Otizmde Başlıca Davranış Sorunları (The main behavioral problems in ASD)


Otizmde başlıca davranış sorunları olarak;

Hiperaktivite (Aşırı Hareketlilik)

Öfke Nöbetleri

Saldırganlık

Oto-Mütilasyon (Kendine Zarar Verme)

Stereotipi (Tekrarlayıcı Hareketler)

Tikler (Omuz silkme, boğaz temizleme, mimik değiştirme)

Bruksizm (Diş Gıcırdatma)

Takıntılar (Eşyaya, mekana,kişiye vb.)

Uygunsuz Korkular (aşırı korkma veya hiç korkmama)

Duyu Sorunları (Aşırı tepki veya tepkisiz kalma)

Psikiyatrik Sorunlar (Depresyon, Panik Atak vb.)

Yeme Sorunları (Belirli gıdalara düşkünlük vb)

Uyku Sorunları (geç uyuma, ağlayarak uyanma vb.)

Uygunsuz Cinsel Davranışlar olarak sıralanabilir.Kaynaklar:

Korkmaz, B. (Yeni Symposium 39 (1): 26-34, 2001) Otizm: Başlıca Davranış Sorunları ve Pratik Yaklaşım