TAŞ ALMACA

Etkinlik Türü: Oyun (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 60-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...0ec2cf6f80.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Motor Gelişim:
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.
(Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.)

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
(Göstergeleri: Nesnenin mekândaki konumunu söyler

ÖĞRENME SÜRECİ

• Güne başlama zamanından sonra çocuklarla bahçeye çıkılır.
• Yaklaşık 1 m. çapında ve birbirine 3 metre uzaklıkta karşılıklı iki tane daire çizilir.
• Dairelerin önüne yarım metre mesafede çizgiler çizilir.
• Çocuklar sayışarak, adımlama yapar ve iki gruba ayrılır.
• Her çocuk kendisi için bahçeden iki tane taş toplar ve taşları kendi grubunun dairesinin içine dağınık bir şekilde bırakır.
• Oyuna başlayan gruptan bir çocuk dairesinden bir taş alarak verilen yönergeye göre (taşı el üstünde, başının üstünde, hızlı, yavaş yürüme gibi) diğer grubun dairesinin önündeki çizgiye kadar ilerler.
• Çizginin üzerinde durup elindeki taşla karşı tarafın dairesindeki taşlardan birini vurmaya çalışır.
• Vurduğu taşı alarak kendi grubuna gider ve dairesine bırakır.
• Taşı vuramazsa, taşı dairenin dışına atarsa kendi taşını diğer grubun dairesinin içine bırakır ve oyun diğer gruba geçer.
• Oyuna diğer gruptan bir oyuncu devam eder.
• Oyuna bir grubun dairesindeki tüm taşlar bitene kadar veya grubun belirlediği bir kural gerçekleşene kadar devam edilir.

Materyaller:
Taşlar

Sözcükler ve Kavramlar :
İçinde -dışında, altında-üstünde, hızlı-yavaş, daire

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Oyunda neler yaptık?
• Oyunun kuralları nelerdi?
• Oyun oynarken zorlandığınız durumlar oldu mu?
Taşları hangi şekilde taşırken daha çok eğlendiniz?
• Taşlarla başka hangi oyunlar oynanabilir?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
• Çocukların taşı atarken dikkatli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda bulunulmalıdır.
• Oyun için çizilen dairenin çapı ve birbirine olan mesafesi çocukların gelişim özelliklerine göre ayarlanmalıdır.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Oyun kare, üçgen vb. şekiller çizilerek bilyeler, küçük legolar, toplarla da oynanabilir.
• Oyun bittikten sonra taşlar sınıfa götürülerek çocuklarla incelenip ağırlıklarına, büyüklüklerine ve şekillerine göre sayılıp gruplandırmalar yapılabilir.

UYARLAMA

Sınıfta Görme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Etkinlik sırasında taş yerine zilli top kullanılmalıdır.
• Daire için hulahup kullanılabilir.
• Çocuğun dokunarak daireyi algılamasına fırsat verilmelidir.
• Çocuğun adımlama çalışması yaparak kendi dairesinin karşı takımın dairesine uzaklığını kavraması sağlanmalıdır.
• Bir akranı çocuğa yardımcı olmak üzere görevlendirilebilir.
• Sağ sol kavramı gelişmiş çocuğa zilli topu sağa sola doğru atması söylenebilir.