Ergenlikte Beslenme

Ergenliğin tanımını yapacak olursak Ergenlik; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Bu dönemde boy ve vücut ağırlığının hızla artması nedeniyle yeterli beslenme çok önemlidir. İştah da önceki günlere göre çok artmıştır. Bu dönem, 12-18 yaşlar arasındadır. Genellikle erkeklerde 18 yaşına, kızlarda 15 yaşın sonuna kadar sürer.

Erkelerde boy artma döneminin en hızlı zamanı 12-18 yaşlar arasındayken, kızlarda 10-12 yaşlar arasındadır. Ağırlık artması da paralel gider. Bedensel ve ruhsal yönden köklü değişiklkler ve gelişmeler ortaya çıkar. Gelişme ve doku kitlesi artışının en hızlı olduğu bu dönemde gereken günlük kalori ve proteinle birlikte, vitamin ve mineraller de verilmelidir.

Gerekli günlük kalori değerinin fizik aktivetisyle olan yakın ilgisi göz önüne alınmalıdır. Okul be benzeri yerlerde alınması istenen besinler önerilmeli, kolalı içecekler yerine süt ve yoğurt ya da ayran tercih edilmelidir. Evde yenen yemekler de tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Kalori, protein eksikliğiyle, vitamin ve mineral eksikliğinin oluşturduğu engellemeyle, boy artma hızı geciir ya da azalır. Yaşıtlarından daha uzun ve daha güçlü olmak, kişisel güven duygusunun temelini oluşturmaktadır. Sportif becerilere yönelmek bunu pekiştirir.

Ergenlik çağında, iştah artması nedeniyle kilo almaya eğilim artar. Karbonhidrat ve yağdan zengin bir beslenmeyle şişmalık oluşması, sosyo, ekonomik düzeyi düşük ailelerde daha çok görülür. Anne ya da babadan birinin şişman olması çocuğun şişman olma olasılığını artırır. Her ikisi de şişmansa, bu olasılık daha da artar. Alınması gereken en az protein miktarı kız, erkek 0,8 mg/kg/gün olarak kabul edilebilir. Bunun yarıdan çoğu süt, yumurta, et gibi biyolojik değeri yüksek, örnek protein niteliğinde olmalıdır. İyi gelişmiş genç kuşakların yetişmesi güvence altına alınmak isteniyorsa bu miktarı % 50 artırmakta yararı vardır. Bazı gençler, görünümleri bakımından zayıf olmayı amaçlar. Bunlara diyet yerine sağlıklı büyüme ve gelişmenin koşulları anlatılmalıdır. Yeterli miktar kalori, protein ve özellikle örnek protein alınana bir beslnmede, tüm besinsel öğelerin alındığı varsayılır. Çok az çocuklarda vitamin ve mineral preparatları gerekebilir.


.ALINTIDIR.