Danıştay 8. Daire, ilköğretim ya da lisede okurken nişanlanan veya evlenen kişilerin okulla ilişiklerinin kesilmesini öngören yönetmeliğin iptali istemini reddetti

Kararda, nişanlanma ve evlenmenin öğrencilik yaşamıyla bağdaşmayacağı belirtilerek, nişanlanan veya evlenen kişilerin eğitimlerini açıköğretim lisesinde sürdürmeleri gerektiği vurgulandı.

Karar, Ankara’da evlenen 11. sınıf öğrencisinin eğitim gördüğü okuldan atılması nedeniyle açtığı davada verildi. Ailesinin onayıyla evlendirilen ve 11. sınıfta eğitim gören kız öğrenciye, evlendiğinin anlaşılmasının ardından okul yönetimince tasdikname verildi.

Ankara Valiliği’nden bu kararın iptalini talep eden öğrenci, talebinin reddedilmesi üzerine dava açtı. Ancak öğrencinin davası Danıştay 8. Daire tarafından yerinde bulunmadı.

Danıştay, Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nin “Evli, nişanlı olanlar okula öğrenci olarak alınmazlar. Öğrenci iken evlenen ve nişanlananların okulla ilişikleri kesilir” şeklindeki maddesinin iptali talebini reddetti.

‘Öğrencilikle bağdaşmaz’

Anayasa’nın “eğitim ve öğrenim hakkı” başlıklı 42. maddesi ile Milli Eğitim Temel Yasası anımsatılan kararda, “Yönetmeliğin bu maddesinin amacı, örgün ortaöğretim kurumlarında okuyan öğrenciler arasında sosyal ve kültürel yönlerden birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Davacı tarafından yönetmeliğin bu hükmünün eğitim ve öğretim hakkını sınırladığı ileri sürülmüşse de bu durumdaki öğrencilerin açıköğretim lisesine devam etme olanakları bulunduğundan, davacının bu iddiasına itibar edilmemiştir” denildi.

Nişanlanma ve evlenme gibi durumların, öğrencilik yaşamıyla bağdaşmayacağı, bu nedenle de işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi.


-memurlarnet-