Çocuk sağlığı açısından sporun yeri ve önemi

Sağlıklı çocuk fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak fonksiyonlarını yerine getirebilen çocuktur.
Fiziksel yönden sağlıklı olmanın yanında ruhsal ve sosyal yönden tamamlanan özelliklerle bireylerin yaşam biçimleri oluşturulmaktadır.
Sporun çocuk ve gençlerde fiziksel, duyusal, sosyal ve bilişsel gelişimi desteklediği artık iyi bilinen bir gerçektir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de prensip olarak çocuklar için yararlı olduğu gerekçesiyle önerilmekte ve giderek yaygın bir şekilde çocuk ve gençler için özel olarak organize edilmektedir.
Spor eğitimi, hareketi temel alarak yetişmekte olan çocuklar ve genç kuşakları, özellikle spor kültürü yoluyla, çevreleriyle olan yaşantıları ve dış dünya ile olan iletişimini zenginleştirerek gelişimine önemli katkı getirmektedir. Bu katkı, sağlıklı olunduğu sürece ömür boyu sürebilir.
Varlık olarak harekete gereksinim duyan insan bu hareketleri planlı olarak yaptığında sağlık eğitimi ve genel eğitime de katkı sağlayacaktır.
Hareket sevincinin yaşama sevinci olduğu unutulmamalıdır.
Yakın zamana kadar yapılan sportif etkinlikler salt bedenin eğitimi olarak algılanarak, bilişsel ve duyusal gelişimin ihmal edildiği söylenebilir. Oysa spor, insanın salt bedenini değil, insanın bütünsel gelişimini sağlamak için gerekli bir araç ve eylemdir.
Bu anlamda spor, eylem yetisi, kendine güveni sağlama, sorumluluk alma, yaratıcı olma, performans, oyun, macera, sağlık ve zindelik ile toplumsal özellikleri geliştirme şeklinde ele alınabilir (Grössing 1991).
Ülkemizde ilk ve orta öğrenim programı genel amaçları özellikleriyle sporun birliktelik, estetik, performans ve sağlık boyutlarının ele alındığı, sosyal boyutlarında ise eksiklikler olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, günümüzde spor etkinlikleri yaşam kalitesini yükseltmekte kullanılan önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Çocuklar açısından sportif etkinlikler sadece fiziksel gelişime katkıda bulunması açısından değil, aynı zamanda zihinsel, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla da önem taşımaktadır.
Bu bakımdan spor yapma eylemine sadece mekanik açıdan değil, bireyin bütün olarak gelişimi ve yaşam boyu spor yapma kültürü kazanarak daha sağlıklı yaşaması açısından da bakılmalıdır. Bunun sağlanmasının bir yolu spor eğitimini sadece okul sınırları içinde değil, okul dışını da kapsayacak şekilde planlamak ve aile ile işbirliği yapmak olabilir.


alıntıdır