Okul öncesi dönemde sporun önemi...

İlk çocukluk döneminde, çocukların kas gelişimi dikkat çekici düzeydedir. Kasların gelişimi sonucunda çocuklar yürüme, tırmanma, yakalama, sıçrama gibi motor becerilerde ilerlemeler sergilerler. Dolayısıyla, ilk çocukluk döneminde kaba motor becerilerin gerçekleşmesini sağlayan kaslar, ince motor becerilerin gerçekleşmesini sağlayan kaslara göre daha fazla gelişmiştir. Bu becerilerin gelişmesiyle okul öncesi çocukların hareket düzeyi artar ve çevrelerini daha çok keşfedebilirler.

Siz de, çocuğunuzun ilkokul dönemine geldiğinde motor becerilerinin gelişmiş, yaşıtlarına oranla vücudunu tanıyan ve dengesi oturmuş, bu bedensel kalitenin verdiği özgüven ile kendini ifade ederek okula başlamasını istiyorsanız, okul öncesi dönemde çocuğunuzun bir spor aktivitesine mutlaka gitmesini sağlamalısınız.

Beden Atölyesi Kurucusu, Cimnastik Antrenörü ve Spor Danışmanı Ebru Karaduman, okul öncesi dönemde sporun önemi konusunda bilgiler verdi.


Kaba motor gelişim: Kaba motor beceriler, genel kuvvet ve dayanıklılık gösterecek biçimde bacaklarda ve kollarda büyük kasların kullanımını gerektiren becerilerdir.

İnce motor gelişim: İnce motor gelişim; kollar, eller ve parmaklardaki daha küçük kasları koordine etme yeterliliğini ifade eder.Düzenli spor yapan çocuk başarılı oluyor!
Okul öncesi dönemde düzenli spor yapan çocuk ile hiç spor yapmayan çocuk arasında, oldukça ciddi hem fiziksel hem ruhsal farklar ortaya çıkmaktadır. Spor yapan çocuklar, kaba ve ince motor kas gelişiminin kişiye kattığı fiziksel ve mental özgüven ile derslerinde daha başarılı olurken, spor yapmayan çocuklar henüz kendilerini ifade etmekte bile çekingen davranmaktadırlar.

Spor ile çocuğa katılan katma değer, sadece bedensel gelişim demek değildir. Bedenine hakim olabilen bir çocuğun, okul çağına geldiğinde kendini yaşıtlarına oranla daha iyi ifade edebilmesi demektir.

Bu yüzden çocuk için okul arayışına girildiğinde, öncelikle okulun spor faaliyetlerine verdiği önemin göz önünde bulundurulması gerekir. Bir kişinin ilkokul itibariyle 12 ile 20 küsur yıl okul hayatını sürdüreceğini göz önünde bulundurursak, en azından ilkokulda spor faaliyetlerine ağırlık vermesinde bir sakınca yoktur. Spor ile yetişen bir çocuk, hayata dair her zaman daha güçlü, daha sorumluluk sahibi ve daha disiplinli olacaktır.


.alıntıdır.