2 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda MEB Yöneticilerinin ve öğretmenlerin norm kadroları yönetmeliğinde bazı değişikliklerin yapıldığına yer verildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Yapılan yönetmelikte okul öncesi ile ilgili olarak "İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve anaokullarmda öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1,"
"(3) Özel eğitim kurumlarında öğrenci sayısının 100 ve 100'ün katlarına, diğer eğitim kuramlarında ise öğrenci sayısının 500 ve 500'ün katlarına ulaşması halinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni nonn kadrosu daha verilir." ifadesi yer aldı.
Dolayısıyla öğrenci sayısı 150 ve üzeri olan okul öncesi eğitim kurumlarına rehber öğretmen verilecektir.

Resmi Yazı: