Meb okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak için derslik sayısını arttırmayı planıyor. Bu doğrultuda bir çok kullanılabilir alanı derslik yapmayı hedefliyor. Amaç okul öncesi eğitimde okullaşma oranını %70 yapmak.

Resmi yazı: