By Arz in forum Aile Tutumları
   Cevaplar: 2
   Son Mesaj: 19.Kasım.2009, 04:15

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş