GERİ KAZANIM SEMBOLÜ İLE NELER YAPABİLİRİM?

Etkinlik Türü: Drama ve Sanat (Büyük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 48-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...33801d05d1.doc


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesneye/duruma/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesneye/duruma/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Nesneyi/durumu/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Gösterilen sembolün anlamını söyler,)

Dil Alanı:
Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
(Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Çevre Koruma Vakfı (ÇEVKO)’nın cam, plastik ve kâğıt geri kazanımına yönelik afişleri sınıfın duvarlarına asılır.
• Geri kazanım sembolünün olduğu kartlar çocuklara dağıtılır. Çocuklar kartlardaki şekli incelerler. Şekli bedenleri ile gösterirler.
• Çocuklar müzik eşliğinde dans ederler. Müzik durduğunda öğretmenin yönergelerine göre süt şişesi, plastik su şişesi, gazete, kâğıt, kavanoz vb. nesnelerin heykeli olurlar. İkinci turda ise müzik durduğunda çocuklar kendi istedikleri bir nesnenin heykeli olup müzik başlayınca heykeli oldukları nesne rolünde dans ederler.
• Çocuklar, çevresine cam ve plastik şişelerin, kâğıtların atılmış olduğu bir çöp kutusunun fotoğrafını incelerler. Fotoğrafta olanlar hakkında konuşulur, çocukların birbirlerine soru sormalarına fırsat verilir.
• Öğretmen çocuklara “Fotoğraftaki şişeleri, kâğıtları kimler atmış olabilir? Neden atmış olabilirler? Bu şişeler ya da kâğıtlar çöp kutusu dışında başka nerede olmak isterlerdi?” gibi sorular sorar.
• Çocuklar şişeler ve kâğıtların olmak istedikleri yerler ile ilgili resim yaparlar.
• Çocukların belirledikleri dört-beş resimden yola çıkılarak öykü oluşturulur. Öykü oluşturulurken resimlerden birinde önemli bir olayın yaşandığı vurgulanır. Oluşturulan öykü canlandırılır.
• Masalara farklı boyutlarda olan geri kazanım sembollerinin yapıştırıldığı kâğıtlar ve boyalar konur. Geri kazanım sembolüne dikkat çekilerek başka nerelerde gördükleri sorulur. Kâğıtlarında bulunan geri kazanım sembolünün anlamı hakkında çocuklarla konuşulur.
• Çocuklar kâğıtlarında bulunan geri kazanım sembollerini kullanarak resimlerini tamamlarlar.

Materyaller:
ÇEVKO’nun cam, plastik ve kağıt geri kazanımına yönelik afişleri, geri kazanım sembolünün olduğu kartlar, çevresine cam ve plastik şişelerin, kağıtların atılmış olduğu bir çöp kutusunun fotoğrafı

Sözcükler ve Kavramlar:
Geri kazanım, sembol,


DEĞERLENDİRMEEtkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
• Geri kazanım sembolünü kullanarak neler yaptık?
• Geri kazanım sembolü hakkında neler söyleyebilirsiniz?
• Yaptığınız resimlere bakarak öykü oluşturmaktan hoşlandınız mı?
• Daha önce geri kazanım sembolünü nerelerde gördünüz?


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Öykü oluşturmak üzere resim seçilirken çocuklar arasında rekabet oluşturulmamasına özen gösterilmelidir.

AİLE KATILIMI
• Ailelerden geri kazanım ile ilgili görselleri kullanarak bir albüm hazırlamaları istenebilir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Geri kazanım ile ilgili bir birime alan gezisi düzenlenebilir.
• Geri kazanım ile ilgili bir uzman konuk olarak sınıfa davet edilebilir.

UYARLAMA
Sınıfta Görme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Çocuk için kabartmalı geri kazanım sembolü bulundurulur ve dokunarak incelemesine fırsat verilir.
• Çocuğun kabartmalı olan geri kazanım sembolü ve artık materyalleri kullanarak ürün yapması sağlanabilir.