BU GÖLGE KİMİN?
Etkinlik Türü: Sanat (Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 48-72 Ay


Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...6f5a393ea2.doc


KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanıtır.
(Göstergeleri: Fiziksel özelliklerini söyler.)
Kazanım 8. Farklılıklara saygı gösterir.
(Göstergeleri: Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.)
Motor Gelişim:
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
(Göstergeleri: Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.)

ÖĞRENME SÜRECİ
• Sınıfın duvarına kraft kâğıdı yapıştırılır.
• Kâğıdın karşısına fener ya da spot gibi bir ışık kaynağı konur.
• Çocuklardan biri kâğıt ile ışık kaynağı arasında bir yerde sandalyeye oturur.
• Çocuğun kâğıda çıkan gölgesi başka bir çocuk tarafından çizilir.
• Birkaç gönüllü çocukla bu çalışma tekrarlanır.
• Çocukların gölgeleri çizildikleri yerlerden kesilir. Gölgesi çizilen çocukların adları, saç ve göz renkleri, boyunun uzunluğu gibi konularda konuşulur.
• Masalara çocukların gölgelerinin olduğu kâğıtlar, çocukların evlerinden getirdikleri dergi, gazete ve kartpostallardan kesilmiş resim ya da fotoğraflar konur.
• Çocuklar, adını ve özelliklerini belirledikleri çocuğu gölge şeklinde olan kağıt üzerine kolaj çalışması yaparak oluştururlar.
• Çocuklar yaptıkları çocuk ile aralarındaki benzer ve farklı olan özelliklerini söylerler.


Materyaller :
Fener, kraft kağıdı, kalem, çeşitli materyallerden kesilmiş resimler

Sözcükler ve Kavramlar :
Uzun-kısa, gölge, renk, aynı-farklı-benzer

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
• Bu etkinlik yapılırken ışık kaynağının yaklaşık olarak 1 metre uzaktan tutulmasına dikkat edilmelidir.
• Çocukların evlerinden getirdikleri dergi ve kartpostallardaki sevdikleri şeylerin resimlerini keserken öğretmen tarafından yönlendirme yapılmamasına dikkat edilmelidir.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Bu etkinlikte kâğıt, fotoğraf ve resimleri kullanarak neler yaptınız?
• Yaptığınız çocuğa ad vermek ve bu çocuğun özelliklerini söylemek hoşunuza gitti mi?
• Sizin göz ya da saç renginiz, boyunuz diğer arkadaşlarınızla aynı mı?
• Anneniz, babanız kardeşiniz ile benzer ve farklı olan özellikleriniz neler?

AİLE KATILIMI

• Bu etkinliğe başlamadan en az üç gün önce ailelerden çocuklarıyla birlikte dergi ve kartpostal biriktirmeleri istenebilir.
• Ailelerin çocuklarının fiziksel özellikleri ve kendi özellikleri hakkında sohbet etmeleri istenebilir.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Çocuklar artık materyaller kullanarak kendi portrelerini yaparlar. Portreler üzerinden saç rengi, göz rengi gibi fiziksel özellikleri hakkında konuşurlar.


UYARLAMA

Sınıfta Zihinsel Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;
• Öğretmen zihinsel yetersizliği olan çocuğun bileğinden tutarak çocuğun çizmesine yardımcı olabilir.
• Gölgesi çizilen çocuk hakkında zihinsel yetersizliği olan çocuğa basit ve kısa cevaplı sorular yöneltilmelidir. “Arkadaşının adını biliyor musun?” gibi.
• Zihinsel yetersizliği olan çocuk fiziksel özelliklerle ilgili sorulara cevap veremeyebilir (uzun boy- kısa boy, göz rengi gibi), bu nedenle fiziksel özelliklerle ilgili kavramlar konusunda desteklenmelidir.
• Etkinlikte çizilen gölgelerin kesilmesi sırasında; zihinsel yetersizliği olan çocuk makas tutma becerisine sahip olmayabilir. Öğretmen bu aşamayı kendisi yapabilir.
• Kolaj çalışması sırasında sözel yönergelerle kendisinden isteneni yerine getiremezse fiziksel yardım sağlanarak çocuğun kendinden bekleneni gerçekleştirmesine yardımcı olunur.
• Etkinliğin değerlendirilmesinde zihinsel yetersizliği olan çocuğa kendi fiziksel özellikleri ile ilgili sorular sorulmalıdır.