Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü Belirtileri


Bir çocuğun zeki olması onun her zaman kolay bir şekilde öğrenebileceği anlamına gelmez. Zeki çocuklarda öğrenme ve algılama güçlükleri yaşayabilir. Bu bakımdan öğrenme güçlüğü kesinlikle bir zeka geriliği göstergesi değildir. Öğrenme güçlüğü Türkiye’de yüzde 9 gibi yüksek bir oranda görülmektedir. Bu da Türkiye’de ilkokula giden her yüz çocuktan 9’unda öğrenme güçlüğü sorunu var demektir. Öğrenme güçlüğünün günümüzdeki kesin nedeni tam olarak bilinememekle birlikte genetik etmenler, norölojik bozukluklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğrenme güçlüğü belirtileri çocuğun günlük yaşamındaki birçok alanda kendini gösterebilir. Genel anlamda öğrenme güçlüğüne sahip çocuklarda şu belirtiler sıklıkla görülür.

*Görsel algılama güçlüğü çekerler, resimdeki harfleri ve şekilleri çizmekte zorlanırlar.

*Okuduğu parçanın anlamını anlamakta ve parçayla ilgili sorulara cevap vermekte zorlanırlar.

*Okurken yerleri kaybeder veya satır atlarlar.

*Bazı harfleri karıştırabilir veya ters yazabilirler. (ev/ve vb.)

*Dikkat bozukluğu vardır, ilgileri kolayca başka yönlere kayar,

*Dikkatlerini bir işe ve oyuna vermekte zorlanırlar.

*Çevresiyle uyumsuzluk problemleri yaşarlar,

*Duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanır, düzgün cümleler kuramazlar.

Anıl YÜCEL

Özel Eğitim Öğretmeni