Sosyal Fobi Nedir?


Utanç verici bir duruma düşmekten, onaylanmayacak bir davranışta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten, olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korku.
Peki sosyal fobi utangaçlık mıdır??? Hayır! Sosyal fobi:Utanma korkusudur

•Başkalarının beklentilerine fazla önem verme
•Kendi isteklerini açıkça ortaya koyamama
•Hayır diyememe
•Aşırı düzeyde kendinin farkında olma
•Kendini fazla eleştirme, hataları gözünde büyütme
•İncelendiği düşüncesiyle kalabalık ortamlarda göz önünde bulunmaktan rahatsızlık duymayı kapsar.
Temelinde onaylanmama korkusu vardır.

Sosyal Fobinin Belirtileri

Fizyolojik belirtiler...

•Yüz kızarması
•Terleme
•Ağız kuruması
•Kalp çarpıntısı
•Nefes kesilmesi
•Nefes darlığı
•Titreme


Zihinsel belirtiler...

•Güçsüzüm.
•Yetersizim.
•Çirkinim.
•Beğenilmiyorum.
•Sevilmeye layık değilim.
•Mükemmel olmalıyım.
•Asla hata yapmamalıyım.
•Kaygılı olduğumu belli etmemeliyim.
•Çok rahat davranmalıyım.
•Kusursuz görünmeliyim.
•Kimseyi gücendirmemeliyim.
•Herkesin beğenisini kazanmalıyım.


Ne zamanlar görülebilir?

•Cinsellik
•Sınava girme
•Tartışmaya girişme
•Genel tuvaletlere gitme
•Alışverişte pazarlık etme
•Karşı cinsle iletişim kurma
•Topluluk önünde konuşma
•Genel yerlerde yemek yeme
•Statüsü yüksek biriyle konuşma
•Başkalarının önünde soyunup giyinme
Sosyal fobi oluşması sonucunda; korkulan ortama girmeme, korkulan ortamı terk etme, göz temasından kaçınma, ilgisiz şeyler düşünme, hayallere dalma, konuya odaklanamama, konuyu değiştirme ya da alkol kullanma görülür.

Nedenleri ne olabilir???

Sosyal fobililerin çoğunun ana babalarının da sosyal korkuları bulunan, başkalarının düşüncelerine fazla duyarlı kişiler olduğu görülmektedir. Ailenin aşırı koruyucu bir tutum içinde bulunması çocuğun pasifize olmasına yol açabilir. Ezilen, sövülen, dövülen, aşağılanan, küçük görülen, alay edilen bir çocuğun içinde "Sen değersizsin, dövülecek bir nesnesin, sevilmeye layık değilsin." mesajı yer edinir. Olduğu gibi kabul edilmeyen, nasıl olduğuna değil, nasıl olması gerektiğine önem verilen, sözleri önemsenmeyen, duygularını olduğu gibi ifade etmesine izin verilmeyen, ana babasının istediği kalıplara girmek zorunda bırakılan bir çocuk zamanla kendi özünden kopar ve duygularına yabancılaşır. Ayrıca sosyal ortamlara alışkın olmamak da hastalığın oluşmasında etken olabilmektedir. Bunun yanında çevrenin çocuktan beklentileri yüksekse ve bu beklentileri yerine getiremediğinde çocuk kınanıyor ise sosyal fobi ortaya çıkabilmektedir. Ek olarak belirli bir olaydan sonra travmatik sosyal koşullanmanın sosyal fobi oluşmasında etkili olduğu gözlenmiştir..ALINTIDIR.