Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 38 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile 39 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince, eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının ve benzeri nedenlerle hizmet alanının değişmesi uygun görülen eğitim kurumlarının Valiliklerce elektronik ortamda yapılan tekliflerinin değerlendirilmesi sonucunda hizmet alanları yeniden belirlenmiştir.

Değişen Hizmet Puanları MEB 2018 Ocak Tebliğler Dergisinde pdf olarak yayımlandı.

TIKLAYINIZ: 2724_Ocak_Ek_2018.pdf