Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 12/08/2011 tarihli, 18020 sayılı ve “Yüz Yüze Eğitim” konulu yazılarında; “ İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime devam edemeyenler ile ortaöğretimden ayrılan veya mezun olanlara, farklı meslek alanlarında bilişim teknolojileri ve uzaktan eğitim teknikleri kullanılarak verilen öğretim hizmeti. Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından 24/12/2005 tarihli ve 26033 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği ve 05/09/2007 tarihli ve 23692 sayılı Bakanlık Makam Oluru çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesinin, meslek dersleri ise yüz yüze eğitim metoduyla meslek liselerimizde yerine getirilmektedir.

Söz konusu vatandaşların eğitimlerini Mesleki Açık Öğretim Lisesinde tamamlayabilmeleri için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan mesleki eğitim kurulları tarafından, yüz yüze eğitim verecek okullar ile alan ve öğrenci kontenjanları belirlenmektedir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yüz yüze eğitimleri en az sekiz kişilik grup oluştuğunda, Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği kapsamında belirlenen okullarda: hafta sonları, yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılmaktadır.

Ayrıca, 20/09/2010 tarihli ve 2010/56 Sayılı genelge ve 06/01/2011 tarihli ve B.08.0.ETG.0.00.00.00-200/182 sayılı yazıda: “öğrenimini Mesleki Açık öğretim Lisesinde tamamlamak isteyen vatandaşların başvuruları halinde il ve ilçelerde bulunan mesleki ortaöğretim kurumları tarafından kayıtlarının kabul edilmesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği çerçevesinde eğitim öğretim hizmetleri verilmesi gerektiği” belirtilmektedir.

Ancak vatandaşlarımızın bazı illerde yüz yüze eğitim için yaptıkları kayıt başvurularında birtakım sıkıntılarla karşılaştığı tarafımıza bildirilmektedir. Hayat boyu öğrenme stratejisi çerçevesinde, hayatın bütün dönemlerinde isteyen tüm vatandaşlarımıza eğitim hizmeti sunulması esastır. Bu hizmetlerin Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi açısından: başka bir mesleki ortaöğretim kurumunda eğitim alma imkânı olmayan bu vatandaşlarımızın başvurularının alınmaması ve eğitimlerinin yapılmaması sosyal devlet anlayışı ve yasalar açısından kabul edilebilir görülmemektedir.

Bu nedenle, yüz yüze eğitimlerini iliniz kapsamındaki Mesleki Açık Öğretim Liselerinde tamamlamak üzere vatandaşlardan gelen başvuru taleplerinin karşılanması, mağdur edilmemesi ve eğitim öğretim hizmetlerin verilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” açıklamasında bulundu.

Ahmet Kandemir

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net