ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN PROBLEMLER:

1:KONUŞMA BOZUKLUKLARI:

A:GECİKMİŞ KONUŞMA:Çocuk 2 yaşına geldiği halde bir kaç kelime dahi söylememesi gecikmiş konuşma olarak adlandırılır.

B:ARTÜKİLASYON BOZUKLUĞU:Çcocuğun kelimeleri yanlış telaffuz etmesi
ÖRNEK:Araba yerine ayaba kelimesinin söylemesi

C:KEKEMELİK:Rtim bozukluğu olarak ta tanımlanır.Birincil ve İkincil olmak üzere 2 ye ayrılır.

Kekemelikte takılmalar çok az olabildiği gibi çok fazlada olabilmektedir.Kİşi konuşurken başladığı bir cümleyi bitiremez burada nefesin yanlış kullanımı söz konusudur.Kekemeliğin en önemli sebebi psikolojik sebeblerdir.

2:YALAN DAVRANIŞI: 2 tür yalan vardır. sözde yalan bu yalan türü geçici dir
ilk çocukluk döneminde görülür.

Patolojik yalan üzerinde durulması gereken bir yalan türüdür.Özellikle son çocukluk dönemi ve ergenlik te görülür yalan alışkanlık haline gelmiştir.

3:ÇALMA DAVRANIŞI:8 yaşından önce çocuklarda çalma davranışından söz edemeyiz çocuklar 8 yaş öncesi başkalarına ait eşyaları alabilirler bunu biz çalma olarak adlandıramayız.Çünkü 8 yaşından önce mülkiyet kavramı henüz tam olarak gelişmemiştir.

4:SÖZ DİNLEMEME:Bu çocuklar genellikle her istedikleri yapılan çocuklardır.
Bu sebeble tatminsiz olurlar hırçın ve söz dinlemezler.

5:KORKU KAYGI:Çocuklar da özellikle sıfır yedi yaş arasında çeşitli korkuları var dır.ÖRNEĞİN:Karanlık bunlar doğaldır fakat sıklık ve şiddeti fazla ise ozaman bunun üzerinde durulması gerekiir.

SINAV KAYGISI:Bazı çocuklar sınava girmeden önce ve sınav sırasında çok heyecanlanırlar bu durum onların okul başarılarını olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu çocukların ailelerinin yaklaşım biçimleri kaygıyı daha çok arttırıcı değil,destek olucu güven verici olmalıdır.

OKUL FOBİSİ:Okul çağına gelmiş çocuğun okula gitmekte zorlanması gitmek istememesi ve bunun sonucunda psikosomotik bazı rahatsızlıkların ortaya çıkma durumudur.

BELİRTİLERİ:

1:Mide bulantısı ve kusma
2:Karın ağrısı
3:Baş ağrısı
4:Enerjisinin düşmesi
5:İştahsızlık
6:Kalp çarpıntısı ve soluk almakta güçlük çekme
7:Ağlama nöbetleri
8:Sınıf içinde duramama
9:Hırçınlık
10:Uyku sorunun ortaya çıkması
11:Alt ıslatma ve kirletme
12:Kavgacılık

NEDENLERİ:Okul fobisi yaşayan çocuklar güven problemi olan ayrılık korkusu yaşayan özellik le anneye aşırıbağımlı olan çocuklardır.
kaybetme korkusu içindedirler.Bu çocuklar okul öncesi bir kuruma gitmemiş fazla arkadaşları olmayan yada hiç arkdaşı olmayan paylaşmayı bilmeyen tek başına oyun oynayan kısacası sosyalleşememiş çocuklardır.

NELER YAPILMALIDIR:Çocukların okula hazırlanması önemlidir bunun için ailelere iş düşmektedir.
Okula başlamadan önce aileler çocuklarına okul hakkında bilgi vermelidir.
En önemlisi çocuklarını okul öncesi kurumlara göndermelidir.
Okul fobisi uzun sürerse mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır.

6:KAVGACILIK:Bazı çocuk ve ergenler sorunlarını kavga yoluyla çözmeye çalışırlar kurallara uymazlar otoriteye,anne, babaya karşı gelirler bunun temelinde yanlış iletişim
ve eğitim biçimleri gelmektedir.
Bu çocukların mutlaka bir uzmana en erken zamanda getirilmeleri gerekmektedir.
Yok sa bu çocukalar suç işleme ye adaydırlar.

7:HİPERAKTİVİTE:Bu çocuklar hiç yerinde duramazlar bir masada uzun süre oturamazlar dikkat süreleri çok kısadır.
Bu durum onların okul başarılarını etkilemekte her an bir kaza geçirebilme riskleri çok fazla dır.
Bu sebebten dolayı uzmanlar tarafından incelenmelidirler.

8:ALT ISLATMA VE KİRLETME:Çocuklar iki yaşına geldiği halde tuvalet eğitimini bağımsız olarak kazanmamışlarsa bir sorundan söz etmek mümkün olmaktadır.
Bu çocukların fizyolojik ve psikolojik açıdan incelenmeleri gerekmektedir.

9:GÜVENSİZLİK PROBLEMİ:Çocuklarda bir buçuk ve üç yedi yaş arası güven yada güvensizlik dönemidir.Bu dönemde çocuklar ailesine ve dış dünyaya ya güvenmeyi yada güvenmemeyi öğrenecektir. Bu sebeble bu yaşlar da ailenin çocuğa yaklaşımı çok önem taşımaktadır.

10:KARDEŞ KISKANÇLIĞI:Kardeş kıskançlığında en önemli faktör yeni bir kardeş geldikten sonra ailenin yaklaşım biçimidir.Aile çocuğuğa çocuğun doğumundan sonra davranışlarını değiştirmemesi gerekir.

11:YEMEK YEMEME:Yemek yemek istemeyen çocuklara zorla baskıyla bir şeyler yedirmeye çalışmak çok yanlıştır çünkü çocuğu tamamen yemekten soğutur.

12:TİKLER:İstem dışı tekrarlanan söz ve davranışlar şeklinde tanımlanır bir ruhsal boşalmanın sonucu ortaya çıkarlar

ÖRNEĞİN:Saç yolma,dudak yeme,kaş ve kirpik yolma,diş gıcırdatma,omuz oynatma(silkme),tırnak yeme,kaş göz oynatma gibi ortaya çıkar.

13:OKUL BAŞARISIZLIĞI:Okulda verilen eğitim de zorluklar yaşama sınavlarda başarılı olamama algılama zorlukları dikkat sorunları şeklinde kendini gösterir.
Bir çok sebebleri olabilir bunlar zihinsel sebebler, psikoojik sebebler,fizyolojik sebebler, çevresel ve ailesel sebeblerdir.

Okul başarısızlığı sürekli tekrarlanıyorsa mutlaka çocuğun bir uzman tarafından görülmesi gerekir.

14:BOŞANMANIN ÇOCUĞA ETKİSİ:Boşanmış ailelerin çocuklarında çocuğun yaşına göre farklı etkilenmeler görülür.Küçük yaştaki çocukalra da özellik le bu boşanmadan kendini suçlu hissetme görülürken ilerki yaşlar da anne ve babayı suçlama ortaya çıkmaktadır.

Bu çocukların okul başarısı düşmekte sosyalleşmekte zorluklar çekmektedirler.
Bu konuşlarda bilgi almak çin bir uzmandan yardım almak önemlidir.

15:OKULDAN KAÇMA:Bazı çocuklarda bu davranış gözlenmektedir.Bunun altında yatan sebebler araştırılmalı gerekirse bir uzmandan yardım alınmalıdır.

SIK SORULAN SORULAR:

1:SORU:çocuğumuzu hangi durumlarda bir pedagog'a götürmeliyiz?
CEVAP:Çocuğunuz uyum ve davranış problemi yaşıyorsa,konuşma problemi varsa, okul fobisi varsa,sınav kaygısı,okul fobisi, alt ıslatma ve kirletme problemi, tik, kekemelik, güvensizlik, öğrenme güçlüğü, algılama, dikkat, hafıza probelmleri,çekingenlik, iletişim, problemleri, kavgacılık, okuldan kaçma, söz dinlememe, kardeş kıskançlığı, otizim,down sendromu, zihinsel gerilik, hiper aktivite, boşanma ve sonucunda ortaya çıkan problemler ve meslek seçimi, okul seçimi, zeka testleri psikolojik değerlendirme konularında bir pedagog dan yardım alabilirsiniz.

2:SORU:Pedagog kaç yaşları arasında çocuklarla çalışır.

cevap:sıfır&on sekiz yaşları arasında çocuk ve ergen lerin zihinsel, sosyal, psikolojik sorunları ile ilgili sizlere yardım hizmeti verir.


3:SORU:Çocuğum okulda başarılı olamıyor bunun nedenleri ne olabilir.


CEVAP:zihinsel nedenler.Zeka düzeyinin normalin altında doksan'ın altında olması
Ailesel nedenler.Ailenin çocukla ilgilenmemesi çocuğa derslerinde kimsenin yardım etmemesi

Sosyo ekonomik nedenler.Ailenin ekonomik düzeyinin çok çok düşük olması çocuğun ihtiyaçlarının karşılanamaması okul başarısını etkiler

Çevresel nedenler.Çocuğun çevresinde olumsuz arkadaşların olaması çocuğun onları örnek alması

Fizyolojik nedenler.Çocuğun sürekli bir hastalığının veya bir özürünün olması

Beslenme.Çocuğun dengeli beslenememesi (protein,karbonhidrat ve vitaminleri )düzenli ve gerektiği kadar alamaması


.ALINTIDIR.