Çocukluk çağında başlayan pek çok erişkin hastalığının önlenmesinin ancak bu dönemde alınan önlemlerle mümkün olabileceğini belirten uzmanlar, okul öncesi sağlık taraması (check up) yapılması tavsiyesinde bulundu. Okul öncesi check up sayesinde özellikle okula yeni başlayan çocukların hem sağlık, hem de okul başarısı açısından ayrıntılı fizik muayene, tansiyon ölçümü, büyüme gelişmenin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.Özel Bahar Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı/Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kösecik, çocuğun nörolojik, psikolojik, zeka yönünden gelişiminin izlenmesinin yanı sıra aşılarının tamamlanması gerektiğini kaydetti. Son yıl içinde yapılmadıysa tam kan sayımı, tam idrar tahlili, PPD-tüberkülin testi, serum lipid düzeyi, riskli bölgelerde ise serum kurşun düzeyinin de bakılmasının önemine işaret etti.

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Kösecik, şu bilgileri verdi: "Genelde aileler ilk bir yaşına kadar çocuklarını düzenli kontrollere getirseler de daha sonraki takip ve aşılarında büyük aksamalar olmakta hatta çoğu kimse ergenlik çağında da aşıların gerekliliğini bilmemektedir. Beyin gelişiminin en hızlı olduğu yaşamın ilk yıllarında, gelişmenin ve yaşanan deneyimlerin daha sonra okul başarısını etkilediği ve gençlik ve erişkinlik dönemi karakterini biçimlendirdiği görüşünden hareketle konunun önemini daha da vurgulayabiliriz."

Check-up'ta amacın hastalığı saptamak değil, erken belirtileri yakalayıp daha hastalık gelişmeden tedbirleri almak olduğunu vurgulayan Dr. Kösecik, şöyle devam etti: "Sağlam çocuk izleminde, rutin muayeneler sırasında erken fark edilen sağlık problemleri, erken teşhis, hızlı ve geç kalınmamış tedavi, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Belli aralıklarla yapılan düzenli kontroller sayesinde, fizik muayene ve tarama testleriyle check-up önemli bir gereklilik haline gelmektedir. Yapılan testlerle henüz belirti vermemiş hastalıkların erken tanısı konmakta ve daha başarılı tedaviler yapılmakta, hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıklar önlenebileceği gibi zahmetli ve masraflı tedavi gereksinimleri de azaltmaktadır."

Check up'ta çocuğun tepeden tırnağa muayene edildiğini belirten Dr. Kösecik, yapılan uygulamayı şöyle anlattı: "Bağışıklık ve aşılanma durumu gözden geçirilir. Beslenmesi gözden geçirilir. Büyüme ve gelişmesi gözden geçirilir. Rutin olarak göz ve diş muayenelerinin yapılması önemlidir. Şaşılık bu dönemde özellikle değerlendirilmelidir. Ayrıca yine bu dönemde çocukların yürüyüşlerine de dikkat edilmesi gerekir. Yürümeye başladıklarından itibaren, içe basmanın olup olmadığına her kontrolde bakılmalıdır. 1-1,5, 2 ve 3 yaşlarında içe basma, bacaklarda eğrilik ve düz tabanlık incelenmelidir. Büyümenin seyri, aşı takvimi, bulaşıcı hastalıklar ve tansiyon değerlendirilmelidir. Şişmanlık varsa, kanda hormonal profilin değerlendirilmesi gerekir.

Hem şişman çocukların hem de ailede kalp hastalığı bulunan çocukların 2, 4. yaşlarında ve okul öncesi dönemde kan lipit düzeylerine bakılmalı, ayrıca tiroid fonksiyon testleri de yapılmalıdır. Çünkü tiroid bezinin fonksiyonları yetersizse bu durum kilo yapabilir. Check up sonuçları öncelikle çocukların kendi doktorları tarafından değerlendirilmelidir. Ayrıca yapılan laboratuar testleri yanında çocuğun okula başlamadan önce göz ve kulak, burun, boğaz muayenesinden de geçerek görme ve işitme problemi olup olmadığı mutlaka tespit edilmelidir."

Cihan Haber Ajansı