ANLAT-DİNLE

Etkinlik Türü: Türkçe (Küçük Grup Etkinliği)
Yaş Grubu : 48 – 60 Ay

Etkinlik dosyasının word hali için tıklayınız;
https://www.okuloncesi.net/dosya/upl...9a9d34b99a.doc

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Sosyal ve Duygusal Gelişim:
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
(Göstergeleri: Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.)

Dil Gelişimi:
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
(Göstergeleri: Görsel materyalleri inceler. Görsel materyalleri açıklar. Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.)
Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.
(Göstergeleri: Okumayı taklit eder.)

Bilişsel Gelişim:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
(Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.)
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
(Göstergeleri: Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir. Gösterilen sembolün anlamını söyler.)

ÖĞRENME SÜRECİ

• Çocuklar kitap köşesinden istedikleri bir kitabı seçerler.
• İkişerli grup olup yan yana sandalyelere ya da minderlere otururlar.
• Önceden kartlara çizilmiş olan dudak ve kulak resimleri çocuklara gösterilerek bunların ne amaçla kullanılabileceği sorulur. Çocukların tahminlerine göre öğretmen dudak resminin konuşma, kulak resminin ise dinleme kuralını hatırlatmak için kullanıldığını açıklar.
• Her bir gruptaki çocuklar kulak ve dudak resimlerinden birer tane alırlar. Dudak resmini alan çocuğun seçtiği kitaptaki öyküyü arkadaşına anlatacağı; kulak resmini alan çocuğun ise dinleyeceği söylenir.
• Öyküyü anlatmayı bitiren çocuk konuşmayı sembolize eden dudak resmini eşine verir ve kulak resmini alarak arkadaşının seçtiği kitaptaki öyküyü anlatmasını dinler.

Materyaller:
Not kâğıdı büyüklüğünde kartlara çizilmiş kulak ve dudak resimleri, resimli öykü kitapları.

Sözcükler ve Kavramlar :
Dinleme, sırasını bekleme, kural.

DEĞERLENDİRME

Etkinlik sonunda çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir:

• Birisi konuşurken uymamız gereken kural nedir?
• Sınıfımızda başka hangi kurallara dikkat ediyoruz?
• Bize bir şey anlatan kişiyi dinlemezsek nelerle karşılaşabiliriz?
• Okuldan eve giderken hangi kurallara dikkat etmemiz gerekir?

Bunun yanı sıra, etkinlikte kullanılan semboller sınıfta bir panoya yerleştirilerek zaman zaman hatırlama çalışmaları yapılabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Etkinliğin gerçekleşebilmesi için kitap merkezinde çocuk sayısı kadar kitap olması sağlanmalıdır.
• Dudak ve kulak kartları çocuk sayısına göre önceden hazırlanmalıdır.


ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER

• Sınıfta uyulması gereken kurallar çocuklarla birlikte belirlenerek çeşitli sembollerle görsel olarak anlaşılır hale getirilebilir.
• Bu görseller çocukların elinde tutabileceği kartlar olabileceği gibi boyunlarına asabilecekleri kolye ya da bir yere yapıştırabilecekleri etiketler şeklinde de olabilir. Bu sembollerin karşılığı olan kurallar çeşitli oyunlarda kullanılarak pekiştirilir.

AİLE KATILIMI
• Ailelere çocukların davranışlarını düzenleyebilmek için bir takım kurallara ihtiyaç duyduklarını ve bu kuralların tutarlı bir şekilde uygulanması gerektiğini, özellikle de öz düzenleme ve okul olgunluğu arasındaki ilişkiyi ele alan bilgi metinleri hazırlanıp gönderilir/panolar hazırlanır.
• Okuldaki etkinlik ve kullanılan yöntem konusunda bilgi verilerek evdeki kuralların da sınıftakiler gibi çeşitli sembollerle görselleştirilmesi/somutlaştırılması önerilir.


UYARLAMA
Sınıfta İşitme Yetersizliği Olan Bir Çocuk Varsa;

• İkişerli olma aşamasında çocuğun öğretmenle (ya da varsa yardımcı öğretmenle) eşleşmesi sağlanır.
• Dudak ve kulak kartlarından kulak kartının çocuğa gelmesi ve önce çocuğun öyküyü öğretmeninden dinlemesi sağlanır.
• Öğretmen çocuğa öyküyü anlatırken kitaptaki resimlerden yararlanır ve çocuğun resimlerde gördüklerinden bazılarının isimlerini söylemesi için sorular sorar. Çocuğun söylediği sözcükleri genişletir (örneğin, kitapta gördüğü ev için çocuk “ev” dediğinde öğretmen “kırmızı ev” ya da “bahçeli ev” gibi genişletmeler yapabilir).
• Öykü tamamlandığında, çocuğa öykünün en çok neresinin hoşuna gittiği sorulur. Daha sonra çocuğa dudak kartı verilerek, sadece öykünün en sevdiği bölümünün olduğu sayfayı öğretmenine anlatması istenir.