Isınma:

sınıfta serbest yürünür Liderin komutu ile vücut parçalarını sıra ile kullanarak havada daire çizme çalışması yapılır( baş ile, omuzlar ile, el bilekleri ile, parmaklar ile, gövde ile, kalça ile, diz ile, ayak parmakları ile)

Kaynaştırma:

sınıf içinde serbest yürünürliderin komutuyla önce kendi vücut parçalarına sonra arkadaşlarının vücut parçalarına dokunurlar (ellerine, yüzlerine, kollarına, bacaklarına, sırtına, kafalarına, burunlarına)

Rahatlama:

lider çocuklardan sırt üstü yere yatıp gözlerini kapatmalarını ister Liderin komutuyla söylenilen vücut parçaları üzerinde top yuvarlanıyormuş gibi hissetmeleri sağlanır

Oyun/ doğaçlama:

fon kartonundan yapılmış yaşlı bir erkek figürü çocuklara gösterilir Çocukların bu figüre bir isim vermeleri söylenir İsim bulunduktan sonra karşılaştırma çalışmasına geçilir Bu insan uzun mu kısa mı, kadın mı erkek mı, yaşlı mı genç mi? Sizce bu kişi ne iş yapıyor olabilir? adı ne olabilir? Soruları sorulur bir isim verilir Figür puzzle gibi parçalara ayrılır Çocuklar sırayla bir vücut parçasını alır adını söyler ve olması gereken yere koyar Puzzle tamamlandıktan sonra vücudumuzla sesler çıkarma oyunu oynanır elleri dizlere birbirine göğse vurulara çıkan seslere ve farklara dikkat çekilir

alıntı