Yenidoğan bebeğiniz sarardı mı?

Yenidoğan bebeğiniz sarardı mı?

Yenidoğan bebeklerin hemen hemen tümünde yaşamın ilk günlerinde değişik derecelerde sarılık görülmektedir. Önce gözlerin beyaz kısmında sarılık fark edilir, bu sarılık arttıkça yüzden gövdeye ve bacaklara doğru iner. Sarılığın esas sebebi yenidoğan bebeğin enzimlerinin olgunlaşma sürecidir. Bu yüzden bebeğin kan hücrelerinin ve karaciğerinin fizyolojisiyle ilgili bu duruma: yenidoğanın fizyolojik sarılığı denir.
Önceki çocuğunda yüksek sarılık düzeyleri olan ailelerin sonraki çocuklarında da yüksek sarılık düzeyi olma ihtimali fazladır.
Ancak kan uygunsuzlukları, karaciğer hastalıkları, hormonal bozukluklar, kan hücrelerinin anormal yapıda olmaları-bazı eksik enzimler içermeleri ve çocuğun vücut metabolizmasını ilgilendiren bazı enzim bozuklukları gibi durumlar da daha nadir görülen sarılık nedenleridir. Bu yüzden sarardığı tespit edilen her bebek derhal doktor kontrolüne götürülmelidir. Doktorunuz sarılığın düzeyi, aile öykünüz ve bebeğin muayene bulgularına göre bu hastalıkların araştırmasını yapabilir.
Sarılığın nedeni ne olursa olsun bebeğe su veya şekerli su verilmemelidir. Sarı renkte kıyafet giydirmek sarılığı azaltmaz.
Yenidoğan bebeklerinde sarılık tespit edilmesi aileleri korkutmamalıdır, çünkü çoğu bebekte sarılık tedavi gerektirmez. Tedavi gerektirecek düzeyde sararan bebekler, ışın tedavisi için hastaneye yatırılır. Sarılık düzeyinin çok yüksek seviyelere çıkması özellikle prematür yada düşük doğum tartılı bebeklerde bir takım kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu yüzden hastaneden taburcu edilen her bebeğin ilk 48 saatte yapılan ikinci erken muayenesi, sarardığı fark edilen her bebeğin derhal doktor kontrolüne götürülmeleri basit fizyolojik bir durumun, bebekte kalıcı sekel bırakan bir hastalığa dönüşmemesi için önemlidir.


.alıntıdır.