elips
oval
boyama
şekiller
kavram çalışma
tarafımdan düzenlenmiştir.