E okul sistemine https://mss.meb.gov.tr/logineokul.aspx adresinden giriş yapılabilmektedir.