ÇAMURDAN ÇIKAN ÖYKÜLER

Etkinlik Türü: Sanat ve Türkçe (Bütünleştirilmiş Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 36-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...c9c18557ce.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
(Göstergeleri: Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.)

Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir. )

Dil Gelişimi:
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
(Göstergeleri: Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve bileşik cümle kurar. Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.)


ÖĞRENME SÜRECİ

• Sınıfta çocukların daha önce yoğurma malzemelerinden yaptıkları ürünler ve müzelerde bulunan eserlerin fotoğrafları bulundurulur. Çocukların bir süre bunları incelemelerine fırsat tanınır.
• Çocuklara toprakla da böyle malzemeler yapılıp yapılamayacağı sorulur.
• Çocukların yanıtlarından sonra bahçeye çıkılır ve toprak su ile karıştırılarak çamur yapılır.
• Çamurların yumuşaklık ve sertliği hakkında konuşulur.
• Çocuklar üçerli, dörderli ya da beşerli gruplara ayrılarak elleriyle ya da çeşitli araçlar kullanarak çamurdan şekiller yaparlar.
• Çocuklar birbirlerinden farklı ürünler oluşturmaları için yönlendirilir.
• Çocuklar şekillerini tamamladıktan sonra, her grup dolaşarak diğer grupların oluşturduğu şekilleri inceler ve ürünler hakkında sorular sorarlar.
• Ardından her gruptan yaptıkları şekilleri kullanarak, öykü oluşturmaları istenir.
• Her grup öyküsünü oluşturduktan sonra diğer gruplara anlatır.
• Öğretmen çocukların öykü anlatırken kurdukları cümlelerde ögeleri doğru kullanmalarına özen gösterir.

Materyaller:
Toprak, su, çocukların daha önce yaptıkları ürünler, müzelerde bulunan eserlerin fotoğrafları

Sözcükler ve Kavramlar:
Çamur, sert-yumuşak

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir.

• Çamurdan hangi şekilleri yaptınız?
• Başka hangi malzemelerle şekiller yapabiliriz?
• Çamurla oynamak hoşunuza gitti mi?
En çok beğendiğiniz öykü hangisiydi?
• Daha önce çamurdan şekiller yaptınız mı? Neler yaptınız?

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Her çocuğun istediği kadar şekil yapmasına izin verilmelidir.
• Çocukların öykülerinde kullandıkları cümle yapılarına dikkat edilmelidir.

AİLE KATILIMI

• Ailelere yoğurma maddelerini (hamur, oyun hamuru vb.) kullanarak çocuklarıyla oynamaları önerilir.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Bölgede çömlek yapılan bir kuruluş varsa oraya alan gezisi düzenlenebilir ve sınıfa dönüldüğünde sanat etkinliği ile gezi değerlendirilebilir.
• Kapadokya yöresinde çömlek yapımı ile ilgili bir belgesel izlenir.

UYARLAMA

Sınıfta İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• İşitme yetersizliği olan çocuğa ürünler ve fotoğraflar gösterilir ve nesnenin ismi sorulurken çocuğun dil seviyesine göre ya nesne adları ya da cümle tekrarları yaptırılır.
• Etkinlik süresince çocuklar konuşurken işitme yetersizliği olan çocuğa da söz verilmesine ve çocuğun dil seviyesine uygun soruların sorulmasına dikkat edilir.
• Öykü anlatma aşamasında işitme yetersizliği olan çocuğun söylediği sözcük ve cümleler öğretmen tarafından tamamlanarak çocuğa ritmik tekrarlar yaptırılır.
• Çocuğun sözcükleri doğru şekilde söylemesi için tekrar etmesi istenir.