önce-şimdi-sonra kavramıyla ilgili kesme yapıstırmaya yardımcı olan var mı?