Okul öncesinde karne kaldırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı.

Yeni yönetmelikte, “Çocukları başarılı veya başarısız gösteren; karne, diploma ve benzeri adlar altında hiçbir belge verilemez” denildi. 3-6 yaş gurubu öğrenciler için başarılı-başarısız değerlendirmesi yapılmayarak, okul öncesi eğitimin sınav ve karne stresinden uzak tutulması hedefleniyor. Okul öncesi eğitim kurumlarında, Okul Öncesi Eğitim Programı’na göre çocukların gelişim ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak her çocuk için öğretmenleri tarafından, kazanım değerlendirme dosyası doldurulacak.

oKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Kazanım Değerlendirme Dosyası(12)
Madde 55- (Değişik : 31.7.2009/27305 RG) Okul öncesi eğitim kurumlarında, Okul Öncesi Eğitim Programına göre çocukların gelişim ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak her çocuk için kazanım değerlendirme dosyası tutulur.
Öğrenci Dosyası, Gelişim Raporu ve Katılım Belgesi(13)
Madde 56- (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) E-okul sisteminde her çocuk için öğrenci dosyası tutulur.
Bu Yönetmeliğin 55 inci maddesindeki kazanım değerlendirme dosyası bilgileri doğrultusunda hazırlanan Gelişim Raporu (EK-10), her dönem sonunda e-okul sistemine işlenerek bir örneği veliye verilir.
Okul öncesi eğitimini tamamlayan veya okul öncesi eğitim kurumlarına en az bir eğitim yılı devam eden çocuklara, e-okul sisteminde düzenlenen Katılım Belgesi (EK-11) verilir. Çocukları başarılı veya başarısız gösteren; karne, diploma ve benzeri adlar altında hiçbir belge verilemez.
Öğrenci dosyası ile gelişim raporuna, pedagojik değeri olmayan ve gizliliği gerektiren bilgiler işlenmez.
Öğretmenler ile okul yönetimi bu bilgilerin sisteme zamanında işlenmesinden sorumludur.