Çağımızda, kentsel yaşam koşullarının neden olduğu sosyal uyum sorunu giderek artmaktadır. Sosyal uyum güçlüğü sorunu denen kavramın sosyalleşme sorunsalının bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Eğitim-öğretim dünyamızda yerini istendik şekilde alamayan onbinlerce çocuğumuzun bu sorununu gidermeye yönelik çalışmaların yapılması ve teknik olarak standartlara kavuşturulması zorunludur. Sosyal etkinliklerin, bireyin sosyalleştirilmesi sürecindeki önemi yadsınamaz. Bilişsel ve duyusal çerçevelerde sorun yaşayan çocuklarımızın, sorunlarının üstesinden kendiliğinden gelmesi mümkün değildir. Ergenlik sürecini geçince, bu bilişsel ve duyusal taşmaların biteceği inancı gerçekçi değildir. Çocuğun sadece doğal gelişimsel ivmesini bu noktada yanlış anlamamak gerekmektedir.

Başlangıç olarak sporun en temel (birincil) yararını gözönünde bulundurarak planlamalara gitmek düşünülürse, bireyin fiziksel gelişiminden sözetmiş oluruz. Bu gelişim azımsanacak bir gelişim türü değildir. Tam tersine kendinden sonra gelecek olan zincirleme ve tetiklenmiş bir süreçler birliğinin de temelleri atılmış olacaktır. İşin özeti, ince ve kaba kas kontrolü yönündeki önemli artısını hesaba katmak gereklidir. Yeteneğinin farkına varan öğrencilerdeki duyuşsal-bilişsel gelişimin artması paratikte görülmektedir. Sporun birincil, temel amaçlarına uygun gelişimlerden daha önemlisi de arkasından gelen gelişimsel olumluluk süreçleridir. Bunlara kısaca yer vermek uygun olacaktır.

Bir Gruba dahil olma: Yaşamının bir çok bölümünde, gruba dahil olma duygusu yaşamayan bireylerin mutsuz olmaları kaçınılmazdır. Esasında okul başarısızlıklarının bir kısmını da bu nedenlere bağlamak yanlış olmaz. Bireyin, sosyalleşmesinin temeli de bu dahil oluştur. Bu nedenle uyum güçlüğü çeken çocuklarda, ekibe dahil olma, bir arkadaşlık kurgusu yararlı olacaktır. Bunu da en doğal şekliyle spor sağlayacaktır.

Eğlenme: Bir çok edebiyatçının, düşün adamının ilgi alanına giren ve olumluluğu belirtilen eğlenme – oyun, doğru zamanda doğru şekilde yapıldığında bireysel ve sosyal gelişim sürecinde önemli bir etkiye sahip olacaktır.
alıntı