ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU VE EĞİTİMİ


TANIM:

Konuşma dilindeki sesler, nefesin ses bantlarını titreştirerek yada titreştirmeden gırtlaktan geçtikten sonra ağız ve burun boşluğunda şekillenmiş halidir.
Konuşma seslerini çıkarma işlemine söyleyiş (artikülasyon) denir. Dinleyici konuşma seslerini atlanmış, yer değiştirmiş, eklemeler ve çarpıtmalar yapılmış gibi algılıyorsa söyleyiş (artikülasyon) bozukluğundan bahsedilebilir. NEDENLER:
Yapısal Nedenler:
• Ağız içi, dudak, dil gibi konuşma organlarının bozukluğu, (Dudakların yarıklığı veya dudağın olağan dışı gergin olması)
• Dil kaslarının normal işleyişten yoksun olması,
• Dil bağı denilen bağlantının dil ucuna yakın oluşması,
• Damağın çok yüksek veya düz olması, damak yarıklığı ve burunda et olması,
• Çene kas ve sinirlerinin bozukluğu,
• İşitme kaybı,
• Zihinsel gerilik,
Görevsel Nedenler:
• Konuşma organları tam ve sağlıklı olduğu halde, konuşmada üstlendiği görevi tam ve sağlıklı olarak yerine getiremediği durumlardır. Bu durumlar çoğunlukla öğrenme ve alışkanlıkla ilgilidir.
• Evde yabancı bir dil konuşulması veya konuşulan dilin yetersiz olması,
• Konuşmayı kazanma ve pekiştirme döneminde çocukla ilgilenecek bir yetişkinin olmaması,
• Çocuğa konuşmayı öğretmek için izlenilen yolun yanlış olması (baskıcı, eleştirici tutumlar gibi).
Psikolojik Nedenler:
• Çocuğun zihin düzeyinin konuşmayı zamanında ve doğru kazanabilmesini engellemesi,
• Çocuğun duygusal bir çatışma içinde olması,
• Anababa arasında geçimsizlik, maddi sorunlar, göç gibi sorunlar,
• Çekingen ve utangaç kişilik,
• Konuşmanın kazanılması için gereken algıya sahip olmamanın yol açtığı ses belleği ve ses ayırım gücünde zayıflık,
• Konuşmasında sonradan gerileme oluşan çocuklarda yapısal ve görevsel bulgular normal olursa konuşma özrünün nedenini psikolojik nedenlerde aramak gerekir.


.alıntıdır.