OKUL BAŞARISIZLIĞI VE KARNE PSİKOLOJİSİ

Her yıl karne zamanı yaklaştığında gazetelerde ya da TV lerde çok sıklıkla şöyle; Bir habere rastlarız karnesi zayıf geleceği için intihara kalkışan çocuklar, evden kaçan çocuklar ve karne üzerinde notlarını değiştirmeye çalışan çocukların sayısı hiçte az değildir.
Bunun NEDENİ, maalesef yanlış, anne, baba tutumlarıdır. Anne babalar çocuklarına kötü not alırsan, ya da kötü karne getirirsen gözüme gözükme ve benzeri tehditler ile çocuğu korkutmaktadırlar. Ve bu durumda karnesi kötü olan çocuk yukarıda söylediğimiz gibi olumsuz yollara başvurmakta, hatta maalesef intihar ve bunun sonucunda ölümler olabilmektedir. Bu tür olayların önüne geçebilmek için iş, ailelere düşmektedir. Çünkü çocuğun karnesi kötü ise burada aileninde payı olabilmektedir. Aile bir dönem boyunca çocuğunun dersleri ile ilgilenmez, sınavlarının nasıl geçtiğini sormaz ve sadece sürekli tehdit ederse, ayrıca ailede huzursuz sevgi ve saygıdan uzak sürekli kavganın olduğu bir ortam var ise bu ortamda çocuğun başarılı olması beklenemez, bu açıdan kötü karne getiren çocuğun ailesinin bunda bizimde payımız varmıdır, diye düşünmelerinde büyük bir yarar vardır. Nasıl ki çocuklarının başarılarında aileninde payı var ise başarısızlıklarında da ailenin etkisi vardır.
****
DERS BAŞARISIZLIĞININ NEDENLERİ:
* Çocuğun ders çalıştığı ortam ( huzurlu veya huzursuz bir ortamın olması)
* Çocuğun sağlık durumunu
* Zihinsel durum
* Genel çevre koşulları
* Sos yo ekonomik ve kültürel koşullar
* Evin fiziki koşulları
* Gerekli materyallerin, araç ve gereçlerin sağlanamamış olması
* Çocukla dersleri konusunda yol gösterecek onu motive edecek birsinin olmaması
* Çocuğun sosyalleşememesi ve içe dönük bir yapısının olması
* Okul olgunluğuna erişmemiş olması
Tüm bu nedenler ve burada daha sayamadığımız birçok neden okul başarısızlığına yola açabilmektedir. Okul başarısızlığının sadece tek bir nedeni yoktur. Okul başarısızlığı olduğu zaman genelde öğretmenlerin, ailelerin aklına zihinsel nedenler gelmektedir. Her okul başarısızlığında kesinlikle bilinmelidir ki zihinsel bir neden yoktur bunun dışında birçok neden olabilir. Okul başarısızlığı olan çocukların sürekli bu tekrarlanıyorsa bunun bir UZMAN TARAFINDAN MUTLAKA VE MUTLAKA ELE ALINIP İNCELENMESİNDE YARAVARDIR. Okul başarısızlığı da giderilip çocuğun okulda başarılı olması sağlanabilir.
***
Okul başarısının sağlanabilmesi için motivasyon önemlidir. Bu motivasyonun kazandırılması için yine aile'nin rolü önemlidir.
Diğer bir faktör de ders çalışma yöntemlerinin çocuğa öğretilmesidir. Bu yöntemleri bilmezn çocuklarda ders çalışsalarda başarılı olamabilmektedirler. Bu yöntemler kısaca uygu bir ortamın hazırlanması, bir masada ders çalışmak,tv izleyerek ve müzik dinleyerek çalışmamak, yazarak çalışmak şeklinde kısaca sıralanabilir.
Hep söylediğimiz gibi çocuk ta bir sorun var ise bu sorun ne olursa olsun ailelerin kendilerine bakmaları acaba bizim yaptığımız yanlış bir şey varmı şeklinde düşünmeleri diğer bir konuda, çocuklar anne ve babaalrını her konuda MODEL ALMAKTADIRLAR. Bu başarı, başarısızlıkta da böyledir. Çocuklarımızın başarılı olmasını bekliyor isek bizlerinde onlara başarı konusunda model olmamız gerekir.
Diğer bir konuda, okulda verilen ödevler çocuklar yapsın diye verilmektedir. Fakat malesef anne ve babalar çocukların ödevlerini yaparak onların, tembelleşmesine yol açmaktadırlar bu sadece ödevler için değil çocuğun yapması gerken ne varsa hep aileleri üstlenirse daha önce de söylediğimiz gibi çocuk tembelleşebilir. Bu tembellik doğal olarak başarısızlığı da beraberinde getirmektedir.

Son olarak şunu söyleyebiliriizki başarı için inanmak gerekir başarılı olacağına inanarak çalışmak planlı ve düzenli çalışmak başarıyıda beraberinde getirecektir.

SAYGILARIMLA PSİKOLOJİK DANIŞMAN &PEDAGOG AYKUT AKOVA

.ALINTIDIR.