ERİKSON Erik (Homburger) Danimarka asıllı ABD’Iİ psikanalist (Almanya/Frankfurt 1902). Münih Kunst Akademi’ye devam etti, daha sonra Floransa’ya yerleşti. 1927′de S. Freud ile tanışarak Viyana Psikanaliz Enstitüsü’nün öğrencilerinden oldu (1933). 1933′te ailesiyle ABD’ye göç etti. Boston Psikanaliz Enstitüsü’nde çalışmaya başladı (1934), bir yandan da Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde ders vermeye başladı (1935-1936). 1936′dan 1939′a kadar Yale Üniversitesi’nde Psikanaliz Kürsüsünde çalıştı. Sosyal antropolojiye ilgi duymaya başladı. 1939′da ABD yurttaşlığına geçerek o güne kadar kullandığı üvey babasının soyadı Homburger’i bıraktı. 1939′dan sonra Kaliforniya Üniversitesi’nde Psikoloji Kürsüsü Çocuk Psikiyatrisi araştırmacısı olarak çalıştı. Burada Jean Mac Farlane’nin araştırmalarına katılarak çocuk psikolojisi üzerinde uzmanlaştı, profesörlüğe yükseldi (1942). 1951′de Kaliforniya Üniversitesi’nden ayrıldı ve Austen Függs Center, Pittsburg Tıp Fakültesi, Harvard Üniversitesi, ayrıca Massachusetts Institufe of Technology ve Palo Alto gibi bilim merkezlerinde çalıştı. 1960-1970 arası Harvard’ da psikiyatri kürsüsü ve insan gelişimi okutmanı olarak görev aldı. 1970′te emekli oldu. 1972′den sonra San Francisco Maunt Zion Hastanesi’nde psikiyatri danışmanlığı yapmaya başladı. Freud’un Ben (Ego) psikolojisini geliştirerek klinik bulgularla destekledi. Çocuk gelişiminde aileyle birlikte çevrenin, :toplumsal değer ve yargıların etkisinin olduğunu kabullenir. Çalışmaları kendisine Pulitzer ve Aldrich ödüllerini kazandırdığı gibi birçok madalya, armağanlar kazandırdı. Eserleri: Chilbood and Society (Çocuk ve Toplum) 1950, Identity and the liye Cycle (Kimlik ve Yaşam Kesiti) 1958, Youth, Change and Challange (Gençlik: Değişim ve Karşı Çıkma) 1963, Indentity, Youth and Crisis (Kimlik, Gençlik ve Bunalım) 1964, Gandhis Truth (Gandi’nin gerçeği) 1970, Adut-hood (Olgunlaşma) 1978.

.ALINTIDIR.