Yaz seminerleri

Avcı’nın talimat verdiği konulardan ilki olarak belirtilen öğretmenlerin yaz seminerlerini tatillerini geçirdikleri yerde yapabilmeleri konusu zaten geçtiğimiz günlerde çözüme kavuşturulmuştu. Bakanlık bu konuda hazırladığı yazı ile öğretmenlerin yaz seminerlerini istedikleri ilde yapabilmelerinin önünü açmıştı.

29-30 Haziranın tatil edilmesi

Haberlerde, Bakan Avcı tarafından verilen talimatlardan ikincisi olarak, 29-30 Haziran tarihlerinin tatil edilmesi gösterilirken, bu talep konusunda da, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin tarafından, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklama ile 29 ve 30 Haziran günlerinin tatil takvimine eklendiğini duyurulmuştu.

Eşi özel sektörde çalışan öğretmenlerin durumu

Öğretmenlerin bir başka talebi de, eşi özel sektörde çalışanlar için aranan kesintisiz 3 yıl sigortalı çalışma şartının yumuşatılması idi. Bazı medya organlarında yer alan “müjdeli haberlerde” kesintisiz 3 yıl çalışma şartının kaldırıldığı belirtilirken, bu konuda atılan herhangi bir adıma şahit olmadık. Kaldı ki özel sektörde çalışan eş için aranan kesintisiz 3 yıl sigortalı çalışma şartının kaldırılması için Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılması, ve değişiklik için de Devlet Personel Başkanlığının uygun görüş vermesi gerekiyor. Ayrıca Atama ve Yer Değiştirmeye İlişkin Genel Yönetmelikte bu yönde yer alan hüküm bu talebin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.

Aday öğretmenlerin eş durumu tayinleri

Son olarak medyada yer verilen, Bakan Avcı’nın aday öğretmenlerin eş durumu atamalarına başvurabilmelerinin önünün açtığı haberlerinin de hayata geçebilmesi için aynı şekilde Yönetmelik değişikliği gerekiyor.

kamuevi.com