Anaokulu Eğitiminde Üç Farklı Yaklaşım (3)


Anaokullarında var olan üç farklı eğitim yaklaşımı sizlere aktarmaya çalıştık. Bu haftanın konusu üçüncü ve son yaklaşım olan Reggio Emilia Eğitim Yaklaşımı. Bu yaklaşım ilk olarak 1991 yılında İtalya’nın kuzeyinde bulununan, 130.000 kişilik bir nüfusa sahip olan Reggio Emilia kasabasında oluşturulmuştur. Daha sonra bu yaklaşım tüm İtalya’ya ve dünyaya yayılmış, bugün üstüne çalışmalar yapılan, kitaplar basılan bir eğitim sistemi haline gelmiştir.

Reggıo Emılıa Eğitim Yaklaşımı:

Yaklaşımın İçeriğine Baktığımızda...

Sosyal Alan:

• Beraberlik ve iş birliği bu programda sıklıkla vurgulanan değerler olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar bir topluluğun parçası haline gelerek burada beraber olmanın ve beraber bir şekilde işi yapmanın keyfini yaşıyorlar.
• Her deneyimin yeni bir şeyler öğreteceğine inanılıyor ve çocuğa kendi kendine bir şeyler deneyebilmesi için olanaklar sağlanıyor.
• "Atelierista" , yani atelyeyi yöneten kişi, Reggio Emilia yaklaşımının eğitimini almış ve bu eğitimi doğrultusunda çocukların programını hazırlayan kişidir, öğretmendir. Her okulunda en az bir atelierista bulunur.
• Pedagoglar bu yaklaşımın en temel çalışanlarıdır. Sistem onların denetiminde çocuğun faydasına yönelik dizayn edilir ve yine pedagoglar tarafından sitemin uygulanışı desteklenir/ denetlenir.

Müfredat İçeriği:

• Dökümantasyon çalışmaları bu yaklaşımın en önemli özelliğidir. Gerek çocukların çalışmaları gerekse çocukların gelişimleri sürekli olarak dökümante edilerek korunur ve bu dökümantasyonlar aracılığı ile çocuklar sık sık geriye dönerek öğrendiklerini inceleme fırsatı bulabilirler. Ayrıca bu çalışmalar ailelerle de paylaşılarak çocuklarının gelişimleri onların da gözleri önüne somut örneklerle serilir.
• Programda o haftanın konusu belirlendikten sonra her türlü aktivite bu konu çerçevesinde dizayn edilir ve çocukların o konuyu farklı açılardan öğrenmesine olanak sağlanır. Örneğin, o haftanın konusu bitkiler ise hafta içinde yapılan çalışmaların tümü bitkiler üzerine kurulur ve çocukların farklı bitkileri ve onların yaşama alanlarını öğrenmeleri için olanaklar sağlanır (Botanik bahçesine ziyaretler, bitkiler hakkınnda kitaplar okuma, resim çalışması yapma, sebze yemekleri yemek...)
• Uzun dönemli proje ve deneylere sık sık yer verilir.

Çevre Dizaynı:

• Çevresel düzenleme daha önce anlattığımız Montessori yaklaşımının sahip olduğu özelliklerle benzerlik gösterir.
• Estetik görünüm önemlidir, estetik olarak güzel olan bir mekanın gerek rahatlığı gerekse dikkati beraberinde getireceği düşüncesi bulunmaktadır.
• Her çocuğun kendine ait olan bazı malzemeleri bulunmaktadır. Örneğin, kendine ait eşya dolabı gibi...
• Çocuğa ev ortmını hatırlatacak bazı malzemeler sınıf dizaynında kullanılmıştır, böylece çocuk ev ve okulu arsında bir bağlantı kurarak kendi okulda yalnız ve yabancı hissetmeyecektir.

Bu yaklaşıma özgü noktalar:

Pedagogların müfredat hazırlamada yer alması ve dökümantasyonun eğitimin bir parçası olması bu yaklaşıma özgü noktalar olarak belirtilebilir.

Bir okulda gerçekten “REGGIO EMILIA EĞİTİM YAKLAŞIMI” kullanıldığını nasıl anlarsınız?

Bu yaklaşım sadece İtalya’da tam olarak uygulanabilmektedir, farklı kültürlerde ve farklı ülkelerde uygulanan Reggio Emilia yaklaşımları ise sadece o ülkede uygulanan programlara bu sitemin adapte edilmesi ile ortaya çıkmıştır. Ancak yukarıdaki belirttiğimiz özellikleri dikkate alarak okul yapmış oldukları adaptasyonları inceleyebilir ve en iyisi olduğunu düşündüğünüz bir okula çocuğunuzu gönderebilirsiniz.

alıntı