BU SES NE SESİ?

Etkinlik Türü: Müzik (Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 36-72 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...c2e54393fe.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Motor Gelişim:
Kazanım 5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.
(Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder.
(Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.)

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
(Göstergeleri: İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Birbirinden farklı özelliklere sahip birkaç nesne masa üzerine yerleştirilir.
• Çocukların nesneleri incelemelerine fırsat verilir. Çocuklar bu nesneleri kullanarak farklı ses ve ritim çıkarma çalışmaları yaparlar. Sesler arasındaki farklılıklar ve benzerliklere dikkat çekilir.
• Grup gözlerini kapar ve gönüllü olarak seçilen bir çocuktan farklı nesneleri kullanarak ritim oluşturması istenir.
• Çocuklardan gönüllü çocuğun hangi nesneleri kullandığını tahmin etmeleri istenir. Ardından nesnelerin ses çıkarması sağlanarak tahminleri değerlendirilir.
• Her çocuğun etkinliğe katılımı sağlanana kadar süreç devam ettirilir.


Materyaller:
Farklı özelliğe sahip nesneler

Sözcükler ve Kavramlar:
Ritim, aynı-benzer-farklı


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Masadaki nesnelerin sayısı ve özellikleri çocukların yaş gruplarına göre azaltılabilir/ çoğaltabilir.
• Çocukların farklı nesneler kullanarak farklı ritimler oluşturmalarına rehberlik edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:
• Neler yaptık? Ritim oluşturmak için hangi nesneleri kullandık?
• Hangi nesnelerin sesleri benziyordu?
• Ses çıkaran nesneyi tahmin etmek sizi heyecanlandırdı mı?
• Daha önceden hangi nesneleri kullanarak ritim çalışması yapmıştık?


AİLE KATILIMI
• Ailelere evdeki çeşitli nesnelerle değişik ritimler oluşturma oyunu oynamaları önerilir.

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Bu etkinlik günlük yaşamda kullandığımız nesneler yerine farklı müzik aletleriyle de yapılabilir.
• Etkinlikte kullanılan nesneler yüksek/alçak/ince/kalın ses çıkarma özelliklerine göre gruplandırılabilir/sıralanabilir.

UYARLAMA

Sınıfta İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• İşitme yetersizliği olan çocuğun ailesinden ses çıkaran oyuncaklar istenirken, getirecekleri oyuncaklar ya da materyallerle ilgili evde çocuklarıyla konuşmaları ve nasıl ses çıkardıklarını fark etmelerini sağlamaları vurgulanmalıdır. Ayrıca, aileden getirecekleri oyuncakların resimlerini kartlara çizmeleri ve bu kartları da oyuncakla birlikte okula getirmeleri istenebilir.
• Dinleme becerisi tam gelişmemiş, henüz sadece sesleri fark eden işitme yetersizliği olan çocuk dinleme konumundayken, ritim oluşturan kişi öğretmen olur. İşitme yetersizliği olan çocuğun ailesiyle çalıştığı ses çıkaran oyuncaklarla ritim oluşturulur. İşitme yetersizliği olan çocuğa, gözlerini kapatmadan sesler tanıtılır. Her seste hangi oyuncağın resmini göstereceği açıklanır. Çocuğa, ses çıkaran nesnelerin her çalınışında kendisinin de o nesnenin resmini yukarıya kaldırması gerektiği yönergesi verilir.
• Eğer çocuğun dinleme becerisi gelişmiş ise arkadaşlarının getirdiği diğer ses çıkaran nesnelerle de benzer çalışma yapılabilir. Ancak ardarda verilen sesler yerine her sesten sonra çocuğun, sesin hangi nesneden çıktığını göstermesi istenir.
• Etkinliğin değerlendirilmesinde verilen sorular, işitme yetersizliği olan çocuk için de kullanılır.