Engelli Çocuklar ve Oyun..


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

Engelli Çocuklar ve Oyun..

 • #1
  Gülşah MUTLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Tekirdağ ve İstanbul=)
  Mesajlar
  32,039
  @Gülşah MUTLU  Engelli Çocuklar ve Oyun..

  ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR
  Zihinsel Engel: Doğum öncesinde, doğum anında ve sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak merkezi sinir sisteminde, daha doğrusu beyinde meydana gelen tahribatlar sonucu, beyin fonksiyonlarındaki yetersizlik veya bozukluk durumudur (Oymak,1998:9)
  Bazı araştırmacılar, zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştırmışlardır Zihinsel engelli olan ve olmayan çocuklar takvim yaşlarına göre karşılaştırıldıklarında, zihinsel engelli çocukların işlevsel oyun, yalnız, sembolik oyun gibi daha alt düzeydeki oyunlara yönlendikleri gözlenmiştir Fogel ve Melson (1987), zihinsel engelli okul öncesi çocukların oyunlarının, engelli olmayan yaşıtlarına göre daha az aktif, daha az esnek ve sembolik olduğunu bulmuşlardır Zihinsel engelli olan ve olmayan çocuklar zeka yaşlarına göre karşılaştırıldıklarında ise iki grubun oyunlarının türü ve düzeylerinin farklılaşmadığı görülmemektedir
  Aynı türde yada düzeyde oyun organizasyonları aynı zeka yaşında ya da aynı gelişimsel yaşta görülebilmektedir Engelli olmayan çocuklarda olduğu gibi zihinsel engelli çocuklarda da sembolik oyunun ortaya çıkmasının en temel koşulu zeka yaşının 20 ay olmasıdır (özenmiş,2000, s27)
  Zihinsel Engelli çocukların beyin fonksiyonlarındaki yetersizlikten dolayı bilişsel, bedensel ve sosyal alanlarda bazı sıkıntılar yaşamaktadırlar Oyun ile bu çocuklarımızın; kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayabiliriz Oynanan oyunlar ve kullanılacak oyuncaklar çocuğun seviyesine uygun olarak seçilmelidir Karmaşık ve çocuğun anlamayacağı oyunlar ve oyuncaklar seçilmemelidir Oyun ve oyunda kullanılan oyuncakları reddeden engelli çocuğun hemen pes etmemesi için destek olunmalı ve gerektiğinde model olunmalıdır Çocuğa model olduktan sonra aşama aşama oyunun hakimiyeti çocuğa bırakılmalıdır
  Özel Eğitime yeni başlayan ve tüm ürkekliği ile sizi reddeden bir çocuğun ,ilgisini çeken bir oyun-oyuncak ile çocukla aranızda kurulmuş olan buzdan duvarları eritebilirsiniz
  Bir çok engel grubu gibi Zihinsel Engelli çocukların eğitiminde de oyunun çok önemli bir yeri bulunmaktadır Kavramlar (renk, sayı vb), özbakım becerileri (el-yüz yıkama, soyunma-giyinme vb), dil ve konuşma becerileri (obje sürekliliği, taklit etme, sıra alma, dinleme,vb) kazandırılırken oyun ve oyuncaklar en iyi yardımcılarımızdır ve işimizi oldukça kolaylaştırırlar Oyun ile zihinsel engelli çocuklar paylaşmayı, iletişim kurmayı, sosyalleşmeyi, kurallara uymayı öğrenirler .

  DOWN SENDROMLU ÇOCUKLAR
  Down Sendromu: İnsan vücudunda normalde 23 ü anneden 23 ü babadan olmak üzere 46 kromozom bulunmaktadır Down Sendromlu çocuklarda 21kromozomun 3 adet olmasından dolayı toplam 47 kromozom bulunmaktadır Kromozom sayısının 47 olması genetik bir farklılıktır
  Beeghly ve ark (1989) Down sendromlu çocukların oyunlarının gelişimsel sırasının ve yapısının engelli olmayan yaşıtlarına oldukça benzer olduğunu vurgularken; Down Sendromlu çocukların engelli olmayan çocuklar ile takvim yaşlarına göre ya da zeka yaşlarına göre eşleştiren bazı araştırmalarda, Down sendromlu çocukların engelli olmayan çocuklara göre nesneye daha fazla baktıkları ve keşfetme davranışının daha az olduğu vurgulanmaktadır (Akt Ruskin, Mundy, Kasari ve Sigman, (1994)
  Erken yıllarda Down Sendromlu çocuklarda dikkat gelişimini inceleyen araştırmacılar, bu çocukların oyuncaklara bakma ve keşfetme davranışlarında güçlükleri olduğunu bulmuşlardır Yaşadıkları bu dikkat yetersizliği Down Sendromlu çocukların erken sosyal etkileşimlerini ve bağımsız oyunlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir Yaşamın ilk bir iki ayında engelli olmayan çocuklar iletişimin en erken yoluyla, anneleri ile etkileşimde bulunmakta, yaklaşık 6 ay civarında oyuncaklara olan ilgileri artarken , bu çocukların anneleri ile olan etkileşimleri yüz yüze olmaktan çıkarak oyuncak merkezli hale gelmektedir
  Down sendromlu çocuklar ise dikkat yetersizliğine bağlı olarak , yüz yüze ve oyuncak merkezli etkileşimde güçlükler yaşamaktadırlar (özenmiş,2000, s29-30)
  Down sendromlu çocuklar fiziksel görüntüleri ve dildeki gecikme ve yetersizlikten dolayı her ortamda kendilerine oyun arkadaşları bulamayabilirler Dikkat eksikliğinden dolayı oyunlardan çok çabuk sıkılıp oyunu bırakabilirler Oyunlardaki arkadaş ortamının oluşması için aileler ve eğitimciler çocuklara rehberlik etmelilerdir .

  OTİZM VE OTİSTİK ÇOCUKLAR
  OTİZM: Otistik sendrom, değişik edinsel ve gelişimsel nedenlere bağlı olarak, 3 yaş öncesinde çocuklarda ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim, sembolik etkinlik, oyun ve sosyal ilişki alanlarında bozukluk ve stereotipiler ile karakterize olan bir bozukluktur (Aydın,2003:18)
  Otistik, zihinsel engelli ve engelli olmayan çocukların oyun türü ve düzeylerini karşılaştıran araştırmalardan biri DeMeyer tarafından 1967 yılında yapılmış ve yaşları 2 ile 7 arasında değişen 30 otistik ve 30 engelli olmayan çocuğun yaşa uygun oyun davranışları karşılaştırılmıştır Bu çalışma sonucunda, engelli olmayan çocuklar yaşlarına uygun oyun davranışları gösterirken, otistik çocukların oyunlarının stereotip bir nitrlik gösterdikleri ve oyuncakları keşfetme ve işlevsel olarak kullanma yerine ağza alma, çevirme ve yere vurma gibi tekrarlı davranışlar sergiledikleri bulunmuştur (Akt Wulff, 1985) Araştırmaların çoğunda otistik çocuklar zihinsel engelli ve engelli olmayan çocuklarla zeka yaşına göre eşleştirildiğinde, otistik çocukların serbest oyun ortamında nesnelerle keşif davranışlarını diğer iki gruba göre daha az kullandıkları bulunmuştur
  Otistik çocukların sembolik oyun yetersizliklerinin taklit yetersizliklerine bağlanarak açıklanmaya çalışılmasının yanı sıra, bu çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal işlevlerinin engelli olmayan çocuklarda olduğu gibi bir bütünlük içinde çalışmadığı vurgulanmaktadır (özenmiş,2000, s31-32)
  Otistik çocuklar çoğunlukla grup dışında bireysel oyunlar ile zamanını geçirirler Bireysel oyunlarında kullandıkları oyuncakları genelde amacına uygun kullanmayabilirler (Örneğin oyuncak arabayı ters çevirip tekerlerini döndürmek, verilen oyuncakları birbirine vurarak ses çıkarttırmak, oyuncağı döndürüp izlemek gb) Aynı zamanda bir çok otistik su ile oynamayı sevmektedir Tercih ettikleri oyuncaklar renkli, hareket eden, görsellikleri ön planda olan oyuncaklardır Hayal gücüne dayanan oyunları hayal güçleri yeterince gelişmediği için oynayamazlar Görsel hafızaları iyi olan otistikler yapbozlar ve inşa gerektiren oyunlara ilgi gösterirler Taklit etmeye dayalı oyunları oynarken zorlanırlar Bazı Otistik çocuklar bilgisayar oyunlarını sevebilirler Ancak bu oyunlar çocukta saplantı haline gelebilir ve aile için sıkıntı yaratabilir anne babaların buna dikkat etmesi gerekir .

  GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLAR
  Bu çocukların diğer engel gruplarındaki ve gören çocuklara göre oyunlarında anlamlı bir gecikme olduğu vurgulanmaktadır Görme engelli çocuklar, özellikle duyu-motor gelişim ve sembolik oyunda gecikme yaşamaktadırlar Gören yaşıtları üst düzey oyun türlerine yönelirken görme engelli çocuklar, oyuncaklar ile ses çıkaran etkinliklere odaklaşmaktadırlar
  Bugün olumlu şartlar oluşturulduğunda görme engellilerin imkanları ölçüsünde oyunlara katıldıkları bilinmektedir Yaşamın ilk yıllarından dokunma duygusunu geliştirici oyunlar oynanır Daha sonraki süreçlerde satranç, hafıza oyunları, üçer kişilik iki takımla içinde zil bulunan bir topla oynanan torball isimli oyun bunlardan sadece bir kaçıdır Aynı zamanda hareket gerektiren oyunlar bu çocukların kaslarının gelişimi için çok önemlidir Bir çok kez bahsettiğimiz gibi, aile bireylerinin çocuklarını iyi tanımaları onların ilgi alanlarını iyi tespit etmeleri bu yönde oyunlar seçmeleri ve bu oyunların oynanması için onları cesaretlendirmeleri gerekmektedir .

  İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLAR
  Sosyal oyun davranışlarına bakıldığında işitme engelli çocukların işiten çocuklardan daha fazla yalnız oynadıkları, işiten çocukların ise işbirlikçi oyunu tercih ettikleri ve paralel ya da katılımcı oyun gibi etkileşimin en az düzeyde kullanılabildiği oyun türlerinde iki grubun farklılaşmadığı bulunmuştur Bilişsel oyun davranışlarına bakıldığında ise, işitme engelli çocukların zamanlarının büyük bir kısmını inşa oyununa harcadıkları, işiten yaşıtlarının ise zamanlarının büyük bir kısmını işlevsel ve sembolik oyunla geçirdikleri görülmüştür (özenmiş,2000, s33)
  İşitme engelli çocuklar bir çok oyuna katılmaktadırlar İşaret dilini öğrenen çocuklar büyük oranda toplumsal hayata uyum sağlamaktadırlar İşitme engelli çocuklar görselliği ön planda olan oyunları tercih ederler Yaşıtları ile oynarken gerekli güven duygusu kazanılmamış ise oyunlarda çekingenlik gösterebilirler .

  BEDENSEL ENGELLİ ÇOCUKLAR
  Bedensel engelliler engellerinin el verdiği ölçüde oyunlara katılırlar Hareket engeli olan bebekler çevrelerine ilgi göstermeyebilirlerBu durumda bebeğin daha çok uyarılmaya ihtiyacı vardır Görerek ,dokunarak,işiterek ve tadarak oynayabileceği oyunlar –oyuncaklar tasarlanabilir( içinde farklı nesnelerin olduğu dokunma torbaları,ışıldak, değişik sesler çıkaran ziller, çıngıraklar, minik ritm araçları,ağza alınabilecek emebileceği ısırabileceği farklı dokulardaki nesneler vb) Kaslarının gelişimini destekleyici oyunlarda hareket engeli olan çocuklar için çok faydalı olabilir(küvette suyla oynanan oyunlar,oyun hamuru ile oynanan oyunlar,bul taklar,iç içe geçen kovalar vb) Çocuğunuz ile oynayacağınız taklit oyunları çocuğunuzun dikkatini artırarak öğrenmesini hızlandıracaktır Konuşma problemi olan çocuk ile ayna karşısında dil, dudak, çene egzersizleri çocuğun konuşma organlarının işlevselliğini artıracaktır .

  DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
  Hiperaktif çocuklar gerek çok hareketli olmaları gerekse dikkatlerinin çok çabuk dağılmasından dolayı grup oyunlarına gereken ilgiyi göstermeyebilirler Grup oyunlarına çok ilgi göstermeyen Hiperaktif çocuklar ilgisini çeken oyunlara saatlerini verebilirler (Örneğin Bilgisayar Oyunları) Daha çok bireysel oyunları oynayan Hiperaktif çocuklar dikkatleri kolay dağıldığı için sık sık oyun değiştirirler
  Doğumumuzla birlikte hayatımıza giren oyun ömrümüzün sonuna kadar bize eşlik eder Oyun engelli çocukların hayatında da çok önemli bir yere sahiptir Engelli çocuklar zor ve karmaşık oyunları oynamaktan çekinirler
  Bunun yerine karmaşık olmayan basit oyunları tercih ederler Tercih edilen oyun ve oyuncaklar engelli çocuğun zeka seviyesine, engel durumuna göre farklılık gösterir Engelli çocuklar engelinin el verdiği ölçüde oyunlar oynarlar Engelli çocuklar basit oyunları tercih ederler bu basit oyunlar oynandıkça kendilerine olan güven duyguları gelişir Kendine güvenen çocuk daha karmaşık oyunları aşama aşama oynamaya başlar Bu çocukların oyunlarda her zaman olduğu gibi en iyi yardımcısı aileleridir Aile çocuğunun kapasitesini bilmeli ve seçilecek oyunları-oyuncakları bu yönde belirlemelidir Çocuğunu cesaretlendirmeli gerektiğinde fiziksel yardım ile destek olmalıdır Özellikle bazı engel gruplarında sosyal oyunlar çok önemli olduğu için aileler çocuklarının sosyal oyunlar oynaması için ortamlar oluşturmalı çocuklarını bu yönde desteklemelidirler .

  OYUNUN ENGELLİ ÇOCUKLARA KAZANDIRDIKLARI • Dikkatinin ve farkındalığının artmasını sağlar
  • El – Göz koordinasyonunun gelişimine katkıda bulunur
  • Birikmiş enerjisini kabul gören bir şekilde atmasını sağlar
  • Kavramları daha kolay öğrenmesini sağlar
  • Özbakım becerilerini daha kolay öğrenir
  • Çocuğun kendine olan güven duygusu gelişir
  • Problem çözmeyi daha kolay öğrenir
  • İlgi ve yetenekleri daha objektif değerlendirilir
  • Oyun hamuru, kil gibi malzemeler kullanılarak yapılan oyunlar çocukların el kaslarını gelişmesine yardımcı olur
  • Kurallara uymayı öğrenir
  • Oyun ve oyuncaklar sayesinde sorumluluk almayı öğrenir
  • Dil gelişimine katkıda bulunur
  • Daha kolay iletişim kurar, paylaşmayı öğrenir
  • Çocuğun daha az problem davranışlar sergilemesini sağlar
  • Öğrendiklerini pekiştirir
  • Çocuklar oyun yolu ile yansıtamadığı duyguları yansıtarak içsel durumları hakkında bilgi verirler
  • Eğitime yeni başlayan engelli çocuğun kaygıları oyun ile ortadan kaldırılabilir

  fussilet.com
  Konu Arz tarafından (18.Kasım.2009 Saat 13:38 ) değiştirilmiştir. Sebep: başlıkta imla hatası.
  6. yaşımız kutlu olsun!!!
  Ögretmen, insan davranislarini ve yeteneklerini gelistiren bir davranis mühendisidir.


  10.Yıl
  Önce Okul Öncesi

  #DİRENKPSS2015

 • #2
  KARANFİL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.Eylül.2009
  Mesajlar
  14
  @KARANFİL  bir rehabilitosyon merkezinde çalışıyorum hocam bu bilgiler çok işime yaradı teşekkür ediyorum paylaştığınız için

 • #3
  Gülşah MUTLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Tekirdağ ve İstanbul=)
  Mesajlar
  32,039
  @Gülşah MUTLU  Alıntı KARANFİL Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bir rehabilitosyon merkezinde çalışıyorum hocam bu bilgiler çok işime yaradı teşekkür ediyorum paylaştığınız için
  ne mutlu bana hocam..rica ederim,güle güle kullanın..
  6. yaşımız kutlu olsun!!!
  Ögretmen, insan davranislarini ve yeteneklerini gelistiren bir davranis mühendisidir.


  10.Yıl
  Önce Okul Öncesi

  #DİRENKPSS2015

 • #4
  @asi@kız@ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  06.Mayıs.2009
  Nereden
  adana
  Mesajlar
  531
  @@asi@kız@  teşekkürler hocam

 • #5
  Gülşah MUTLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Tekirdağ ve İstanbul=)
  Mesajlar
  32,039
  @Gülşah MUTLU  rica ederim.
  6. yaşımız kutlu olsun!!!
  Ögretmen, insan davranislarini ve yeteneklerini gelistiren bir davranis mühendisidir.


  10.Yıl
  Önce Okul Öncesi

  #DİRENKPSS2015

 • #6
  busemm - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22.Mart.2009
  Nereden
  Kocaeli
  Mesajlar
  10,755
  @busemm  güzel paylaşımınız için teşekkürler..

 • #7
  daisy sevde - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  04.Mart.2012
  Nereden
  ŞEHZADELER ŞEHRİ AMASYA
  Mesajlar
  183
  @daisy sevde  Teşekkür ederim

 • #8
  Gülşah MUTLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Nereden
  Tekirdağ ve İstanbul=)
  Mesajlar
  32,039
  @Gülşah MUTLU  bende rica ederim
  6. yaşımız kutlu olsun!!!
  Ögretmen, insan davranislarini ve yeteneklerini gelistiren bir davranis mühendisidir.


  10.Yıl
  Önce Okul Öncesi

  #DİRENKPSS2015

 • #9
  kardelen_61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19.Aralık.2012
  Mesajlar
  2
  @kardelen_61  işitme engellilere yönelik oyun etkınlıgı bulmam lazım yardımcı olurmusunuz

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. görme engelli çocuklar
   Konu Sahibi burcum0626 Forum ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ SORUNLARINIZ
   Cevap: 1
   Son Mesaj : 19.Eylül.2011, 21:15
  2. Eğitimde Drama ve Engelli Çocuklar
   Konu Sahibi Kübra AKÇİMEN Forum MAKALE-ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL YAZILAR
   Cevap: 1
   Son Mesaj : 13.Mayıs.2011, 23:51
  3. engelli çocuklar için...
   Konu Sahibi svm27 Forum KARDEŞ OKUL VE YARDIMLAŞMALAR
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 07.Ocak.2011, 19:55
  4. İşitme engelli yada görme engelli ilköğretimde çalışan varmı ??
   Konu Sahibi jives Forum ATAMALAR VE TAYİN İSTEMLERİ
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 20.Ağustos.2010, 15:23
  5. Eğitimde Drama ve Engelli Çocuklar
   Konu Sahibi Ayşe Turan BAL Forum MAKALE-ARAŞTIRMA ve BİLİMSEL YAZILAR
   Cevap: 3
   Son Mesaj : 06.Mayıs.2010, 21:13

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş